Złota moneta za słowo. Bułgarskie bajki i legendy ludowe

Złota moneta za słowo. Bułgarskie bajki i legendy ludowe

Autor:

Antologia tekstów wcześniej niepublikowanych. utwory o różnym profilu gatunkowym (bajka. legenda. podanie). Bogate źródło o folklorze bułgarskim. _x000D_ _x000D_ Bułgarska proza folklorystyczna jako podsystem całej kultury ludowej jest złożonym konglomeratem starożytnych wierzeń pogańskich. późniejszych wpływów chrześcijańskich i muzułmańskich (wschodnich). wpisuje się w europejską tradycję folklorystyczną. ale jednocześnie posiada szczególny bałkański koloryt i specyfikę narodową._x000D_ Praca prezentuje bułgarską prozę folklorystyczną. w szerszym kontekście południowosłowiańskich wierzeń i praktyk obrzędowych. Jest to antologia tekstów wcześniej niepublikowanych. zawierająca utwory o różnym profilu gatunkowym (bajka. legenda. podanie). Bogate źródło o folklorze bułgarskim.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 9


Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej

Autor:

Autorzy publikacji w wyczerpujący sposób omawiają tytułową problematykę. koncentrując się w swych rozpoznaniach na polskich doświadczeniach w kontekście przemian dokonujących się na świecie. Wskazują na konieczność dostosowania edukacji filmowej do nowych realiów związanych z rozwojem mediów cyfrowych i zmianą doświadczeń odbiorczych w młodym pokoleniu. W efekcie powstała książka wyjątkowa – tom zbierający teksty napisane przez ekspertów. a zarazem pasjonatów._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Mikołaja Jazdona

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Format

PDF: 207606

https://woblink.com/ebook/migracje-null-207606u

:

Cena:


ISBN

9788379696338: Wydawnictwo

Format

19.4: https://woblink.com/ebook/farsy-i-moralitety-octave-a-mirbeau-null-208161u

Cena:


https://woblink.com/product-publication/download/208243/pdf

1:

:

Cena:


Lobbing w świetle teorii wyboru publicznego

Autor: Marcin Kalinowski

Lobbing jest integralną częścią procesu podejmowania decyzji publicznych w systemie przedstawicielskim. Udział podmiotów zewnętrznych w procesie stanowienia prawa budzi jednak wśród komentatorów sceny publicznej nieustanne spory i kontrowersje._x000D_ Praktyka lobbingu podważa tezę. że instytucjonalizacja „wywierania wpływu na władzę” w bezpośredni sposób redukuje negatywne efekty społeczne tego zjawiska. Niniejsza publikacja stanowi próbę wyjścia poza obszar badań porównawczych w kierunku spojrzenia na zjawisko lobbingu poprzez cele. motywacje i reguły zachowań podmiotów współuczestniczących w procesie dochodzenia do decyzji publicznych._x000D_ Podstawowym celem książki jest zobrazowanie mechanizmu lobbingu. który funkcjonuje w oparciu o wybory dokonywane przez poszczególnych uczestników procesu politycznego. zasoby. jakimi dysponują. ich wzajemne relacje oraz wewnętrzne uwarunkowania systemu przedstawicielskiego – wspólne dla państw zachodnich demokracji._x000D_ Założona przez autora konwencja redukcjonistyczna zrodziła potrzebę odwołania się do teorii. która umożliwia badanie uwarunkowań systemowych demokracji jako wyniku łącznych skutków zachowania na poziomie jednostki lub grupy. Takie założenia wyjściowe spełnia teoria wyboru publicznego (public choice theory). która powstała na gruncie amerykańskim na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Wykorzystuje ona klasyczne instrumentarium badawcze ekonomii do objaśniania meandrów procesu politycznego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45władcy polski. historia na nowo opowiedziana, nieteraz, divinity: grzech pierworodny, kodeks pracy książka, ćwiczenia ortograficzne klasa 2, mathilde aloha, jan wilkans, żywność wygodna i żywność funkcjonalna, burrows annie, karol marks książki, podstawy rachunkowości pdf, bukoliki, baniewicz artur, małgorzata kita, 365 dni ebook pdf, sztuka uwodzenia robert greene, związek młodzieży polskiej zet, król dama walet, witkowski zakazana psychologia…