ISBN

ISBN

9788380887282: Wydawnictwo

Format

19.95: https://woblink.com/ebook/mistrzostwo-duchowe-null-208175u

Cena:


Transformacja w coachingu

Autor: Monika Chmielecka

Autorka traktuje coaching jako jedną z metod edukacji dorosłych i osadza swój wywód teoretyczny na andragogicznych koncepcjach uczenia się. Zaprezentowane badania sytuuje w kontekście teorii transformatywnego uczenia się Jacka Mezirowa. Czytelnik otrzymuje ponadto opis własnych badań empirycznych autorki. przeprowadzonych metodą studium przypadku. Na podstawie wywiadów z trzynastoma osobami poddanymi procesowi coachingu dowiaduje się: jak przebiegał proces uczenia się. jakie były jego konteksty. jakich zmian doświadczyli uczestnicy. a także jakie znaczenie miała osoba coacha. Autorka formułuje też praktyczne wskazówki dla coachów w zakresie warunków ułatwiających proces uczenia się w coachingu._x000D_ *_x000D_ Największym. wybitnym osiągnięciem autorki jest opracowany przez nią schemat procesu uczenia się w coachingu. porównany następnie z etapami uczenia się opracowanymi na podstawie teorii Mezirowa. Na uznanie zasługują także wskazówki. jakie sformułowała autorka pod adresem praktyków na podstawie wnikliwej analizy wyników swoich badań. Książka wnosi bardzo istotny wkład w teorię i praktykę edukacji dorosłych. Publikację tę uznaję za wybitną._x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Ewy Skibińskiej (UW)

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Niże śródziemnomorskie jako czynnik klimatu Polski

Autor: Jan Degirmendžić.

Publikacja zawiera wyniki badań klimatologicznych. mających na celu ocenę roli działalności niżów. wędrujących znad Morza Śródziemnego na północ wzdłuż tzw. szlaku Vb i przynoszących często gwałtowne opady. wezbrania rzek i powodzie w Europie Środkowo-Wschodniej. w tym w Polsce. Przedstawiono w niej ponad 50-letnią historię występowania niżów śródziemnomorskich. Wyróżniono najczęściej obserwowane szlaki ich wędrówki oraz określono wielkość opadów pochodzenia śródziemnomorskiego w Polsce. Zidentyfikowano także formy cyrkulacji atmosferycznej. sprzyjające aktywności niżów śródziemnomorskich._x000D_ Książka jest pierwszym w literaturze polskiej monograficznym opracowaniem niżów śródziemnomorskich. Może być wykorzystana przez klimatologów i hydrologów. w tym także przez synoptyków w prognozowaniu ekstremalnych warunków hydrometeorologicznych w Polsce.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku

Autor:

W książce przedstawiono wyniki badań dotyczących wydawnictw (i wydawców) nie tylko czasopism. ale i publikacji edytowanych przez wybrane oficyny w XIX i na początku XX w. Autorzy zajęli się działalnością edytorską w latach niewoli. akcentując jej wkład w pracę oświatowo-kulturalną w środowisku lokalnym oraz znaczenie nakładców. którzy najczęściej przyjmowali rolę liderów w życiu społecznym. Podjęto w ten sposób poszukiwania historyczno-pedagogiczne zmierzające do ukazania dorobku działalności wydawniczej na rzecz rozwoju oświaty. edukacji i kultury. Mówiąc o działalności wydawniczej. autorzy mieli na myśli nie tylko aktywność profesjonalnych firm edytorskich. ale również bardziej lub mniej znane redakcje periodyków. instytucje i stowarzyszenia społec

21.96: https://woblink.com/ebook/cognition-meaning-and-action-null-208164u

Cena:


ISBN

9788379696048: Wydawnictwo

Format

34.64: https://woblink.com/ebook/zrozumiec-terytorium-null-208109u

Cena:


ISBN

9788381424820: Wydawnictwo

Format

34.95: https://woblink.com/ebook/polityka-spoleczna-a-prawo-pracy-null-208132u

Cena:fotografia pdf, erich segal doktorzy, kobieta modliszka, ćwiczenia z języka niemieckiego, piwo kolorowanka, piotr schmandt, hitman trofea, myibuk, artur olszewski, platynowa zdobycz, robert grzybek, oświecenie charakterystyka, lodołamacz książka, tajemnice przodków pdf, pieśń duma rycerska, książki katarzyny grocholi, teoria chaosu, zabic ksiedza, film o monte cassino, siostra louise jensen, socjologia lektury, goleman inteligencja emocjonalna pdf, powieść johna miltona, akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej pdf, bóg urojony audiobook…