ISBN

ISBN

9788379693184: Wydawnictwo

Format

0: https://woblink.com/ebook/studia-regionalne-spoleczenstwo-region-miejsce-wybor-prac-katedry-geografii-regionalnej-i-spolecznej-uniwersytetu-lodzkiego-marcin-wojcik-147410u

Cena:


Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku

Autor: Piotr Szukalski

Przemiany demograficzne – przede wszystkim depopulacja i starzenie się ludności – coraz częściej przedstawiane są. w zależności od nastawienia osoby/instytucji oceniającej. jako wyzwanie lub jako zagrożenie. Od kilkunastu lat w polskich realiach myślenie o przyszłości demograficznej widoczne jest również w skali mezzo. tj. w skali regionów/województw. a nie jedynie w skali kraju. Kolejne województwa odkrywają. że przemiany demograficzne mogą stać się głównym hamulcem rozwoju nie tylko w długim. ale również w średnim okresie. W opracowaniu skoncentrowano się na określeniu zmian w liczbie i rozmieszczeniu ludności województwa łódzkiego. Uwzględniono najważniejsze demograficzne czynniki wywołujące te zmiany. a zatem zachowania roz

:

Cena:arkadiusz wowerka, efekt lucyfera. dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, avatar gra komputerowa, mechaniczna ćma, szekspir cytaty, muminki pdf, dotyk miłości książka, hulajnogą przez smoczą wyspę pdf, pokolenie ikea audiobook chomikuj, interakcjonizm symboliczny, upadek zssr, krzysztof wesołowski, przedszkolaki z ulicy morelowej…