Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach

Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach

Autor: Katarzyna Januszkiewicz

Złożoność i niejednorodność problematyki zachowań organizacyjnych sprawia. iż badania tego obszaru wymagają podejścia wielowymiarowego. Z jednej strony należy bowiem uwzględnić specyfikę rozwiązań organizacyjnych i warunkowane nimi zachowania. z drugiej zaś. ich zróżnicowane aspekty. _x000D_ Prezentowane w książce wyniki badań oparte zostały na koncepcji WAZO (Wielowymiarowej Analizy Zachowań Organizacyjnych). której założenia teoretyczne zawarto w monografii: K. Januszkiewicz i zespół. Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2012. _x000D_ W badaniu wykorzystano kwestionariusz WAZO składający się z dwóch części. Część I. Rozwiązania organizacyjne. pozwala na diagnozę rozwiązań organizacyjnych dla organizacji jako całości. jak też dla poszczególnych wymiarów. Część II. Zachowania organizacyjne. umożliwia przedstawienie zachowań organizacyjnych w ujęciu ogólnym dla pracownika oraz na tle poszczególnych wymiarów (K. Januszkiewicz. I. Bednarska-Wnuk. M. Czajkowska. M. Kołodziejczak. M. Michalak. I. Świątek-Barylska. M. Zalewska-Turzyńska. Kwestionariusz WAZO – metodyka i narzędzie badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2016]._x000D_ Książka skierowana jest do osób zainteresowanych tematyką zachowań ludzi w organizacji. a w szczególności wpływem rozwiązań organizacyjnych na zachowania pracowników. Wielowymiarowość podejmowanej analizy sprawia. iż ma ona charakter interdyscyplinarny. zatem jej odbiorcami mogą być zarówno teoretycy. jak i praktycy zarządzania. psychologii pracy. czy socjologii organizacji.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Jak to jest wskoczyć w ogień

Autor: Katy Evans

Chyba zaczynam się w nim podkochiwać. Kiedy ostatni raz czułam się podobnie? Oj. dawno temu. A teraz? To szaleństwo. Dlaczego lecę na faceta. który przez rok się nade mną znęcał? Czy naprawdę wystarczył mu jeden dzień. by wszystko odwrócić o sto osiemdziesiąt stopni? A może to wszystko jest jednym wielkim nieporozumieniem? Byliśmy dla siebie odpychający. żeby ukryć. że w rzeczywistości coś nas ku sobie ciągnie?

Wydawnictwo: Harlequin

Cena: 8.99


Trwała obecność mitu w literaturze i kulturze

Autor:

Przedmiot zainteresowania autorów monografii stanowią literatura i kultura odczytywane jako obszar odradzania się mitu. Zakres tematyczny tomu obejmuje takie zagadnienia. jak: teoretyczne ujęcia mitu w perspektywie antropologicznej. rewitalizacja mitu w kulturze współczesnej; przetworzenie paradygmatów czasu mitycznego i mitycznych modeli kosmicznych w tekstach kultury; hermeneutyka tekstów literackich. stanowiących artystyczną transpozycję archaicznych narracji mitycznych. Publikacja stanowi efekt działalności naukowej studencko-doktoranckiego Koła Naukowego Mitokrytyków Uniwersytetu Łódzkiego. Celem działalności Koła jest propagowanie i rozwijanie badań mitokrytycznych nad tekstem literackim oraz umożliwianie rozwoju naukowego młodym badaczom w zakresie tej rzadko podejmowanej w obrębie polskich badań li

:

Cena:


ISBN

9788324073658: Wydawnictwo

Format

34.99: https://woblink.com/ebook/ksiega-o-niewidzialnym-wydanie-2020-eric-emmanuel-schmitt-barbara-grzegorzewska-lukasz-muller-agata-sylwestrzak-wszelaki-200831u

Cena:


‚Labor omnia vincit improbus’

Autor:

Literaturoznawcza refleksja nad zagadnieniem pracy nie jest ani pierwsza. ani ostatnia w dziejach humanistyki uniwersyteckiej. Wciąż na nowo podejmowane są próby określenia kondycji homo sapiens z perspektywy homo faber. Rzecz w tym. by przełamywać stereotypy w postrzeganiu znaczenia pracy oraz demaskować zafałszowania. […] Warto podkreślić. że w książce w oryginalny sposób zostały przedstawione zróżnicowane aspekty twórczego wysiłku ludzkiego. […] Obecność i powtarzalność tematu pracy (etosu pracy) w tradycji kulturowej wynika z istoty kondycji człowieka. z ludzkiego losu. z konstrukcji ludzkiego bytu. […] Temat pracy w literaturze i kulturze został potraktowany przez autorów publikacji jako świadectwo specyficznego przeżywania świata przez człowieka. Chodzi o dostrzeżenie sposobów estetyzowania rozmaitych form aktywności ludzkiej (zazwyczaj w powiązaniu z przesłankami i ocenami moralnymi)._x000D_ Autorzy poszczególnych artykułów wychodzą z podobnych założeń badawczych. Wspólną cechą pozostaje tu rozumienie kategorii tematu jako zasadniczego elementu konstrukcyjnego utworu literackiego. malarskiego. filmowego. Punkty dojścia zaś uwarunkowane są przedmiotem badań oraz ich zakresem. Przykładowo: w tekście Michała Sadowskiego praca jest przede wszystkim dążnością do poprawiania warunków bytowych. w finale artykułu Aleksandry Goszczyńskiej pojawia się ocena różnic ustrojowych. cywilizacyjnych i moralnych. występujących między Imperium Osmańskim a chrześcijańską Europą._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Błażejewskiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Jurysprudencja 7/2016. Spór o poprawną interpretację Konstytucji Stanów Zjednoczonych

Autor: Anna Tomza

Zagadnienie poprawnej interpretacji Konstytucji Stanów Zjednoczonych nie tylko było zawsze przedmiotem sporu amerykańskiej i europejskiej nauki prawa. lecz także angażowało szeroko pojętą opinię publiczną._x000D_ W książce przedstawiono najbardziej znaczące i powszechnie akceptowane poglądy teoretyków i praktyków amerykańskiej jurysprudencji. które prowadzą czytelników „od pasywizmu do aktywizmu sądowego”. Uwzględniono tekstualizm. wywodzący się z koncepcji powszechnego znaczenia (plain meaning). sformułowanej przez Oliviera W. Holmesa i oryginalizm. który skupia się – jak podkreśla Antoni G. Scalia – na poszukiwaniu koncepcji znaczenia ..znaczenia” (meaning of meaning). a w szczególności oryginalnego znaczenia (original meaning). Specjalne miejsce zajmuje trójelementowa teoria interpretacji Konstytucji. zwana oryginalizmem semantycznym. promowana przez Lawrence’a Soluma. Licznych zwolenników ma też intencjonalizm. zbudowany na kanwie tez Stanleya Fisha. w myśl których idealnym rozstrzygnięciem sporu o interpretację jest koncepcja intencyjnego znaczenia (intention meaning). Całość zamykają ustalenia pojęciowe związane z enigmatycznym terminem. jakim jest aktywizm sądowy (judicial activism).

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Marsz weselny

Autor: Bjørnstjerne Bjørnson

“Marsz weselny” to nowela Bjørnstjerne Bjørnsona. norweskiego pisarza. laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Ole Haugen. ubogi norweski grajek. z okazji zaślubin córki skomponował piękny marsz weselny. który odegrano podczas ceremonii.

Marsz miał przynosić szczęście młodym. Kolejne pokolenia wstępują w związki małżeńskie przy melodii marszu i faktycznie ich małżeństwa są szczęśliwe. Dopiero na ślubie prawnuka Olego marsz nie zostaje odegrany — Randi i Endrid muszą poczekać. aż radość wstąpi w ich związek…

Wydawnictwo: Avia Artis

Cena: 8.49


ISBN

9788379698530: Wydawnictwo

Format

28.35: https://woblink.com/ebook/zarys-historii-uniwersytetu-lodzkiego-1945-2015-wieslaw-pus-207529u

Cena:mróz remigiusz ekspozycja, nike nagroda, urodzić razem i naturalnie, antyk wypracowanie, problemy gospodarcze polski, próba życia figaro, pdf książki, z klasą, na luzie. dobre maniery, zdrowy rozsądek i sztuka łamania zasad, john c. maxwell, seksuolożki, homo deus: krótka historia jutra, studium przypadku dziecka z wadą słuchu, meritum ubezpieczenia, błoto słodsze niż miód chomikuj, systemy zapisywania liczb klasa 4 pdf, marlena plebańska, i że ci nie odpuszcze online, cyfrowe przetwarzanie sygnałów zieliński pdf, pakt z diabłem meghan march pdf, biedronka i czarny kot gry, nielegalny trevor noah, mów jak mówca książka, dialog po angielsku w hotelu, make life harder książka…