Gospodarka oparta na wiedzy innowacyjność i rynek pracy

Gospodarka oparta na wiedzy innowacyjność i rynek pracy

Autor: Edyta Dworak.

Trwająca 25 lat transformacja polskiej gospodarki z powodzeniem zbudowała podstawy systemu opartego na liberalizacji. stabilizacji makroekonomicznej i ładzie instytucjonalnym obejmującym reguły gry ekonomicznej. prawa i obyczaje wymuszające przestrzeganie owych reguł. Pozytywna ocena dokonań polskiej transformacji nie powinna przesłaniać pewnych wad i błędów. którymi obarczony był ten proces. Jego fundamentalną wadą jest patologiczny charakter prywatyzacji majątku narodowego. w efekcie którego doszło do likwidacji wielu przedsiębiorstw. które można było uratować. W rezultacie nastąpił faktyczny upadek wielu branż przemysłu lub stały się one peryferyjnymi elementami zagranicznych koncernów. Bezrobocie nadal jest bardzo wysokie i wiele wskazuje na to. że będzie dość trwałe. Relacje społeczne cechuje konfliktowość. a poziom kapitału społecznego pozostaje na niskim poziomie. Poszukiwać należy zatem nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach stanowi gwarancję trwałego wzrostu dobrobytu ekonomicznego. Sukcesy odnoszą te gospodarki. które potrafią wyzwolić z przedsiębiorstw. elit społecznych zdolność do generowania i upowszechniania innowacji. _x000D_ W książce zwrócono uwagę zarówno na aspekty pozytywne. jak i negatywne transformacji. głównie w kontekście gospodarki opartej na wiedzy. innowacyjności. zatrudnienia i bezrobocia. Przeznaczona jest ona przede wszystkim dla pracowników naukowych i studentów kierunków ekonomicznych._x000D_

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.6


Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych

Autor:

Seria „Perspektywy Biograficzne” przeznaczona jest dla reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych lokujących swoją profesjonalną tożsamość w horyzoncie paradygmatu auto/biograficznego w wielorakich jego odsłonach._x000D_ Tom 3 serii poświęcony jest podmiotowym aspektom praktyk poznania. znajdującym swoje językowe uzewnętrznienie w formach auto/biograficznych. Prezentowane rozważania mieszczą się na przecięciu wymiarów teoretycznego i metodologicznego. głównym punktem odniesienia czyniąc pozostające zwykle na drugim planie doświadczenia indywidualne badaczy._x000D_ Tom zawiera treści skoncentrowane na biografiach naukowych. będących w centrum zainteresowania kilkorga badaczy. analizujących je w różnych ramach teoretycznych i z różnych perspektyw. m.in. pedagogicznej. antropologicznej. socjologicznej. kulturoznawczej. Odpowiadając na wspólnie odczuwany „brak” i podążając w refleksji według zasady rozpleniającego się kłącza. czyli zgodnie z inspirującą formułą wspólnego dociekania. finezyjnie zaprojektowaną i zaproponowaną przez Redaktora tomu. indywidualni badacze […] stawali się współbadaczami. RAZEM osiągającymi wieloaspektową konceptualizację podjętego zagadnienia. Wyrażają to ich teksty. świetnie korespondujące ze sobą i – w trzyczęściowej strukturze – znakomicie reprezentujące nową. wspólnie wypracowaną w książce jakość o walorach deskryptywnych. wyjaśniających oraz prospektywnych. Biografie naukowe analizowane przez Autorów wypowiadających się w tym tomie. tworzą rodzaj hologramu. w którego każdym elemencie zawarta jest informacja o całości jego obrazu.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Germanica des 16. Jahrhunderts in der Universitätsbibliothek Łódź

Autor: Jakub Gortat.

In der Zeit zunehmender Digitalisierung von Bibliotheksbeständen rückt das alte Buch als materielles Zeugnis einer Jahrhunderte überdauernden Lesekultur und als Zeuge wechselnder historischer Gegebenheiten neu in den Fokus der Betrachtung. Bücher können Geschichten erzählen. die weit über die in ihnen enthaltenen Texte hinausgehen. Sie tragen Spuren ihrer früheren Besitzer und der sich wechselnden Interessen an Texten und an Buchbesitz. In besonderer Weise gilt dies für Bücher. die im Kontext von konfessionellen. politischen und wirtschaftlichen Veränderungen. durch Säkularisierungswellen oder Kriege aus Sammlungen herausgerissen und in neue Sammlungen gestellt worden sind. Ein faszinierendes Beispiel einer solchen ‚neuen’ Sammlung sind die Germanica. d.h. die deutschsprachigen Frü

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


1

:

:

Cena:


https://woblink.com/product-publication/download/207200/pdf

1: Autor

:

Cena:


Trzy oblicza Sawy Nemanjicia

Autor: Błażej Szefliński

Autor opisuje i konfrontuje trzy oblicza żyjącego na przełomie XII i XIII stulecia Sawy Nemanjicia. znanego też jako św. Sawa Serbski. jednej z najważniejszych postaci w historii Serbii – pierwszego zwierzchnika serbskiej Cerkwi autokefalicznej. wybitnego męża stanu. wielkiego prawodawcy. zręcznego dyplomaty. utalentowanego literata. Jest to pierwsza polskojęzyczna monografia poświęcona tej nieprzeciętnej osobistości. Rozdział opisujący Sawę jako postać historyczną stanowi najobszerniejszą naukową biografię tego świętego. jaka powstała od 1900 r. Drugie oblicze Sawy – jego autokreacja – było do tej pory obszarem zupełnie niezbadanym. Natomiast wizerunek w literaturze autorstwa innych twórców przeanalizowany został dotąd jedynie fragmentarycznie. Książka w zupełności wypełnia tę lukę nie t

14.95: https://woblink.com/ebook/some-renaissance-early-modern-topoi-in-the-twenty-first-century-null-207749u

Cena:


Życie prywatne Polaków w XIX wieku Tom 6

Autor:

Przewodnim wątkiem VI tomu „Życia prywatnego Polaków w XIX wieku” jest zjawisko kulturowe mody. Zaprezentowano w nim szereg oryginalnych aspektów z zakresu mody. łączących się z wieloma dziedzinami życia społecznego na ziemiach polskich w dobie zaborów. Kwestie związane z modą zostały podjęte z różnych punktów widzenia: grupy społecznej. mikrohistorii. historii przypadku. zjawiska literackiego. historii codzienności. historii mentalności i kultury materialnej. W publikacji można odnaleźć szerokie spektrum zagadnień dotyczących mody na: poszukiwania archeologiczne. dobroczynność. sport. sposoby leczenia. zegary i zegarki. fotografię (także pośmiertną). artystów-malarzy. ale również na pielgrzymki do sanktuariów. Autorzy artykułów zbadali ponadto lansowane style ubioru i biżuterii oraz tematykę zwi

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 34.95


W blasku słońca

Autor: Magdalena Kordel

Pozwól. by Twoje serce zabiło mocniej

W drodze między Paryżem. Warszawą. Wenecją i Positano wiele może się wydarzyć. Czasem trzeba wybrać boczne. okrężne drogi. by dotrzeć do celu. Los jednak dobrze wie. dokąd nas prowadzi. Dla Leli i Nicoletty tym miejscem okazał się stary dom na skraju winnicy. w sercu malowniczej Toskanii. I choć dotąd się nie znały. mają ze sobą sporo wspólnego.

Temperamentna Lela jest wściekła. bo były chłopak zniweczył jej plany. By nie posunęła się w zemście za daleko. przyjaciółki wyprawiają ją do Toskanii.

Droga Nicoletty również nie należała do łatwych. Dotąd szczęśliwe i poukładane życie przerwała nagła śmierć jej ukochanego męża. Żeby do reszty nie zwariować. wyrusza w podróż do przeszłości – przez Wenecję z młodości.

https://woblink.com/product-publication/download/196524/epub: 1

Cena:dr thomas levy, czarne stopy ksiazka, maciej mikuła, kate brown czarnobyl, rita brejdygant, puzyńska rodzanice, niebieskie migdały książka, bogaty albo biedny po prostu różni mentalnie, il 62m kosciuszko, krystyna czerni, darmowe ebooki pdf, świat bizancjum, ksiazki podroznicze, wielkie ego, lee child siła perswazji, dzieje polski tom 4, zabójcze cięcie, strona z audiobookami, urszula jabłońska, król edyp opracowanie…