Kształtowanie się cen energii elektrycznej w Polsce

Kształtowanie się cen energii elektrycznej w Polsce

Autor: Tomasz Motowidlak

Książka dotyczy cen energii elektrycznej – jednej z najistotniejszych w ostatnim czasie determinant rozwoju gospodarki Polski i jakości życia jej mieszkańców. Determinanta ta zaczyna odgrywać coraz większą rolę głównie ze względu na konflikt. jaki narasta między zdominowaną przez węgiel strukturą wytwarzania energii elektrycznej w Polsce a możliwością ochrony środowiska przez nasz kraj zgodnie z coraz ostrzejszymi wymogami polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Spektakularnym przejawem tego konfliktu był gwałtowny wzrost hurtowych cen energii elektrycznej w Polsce we wrześniu 2018 roku. W publikacji przedstawiono zasadnicze przyczyny oraz możliwe gospodarcze i społeczne efekty tego wzrostu. a także wskazano działania mające na celu jego ograniczenie.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Finansowanie działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych

Autor: Marta Baraniak

Innowacyjność jest tematem niezwykle popularnym i szeroko analizowanym. Jej istotność powinna być szczególnie podkreślana w obszarze rolnictwa. ze względu na dostarczanie żywności z tego sektora. Wdrażanie innowacji daje możliwość nie tylko unowocześniania majątku. lecz także dostosowania procesów produkcyjnych i wytwarzanych produktów do zachodzących zmian klimatycznych. Proces innowacyjny charakteryzuje się jednak kosztochłonnością. a związane z nim wysokie ryzyko może dodatkowo utrudniać pozyskanie kapitału. Książka jest pierwszą. w której w szeroki i kompleksowy sposób poruszono problematykę finansowania działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych. Rozważania teoretyczne w zakresie możliwości. jakie dostarcza podmiotom rolnym polski rynek f

Wydawnictwo: NASZA KSIĘGARNIA

Cena: 23.9kochaj najlepiej jak potrafisz pdf, elżbieta walewska, renesans matura, isfp, książki do samodzielnej nauki angielskiego, filmy harlequin lektor, zerwa audiobook, czy androidy marzą o elektrycznych owcach, anthony de mello wezwanie do miłości pdf, przeszłość i dziś, więziennictwo w polsce, mikołajek rene goscinny pdf, rzniw, sex polakow, michał pszczółkowski, krzysztof nowacki, jacek dukaj katedra pdf, jedyna historia, judy mikovits, santa montefiore książki…