Wspomnienia z martwego domu

Wspomnienia z martwego domu

Autor: Fiodor Dostojewski

Syberyjskie więzienie przeszło już do legendy – praca ponad ludzkie siły. minimalne racje żywnościowe i codzienna walka o przetrwanie to ówczesna rzeczywistość ludzi. którzy zostali tam zesłani. Wielu z nich do ostatnich swoich dni. Każdy znosił to inaczej. zachowywał się inaczej. odnosił się do współwięźniów inaczej. pomimo tego. że wielu kończyło tak samo. Jednak jedno łączyło większość z nich – pochodzili z chłopstwa. nienawidzili więc swoich byłych panów. co boleśnie mogli odczuć więźniowie pochodzący z wyższych sfer – tacy jak Aleksander Gorianczykow; szlachcic. którego oczami Dostojewski spisał swoją własną historię.

Wydawnictwo: Saga Egmont

Cena: 14.99


Karain: wspomnienie

Autor: Joseph Conrad

‚Karain: wspomnienie’ to nowela Josepha Conrada. wybitnego angielskiego pisarza polskiego pochodzenia.

“Z pokładu naszego szkunera. zakotwiczonego w środku zatoki. Karain wyciągał ramię ku poszarpanym zarysom wzgórz. obejmując teatralnym ruchem całą przestrzeń swej dziedziny. Ten szeroki ruch zdawał się odsuwać wstecz granice jego władztwa. powiększając je naraz do olbrzymich i nieokreślonych rozmiarów; zdawało się nam przez chwilę. że tylko niebo stanowi jego granice.”

Fragmenty z książki: Joseph Conrad. „KARAIN: WSPOMNIENIE”

Wydawnictwo: Avia Artis

Cena: 19.49


:

:

Cena:


Książki zbójeckie

Autor: Wojciech Karpiński

Najważniejsza polska książka o znaczeniu literatury dla wolności. wolności zarówno poszczególnych ludzi. jak i całego społeczeństwa. „Książki zbójeckie” są prywatną historią literatury. zapisem kształtowania odrębnego głosu. poszukiwania wolności. Wskazują najmocniejsze strony polskiej poezji i prozy. Pozwalają odnaleźć wśród książek to. co prawdziwie bliskie.

„Wielkim szczęściem w moim życiu – pisze Wojciech Karpiński – były spotkania z pisarzami zbójeckimi. Nazywam tak tych. którzy przyszli mi z pomocą u progu młodości. Otrzymałem od nich zasadniczą lekcję. ważną do dzisiaj. Czesław Miłosz. Witold Gombrowicz. Gustaw Herling-Grudziński. Józef Czapski. Konstanty Jeleński. Aleksander Wat. Jerzy Stempowski – dane mi było rozmawiać z każdym z nich. ale zasadnicz

21.9: https://woblink.com/ebook/spacery-po-rzymie-ewa-bienkowska-204426u

Cena:


Przywry Trematoda Część systematyczna Digenea Echinostomida

Autor: Katarzyna Niewiadomska

Kolejny tom serii „Fauna Słodkowodna Polski” poświęcony jest krajowym przywrom (Trematoda) z rzędu Echinostomida. opisano w nim anatomię. biologię. ekologię i taksonomię tych zwierząt. Zawiera również klucze do oznaczania żyjących w wodach śródlądowych Polski przedstawicieli tego taksonu. Uwzględnienie badań molekularnych. prowadzonych przez zespoły Cribba i Olsona spowodowało zmiany w przyjętej wcześniej klasyfikacji a także w ustaleniu związków filogenetycznych. samodzielności grup i ich pokrewieństw. Gatunki przywr występujące w Polsce były tylko w małej części opisywane przez polskich autorów z podaniem wymiarów i rysunków. dlatego też w większości przypadków autorka korzystała z opisów zamieszczonych w literaturze spoza Polski. Na

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 18dowód książka, jean raspail obóz świętych, finanse publiczne współczesne ujęcie pdf, po schodach do nieba pdf, matematyka finansowa zadania z rozwiązaniami pdf, kamil kłos, konflikt cypryjski, raw rebirth pdf pl, handel ludzmi pdf, sąsiedzi mp3, ćwiczenia grafomotoryczne dla gimnazjum, zbyt inteligentni żeby żyć szczęśliwie pdf, budownictwo drogowe w zarysie pdf, praca plastyczna z płyty cd, summa technologiae pdf, młody sherlock holmes, leszek balcerowicz wojciech balcerowicz, kolacja z tiffanym pdf, ptaszek staszek kalendarz, gramatyka jezyka polskiego…