Trendy na rynku pracy

Trendy na rynku pracy

Autor:

„Analiza aktualnych trendów na rynku pracy staje się zadaniem bardzo istotnym. szczególnie. jeśli ma na celu dostarczenie wskazówek młodym ludziom odnośnie przygotowania się do startu na nim. w zmiennej i nieco frustrującej rzeczywistości. Na przeciw tym wyzwaniom wychodzi niniejsza książka podejmująca zagadnienie trendów na rynku pracy._x000D_ Szeroko zakrojone opracowanie stawia sobie za cel nadrzędny prezentację zagadnień potrzebnych młodym ludziom. którzy debiutują na rynku pracy. ale i tym. którzy podejmują decyzje edukacyjne (wybór szkoły). Publikacja nie jest teoretyczną repetycją z powszechnie dostępnych książek na polskim rynku wydawniczym. Jej atuty to przede wszystkim analiza prezentowanych zagadnień z różnych perspektyw. Poszczególne rozdziały prezentując istotne zagadnienia. mają na celu także zaprezentowanie przykładów. oraz zaproponowanie rozwiązań postawionych problemów w oparciu o wiedze praktyczną. Stąd praca jest bardzo udanym kompendium wiedzy dla młodych ludzi planujących i rozwijających swoja karierę zawodową.”

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.1


ISBN

9788381425742: Wydawnictwo

Format

19.95: https://woblink.com/ebook/style-funkcjonowania-mlodych-osob-z-uszkodzeniami-sluchu-w-bliskich-relacjach-interpersonalnych-diana-muller-siekierska-207326u

Cena:


Sen. marzenie. zaświaty w literaturze i kulturze

Autor:

Poddane oglądowi obiekty reprezentują zróżnicowane gatunki/formy wypowiedzi – od dramatów. poprzez inscenizacje. powieści. eseje. nowele. małe traktaty filozoficzne. pamiętniki. ankiety. wywiady i wiersze opisujące zjawiska oniryczne z perspektywy psychologii. Sen i zaświaty jawią się też jako przestrzeń chętnie zagospodarowywana z zachowaniem optyki religijnej. bez niej albo wręcz wbrew niej. Wszystkie te wizje podporządkowane są przekonaniu o istnieniu sił dobra i zła. które toczą z sobą nieustanny bój. W jego centrum sytuuje się człowiek. To zmagania ducha i materii. próby uchwycenia za pomocą doświadczenia mistycznego. lub bez niego. momentu przejścia od życia do śmierci i ze śmierci do życia. Umysł ludzki. postrzegany w zgromadzonych w tomie tekstach jako posiadający – zdawać by się mogło – nieograniczone możliwości. gdy w grę wchodzi doświadczanie mistycznych doznań Absolutu oraz kreowanie równoległych światów za sprawą wyobraźni. tworzywa artystycznego czy filozofii. zarazem odsłania ograniczenia. jakie niesie choroba (afazja) i starość (bliskość nieuchronnej śmierci)._x000D_ Psychologia. obok filozofii. jawi się jako królowa nauk. która potrafi dość głęboko wniknąć i zadowalająco wyjaśnić sens sennego marzenia. poznać oniryczną wizję i towarzyszyć podczas odwiedzin zaświatów. Zawartość niniejszego tomu może być pomocna w ustaleniu. czego człowiek poszukuje we śnie. Ukazuje również wyjątkową siłę snu jako środka pozwalającego ludzkiej jaźni wydostać się ze świata jawy. by penetrować obszary niedostępne. Z kolei za sprawą instrumentarium dramatu przybliża odbiorcy wizję wytworzoną przez dramaturgów i reżyserów. Sen stanowi przepustkę w zaświaty dla takich wizjonerów. jak Pilch. Sapkowski. Hofmannsthal oraz służy mówieniu o kondycji człowieka i jego skrytych problemach.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


ISBN

9788379698530: Wydawnictwo

Format

28.35: https://woblink.com/ebook/zarys-historii-uniwersytetu-lodzkiego-1945-2015-wieslaw-pus-207529u

Cena:


Historiografia PRL

Autor: Rafał Stobiecki

Książka jest pierwszą w polskiej literaturze syntetyczną próbą przyjrzenia się fenomenowi historiografii Polski Ludowej._x000D_ W centrum zainteresowania autora pozostają dzieje struktur organizacyjnych nauki historycznej. w tym relacje historycy–władza. jej założenia teoretyczno-metodologiczne oraz kreowany przez dziejopisów obraz dziejów Polski i historii powszechnej. Autor stara się sporządzić bilans osiągnięć. błędów i zaniechań powojennego dziejopisarstwa. W szerszej perspektywie praca wpisuje się w trwający od kilku dziesięcioleci i daleki od zakończenia spór o PRL._x000D_ Publikacja zainteresuje historyków i teoretyków historiografii. badaczy dziejów najnowszych. a także szeroko rozumiane grono przedstawicieli humanistyki. którym nie powinny być obojętne losy jednej z jej ważnych dziedzin w czasach PRL. Monografia może także pełnić funkcję podręcznika na różnych kierunkach studiów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45czerwien rubinu, dorożkarstwo warszawskie w xix wieku, ibuk libra uek, moderator psychologia, historia filozofii tatarkiewicz pdf, stulecie winnych książka streszczenie, historia kina tom 4, agnieszka sitko, przewieszenie mróz pdf, książki online do czytania za darmo, bolkowski, w krainie piłkarskich bogów, książki na ebooka za darmo, to co bliskie sercu, eryk xiv waza, drugie narodziny mordercy, gta v straż pożarna mapa, przysięga asasynów, dziady cz.2 pdf, rewitalizacja miast, medaliony nałkowska pdf, świętoszek tartuffe…