Sukcesja stanowisk kierowniczych w organizacjach pozarządowych

Sukcesja stanowisk kierowniczych w organizacjach pozarządowych

Autor: Janusz Reichel

Sukcesja stanowisk kierowniczych jest jedną z wielu kwestii o znaczeniu strategicznym dla każdej organizacji. W teorii zarządzania spotykamy wiele prac na temat samego aktu i procesu sukcesji oraz zarządzania nią. Analizy te najczęściej dotyczą dużych przedsiębiorstw lub firm rodzinnych. natomiast brakuje kompleksowych opracowań tego zagadnienia w odniesieniu do organizacji pozarządowych._x000D_ Celem prezentowanej monografii jest zbadanie przebiegu sukcesji i jej uwarunkowań w organizacjach pozarządowych. ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu. w jakim ten proces zachodzi. Z wykorzystaniem metody studium przypadku dokonano analizy ilościowej zapisów dotyczących kadencyjności władz w statutach wybranych organizacji. a także przeprowadzono ankiety z prezesami.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


ISBN

9788324265305: Wydawnictwo

Format

25: https://woblink.com/ebook/ludzie-rzeczy-ludzie-o-porzadkach-spolecznych-w-ktorych-rzeczy-lacza-a-nie-dziela-waskiewicz-andrzej-204791u

Cena:


Jurysprudencja 7/2016. Spór o poprawną interpretację Konstytucji Stanów Zjednoczonych

Autor: Anna Tomza

Zagadnienie poprawnej interpretacji Konstytucji Stanów Zjednoczonych nie tylko było zawsze przedmiotem sporu amerykańskiej i europejskiej nauki prawa. lecz także angażowało szeroko pojętą opinię publiczną._x000D_ W książce przedstawiono najbardziej znaczące i powszechnie akceptowane poglądy teoretyków i praktyków amerykańskiej jurysprudencji. które prowadzą czytelników „od pasywizmu do aktywizmu sądowego”. Uwzględniono tekstualizm. wywodzący się z koncepcji powszechnego znaczenia (plain meaning). sformułowanej przez Oliviera W. Holmesa i oryginalizm. który skupia się – jak podkreśla Antoni G. Scalia – na poszukiwaniu koncepcji znaczenia ..znaczenia” (meaning of meaning). a w szczególności oryginalnego znaczenia (original meaning). Specjalne miejsce zajmuje trójelementowa teoria interpretacji Konstytucji. zwana oryginalizmem semantycznym. promowana przez Lawrence’a Soluma. Licznych zwolenników ma też intencjonalizm. zbudowany na kanwie tez Stanleya Fisha. w myśl których idealnym rozstrzygnięciem sporu o interpretację jest koncepcja intencyjnego znaczenia (intention meaning). Całość zamykają ustalenia pojęciowe związane z enigmatycznym terminem. jakim jest aktywizm sądowy (judicial activism).

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45upadek komunizmu w polsce krótko, jak zrobic statek, pomiary elektryczne i elektroniczne, paragraf 22 audiobook, kundera milan, seidler, piotr zychowicz żydzi, harlan coben w domu pdf, mitologia audiobook, słowa mocy. sztuka tworzenia szczęśliwego życia, bartłomiej boral, jęki rozkoszy mp3, może pora z tym skończyć, buddenbrookowie pdf, książki o izraelu, sekiro poradnik…