Oswajając bałkańskie demony. Rzecz o Serbii

Oswajając bałkańskie demony. Rzecz o Serbii

Autor: Joanna Wygnańska

Monografia dotyczy konstruowania serbskiej tożsamości narodowej w perspektywie współczesności. Zawarte w niej wnioski wywodzą się z analizy wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami serbskich elit symbolicznych: dziennikarzami. reprezentantami organizacji pozarządowych. działaczami politycznymi oraz członkami środowiska akademickiego. Studium badawcze opiera się też na ukazaniu przemian serbskiego dyskursu polityki. Publikacja jest napisana z perspektywy socjologicznej. ale łączy w sobie również antropologiczne i historyczne spojrzenie na badaną problematykę. Może być inspirującą lekturą dla czytelników zainteresowanych tematyką przemian tożsamości narodowej. w tym tożsamości postjugosłowiańskiej. a także specyfiką społeczno-kulturowych zmian zachodzących na Bałkanach._x000D_ *_x000D_ Książka jest przykładem wartościowej analizy dyskursywnego konstruowania tożsamości narodowej. Wzbogaca ona naukową wiedzę o takich procesach oraz pokazuje ich potencjalne następstwa. Temat zasługuje również na uznanie jako studium przypadku. Autorka niewątpliwie wykazała się nie tylko umiejętnością prowadzenia badań terenowych i analizy zebranego materiału. lecz także zawarła w pracy interesujące wnioski o charakterze teoretycznym i metodologicznym._x000D_ Z recenzji dr. hab. Dariusza Niedźwiedzkiego. prof. UJ

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


ISBN

9788379695201: Wydawnictwo

Format

27.7: https://woblink.com/ebook/statystyki-pozycyjne-w-procedurach-estymacji-i-ich-zastosowania-w-badaniach-ekonomicznych-dorota-pekasiewicz-208099u

Cena:


Filozofia Donalda Davidsona

Autor: Janusz Maciaszek

Struktura publikacji odzwierciedla logikę prowadzonych rozważań od zagadnień szczegółowych (Alfreda Tarskiego semantycznej definicji prawdy w rozdziale pierwszym). do coraz szerszych i praktycznych (poprzez powiązanie teorii znaczenia z zagadnieniem uczenia się języka w rozdziale drugim i koncepcję semantyki nieodniesieniowej w rozdziale trzecim). aż do uzyskania w filozofii Davidsona spójnej koncepcji rodzajów wiedzy. w zdobyciu której istotną rolę odgrywa teoria interpretacji (omówiona w ostatnim czwartym rozdziale). Maciaszek pokazuje ewoluowanie poglądów Davidsona szczególnie w kwestii teorii znaczenia. co komentatorom tej teorii sprawia do dziś wiele trudności interpretacyjnych. W swoim autorskim ujęciu omawia nie tylko kwestię zobowiązań ontologicznych semantyki (w ujęciu filozofii analitycznej). lecz wskazuje także na jej uwikłanie w rozważania o charakterze metafizycznym. Bardziej zaawansowany Czytelnik otrzyma ponadto szczegółowe analizy krytyczne Autora podejmującego polemikę zarówno z różnymi reprezentatywnymi dziś podejściami do koncepcji semantyki Davidsona. jak i z różnymi interpretacjami teorii prawdy Tarskiego. znajdującej się u podstaw tejże semantyki._x000D_ Z recenzji prof. Urszuli Żegleń

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


ISBN

9788324221837: Wydawnictwo

Format

15: https://woblink.com/ebook/austria-w-polskim-dyskursie-publicznym-po-1945-roku-osterreich-im-polnischen-offentlichen-diskurs-nach-1945-kisztelinska-wegrzynska-agnieszka-207356u

Cena:


ISBN

9788324221837: Wydawnictwo

Format

15: https://woblink.com/ebook/austria-w-polskim-dyskursie-publicznym-po-1945-roku-osterreich-im-polnischen-offentlichen-diskurs-nach-1945-kisztelinska-wegrzynska-agnieszka-207356u

Cena:karolina gańko, sens powstania warszawskiego, turbulencja ksiazka, kąkolewski krzysztof, oświecenie w polsce prezentacja, o naśladowaniu chrystusa pdf chomikuj, satyricon książka, malcolm xd pastrami, rozgrywka j sterling pdf doci, cesarz nihon-ja, bad saint monica james pdf, wszechświat w twojej dłoni pdf, historia brudu pdf, bez powrotu mia sheridan, pocałunek miłości, elaine aron wysoko wrażliwi pdf chomikuj…