Wydawnictwo

Wydawnictwo

Fronda: Format

148068

https://woblink.com/product-publication/download/148068/epub: 1

Cena:


Erotyczna fascynacja

Autor: Andrea Laurence

Lucy i Oliver spotykają się u notariusza. by wysłuchać testamentu sporządzonego przez jego sędziwą ciotkę. Okazuje się. że olbrzymia fortuna Alice Drake przypadła właśnie Lucy. To szok dla wszystkich. zarówno dla niezamożnej Lucy. jak i dla bogatej rodziny Drake’ów. Oliver wnosi pozew o unieważnienie ostatniej woli ciotki. Postanawia także bliżej poznać Lucy. bo jest ciekaw. w jaki sposób zmanipulowała starszą panią. Choć w walce o spadek są przeciwnikami. budzi się w nich pożądanie… 

Wydawnictwo: Harlequin

Cena: 7.99


Wzorcowy plan kont dla firm z komentarzem

Autor: Małgorzata Trentowska

Publikacja obejmuje całość zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorców. Autorka – biegły rewident – omawia funkcjonowanie wszystkich kont przez wskazanie księgowań typowych zdarzeń gospodarczych oraz schematów księgowań bardziej skomplikowanych operacji.

Każde konto opatrzone jest komentarzem. z którego Czytelnik może się dowiedzieć. jakie powinno ono wykazać saldo oraz gdzie tę informację należy umieścić w sprawozdaniu finansowym. sporządzanym zarówno przez duże. jak i małe jednostki. które w tym względzie stosują uproszczenia.

Poszczególne zdarzenia gospodarcze – zarówno ich ewidencja. jak i wycena – są rozpoznane w świetle polskiej ustawy o rachunkowości. krajowych standardów rachunkowości i

Wydawnictwo: Fronda

Cena: 29.99


Rozliczenie funkcjonowania rady nadzorczej – koszty podatkowe. ubezpieczenia społeczne i ewidencja

Autor: Paweł Muż

Rolą rady nadzorczej jest sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada nadzorcza składa się z członków powoływanych i odwoływanych odpowiednio uchwałą wspólników (choć umowa spółki może przewidywać inny sposób ich powoływania lub odwoływania) lub przez walne zgromadzenie (ewentualnie w inny sposób o czym może stanowić statut spółki). W większości spółek członkom rady nadzorczej jest przyznane wynagrodzenie. W wielu spółkach funkcja ta sprawowana jest jednak nieodpłatnie. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej określa umowa spółki lub uchwała wspólników. a w spółkach akcyjnych – statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Wynagrodzenia cz

42.9: https://woblink.com/ebook/dobry-szef-zly-szef-robert-i-sutton-148110u

Cena:


Piękna i niebezpieczna

Autor: Nicola Cornick

Major Nick Falconer jest człowiekiem z zasadami. Bardzo poważnie traktuje swoje obowiązki i uważa. że prawa należy przestrzegać ponad wszystko. W pracy śledczej jest konsekwentny i nieustępliwy. Między innymi dlatego odnosi sukcesy i cieszy się zaufaniem przełożonych.

Nowe zadanie nie wydaje się trudniejsze od pozostałych. Zostaje wysłany do hrabstwa Yorkshire. aby rozbić żeński gang napadający na bogatych i dobrze urodzonych podróżnych. Sprawa szybko okazuje się bardziej skomplikowana. niż początkowo przypuszczał. Wszystko wskazuje na to. że gang jest zamieszany w niedawne morderstwo earla Rashleigh. kuzyna Falconera. a pierwsze ślady prowadzą do pięknej i tajemniczej Mari Osborne…

Wydawnictwo: Harlequin

Cena: 11.99angielski dla dzieci pdf, ratownictwo medyczne książka, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, alicja stępień, małgorzata zachara, jonathan carroll książki, kacper niewypał, życie po zagładzie, z lekka, jazz i fizyka, jacek po angielsku, hashimoto i sibo, clive cussler książki, krótka historia rozumu, czasowniki nieregularne hiszpański pdf, rzeczywistość nie jest tym, czym się wydaje, marek pieniążek, zdradzona pdf, stephen king miasteczko salem pdf, przebudzenie de mello audiobook, henry miller zwrotnik raka…