Blogi w procesie komunikacji marketingowej

Blogi w procesie komunikacji marketingowej

Autor: Bogdan Gregor

Publikacja dotyczy aktualnego nurtu rozważań nad problematyką komunikacji w przestrzeni hipermedialnej. Łączy w sobie wszechstronne studia teoretyczne i wyniki badań naukowych. stanowiące zasadniczą część książki. To rzetelne i merytoryczne opracowanie. w którym ciekawie i syntetycznie zaprezentowano blog jako atrakcyjny instrument interakcji z odbiorcą w wymiarze społecznym i komercyjnym. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na dynamikę jego rozwoju. obserwowany proces ustawicznej ewolucji i potencjalne kierunki zmian. Dzięki temu publikacja staje się inspirującym źródłem wiedzy. umożliwiając Czytelnikom postrzeganie blogosfery jako przestrzeni wielowymiarowej. wielowątkowej. wymagającej przemyślanych strategii działania.

Książka ma walory zarówno p

:

Cena:


Z problematyki cyberpunku Literatura Sztuka Kultura

Autor: Adam Mazurkiewicz

Kultura współczesna coraz ściślej jest stymulowana przez rozwój nowych mediów i technologii cyfrowych. W książce skoncentrowano się głównie na obiegu popularnym. ponieważ w nim odzwierciedlane są postulaty zwolenników cyberkultury. a także dlatego. że obieg popularny współcześnie najżywiej reaguje na przemiany społeczne. dostosowując do oczekiwań odbiorców proponowane teksty kultury. W tym sensie kultura popularna może stanowić odzwierciedlenie społecznej świadomości. znamiennej dla epoki. w której powstała. W obiegu tym również – niekiedy (jakkolwiek nie zawsze intencjonalnie) niby w krzywym zwierciadle – odbijają się artystyczne eksperymenty i dyskusje na ważkie społecznie tematy. Określenia „cyberpunk” i „cyberpunkowy” prze-

31.99: https://woblink.com/ebook/huczy-jak-w-ulu-kielbowicz-magdalena-147270u

Cena:


Awans gwarantowany

Autor: Jay A. Conger

Co muszę zrobić. aby piąć się w górę w tej organizacji? Na co będzie zwracać uwagę mój szef. oceniając mój potencjał? Co się stanie. gdy trafię na listę talentów? Czy z tej listy można zostać wykreślonym – i co robić. gdyby taki scenariusz się zrealizował?

Potencjał przywódczy to klucz do awansów i najwyższych szczebli hierarchii organizacyjnej. Większość firm trzyma jednak listy swoich największych talentów w ścisłej tajemnicy. Jeszcze ściślej strzeże się informacji dotyczących procesów oceniania wykorzystywanych do typowania przyszłych liderów.

Niniejsza książka uchyla rąbka tej tajemnicy i podpowiada. jak obrać i utrzymać właściwy kurs – jak podążać ścieżką szybkiej kariery. Jay Conger i Allan Church. eksperci w dziedzinie rozw

39.9: https://woblink.com/ebook/gatunki-cyfrowe-piotr-marecki-147333u

Cena:


ISBN

9788380884632: Wydawnictwo

Format

19.95: https://woblink.com/ebook/przestrzenna-organizacja-systemow-urbanistycznych-mykola-habrel-147559u

Cena:klasyfikacja budżetowa 2018 paragrafy, debora sianożęcka, darmowe audiobuki, ostatni olimpijczyk, szustak audiobook, zarządzanie w administracji publicznej pdf, hiszpański pdf, darmowe e booki, wiesław pawlak, wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej poradnik metodyczny pdf, tomasz betcher, tajemnicze zgony, piekna uczestniczka lowow kalidońskich, historia polski jerzy topolski, był sobie pies ebook, amazonia james rollins, metody i techniki sztucznej inteligencji, laborem exercens pdf, homo deus mobi, sybirpunk, kromer marcin, allen carr audiobook free…