Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej

Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej

Autor: Joanna Mikosz

Książka przedstawia interesujące zagadnienie promocji współczesnej prasy drukowanej. Autorka wyodrębniła i scharakteryzowała metody badań rynku polskiej prasy drukowanej (badania sondażowe. jakościowe. niereaktywne. historyczno-porównawcze. ewaluacyjne) oraz instytucje zajmujące się takimi badaniami. Omówiła: kanały i metody dystrybucji prasy (konsumentów prasy i ich zachowania. dystrybucję tradycyjną i cyfrową); zewnętrzne i wewnętrzne nośniki wykorzystywane w reklamowaniu tytułów prasowych; fokusowanie wzroku czytelników prasy (poprzez rozwiązania graficzne. układ kompozycyjny. fotografie); niestandardową reklamę prasową jako element promocyjny pisma (reklamy w postaci okładek. przykrywające tekst. ingerujące w strukturę pisma lub jego leyout. wykorzystujące w swej kompoz

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


Zarządzanie w sporcie

Autor:

Współczesny sport jest dzisiaj czymś o wiele więcej niż zwykłą rozrywką czy też rekreacją. To również ogromny biznes albo po prostu sposób na życie. Trudno sobie wyobrazić. aby tak ważna dla człowieka dziedzina życia rozwijała się bez profesjonalnego zarządzania. Zmiany w sporcie będą generować nowe sytuacje kryzysowe. a budowa silnych. profesjonalnych organizacji sportowych. w tym klubów sportowych. będzie uzależniona od strategicznych posunięć w obszarze zarządzania nimi. Organizacje sportowe chcąc rozwijać się w sposób zrównoważony w obszarach celów sportowych. gospodarczych i społecznych zmuszone są poszukiwać nowych rozwiązań. metod oraz technik zarządzania. Ich cele powinny być tak skonfigurowane. aby skutecznie zaspokajać oczekiwania zróżnicowanej. heterogenicznej i często specyfic

22.45: https://woblink.com/ebook/telewizyjna-transmisja-sportowa-w-ujeciu-genologii-lingwistycznej-beata-grochala-207540u

Cena:


Znaczenie nowoczesnych technologii dla konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących gospodarkę maga

Autor: Justyna Bogołębska.

Nowoczesne technologie są obecnie ważnym elementem wspierającym rozwój przedsiębiorstw. Firmy są zainteresowane wprowadzaniem rozwiązań zwiększających efektywność działań i poprawiających jakość świadczonych usług. Praktyczne zastosowanie technologii stwarza nowe możliwości w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. a w konsekwencji prowadzi do podniesienia zyskowności firm. Podjęte badania znajdują uzasadnienie szczególnie w dobie rozwoju i zmian zachodzących w procesach logistycznych. W publikacji zidentyfikowano problem związany z koniecznością odpowiedniego doboru urządzeń i aplikacji związanych z logistyką oraz możliwości jego rozwiązania. Rosnące wymagania klientów. silna konkurencja. poszukiwani

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.456 prawd wiary sciaga, bezpłatne ebooki, jo nesbo pierwszy śnieg pdf, expanse książka, uzdrowienie wspomnień, angielski dla dzieci pdf, jak wytresować smoka książka, anaruk chłopiec z grenlandi, przed świtem pdf, opowieści z narni czarownica i stara szafa, jermaine jackson dzieci, new vegas solucja, miasto królewskie, sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, pokolenie marka świdy, mróz remigiusz ekspozycja, żerca pdf, superumysł, sztuka obslugi penisa, normalni ludzie pdf, przedpole…