ISBN

ISBN

9788324233748: Wydawnictwo

Format

16: https://woblink.com/ebook/dama-z-ml

Cena:


:

: https://woblink.com/ebook/przemowy-niezapomniane-shaun-usher-176916u

Cena:


Trajan Optimus Princeps.

Autor: Bennett Julian

Cesarz Trajan był niewątpliwie bardzo lubiany za swego życia. kiedy to nazywano go Optimus Princeps – „Najlepszym Princepsem”. Po jego śmierci mawiano. że żaden inny cesarz nie tylko nie zdoła go przewyższyć. ale nawet nie dorówna mu pod względem popularności wśród ludu. a pamięć o nim pozostawała żywa przez wieki. W połowie IV w. utrzymywano. że okazywał najwyższą uczciwość i cnotę w sprawach państwowych. a największe męstwo – w wojskowych. podczas gdy senat rzymski zapowiedział. że będzie pozdrawiał każdego nowo wybranego władcę życzeniem. aby był szczęśliwy jak August i równie doskonały co Trajan. Konstrukcje architektoniczne wzniesione za panowania Trajana robiły wrażenie na tych. którzy żyli jeszcze długo po nim: cesarz Constantius II. który wizytował Forum Trajana w Rzymie. stwi

:

Cena:jolanta zombirt, daniel silva czarna wdowa, alex kava granice szaleństwa, pacjentka ebook, sfora piotrowski, max payne 2 solucja, biblizmy, agnieszka litorowicz-siegert, jo nesbo nóż audiobook, effekt 2 podręcznik, skazani na shawshank za darmo, sylwia hutnik, perska namiętność pdf, żywot człowieka poczciwego…