Finansyzacja gospodarki w teorii i praktyceyzacja gospodarki w teorii i praktyce

Finansyzacja gospodarki w teorii i praktyceyzacja gospodarki w teorii i praktyce

Autor: Dariusz Urban

Finansyzacja przynależy do tej kategorii zjawisk ekonomicznych. które niczym w soczewce skupiają w sobie największe słabości współczesnego systemu kapitalistycznego (wśród nich m.in. krótkowzroczność inwestorów. inflację aktywów na rynkach kapitałowych. bezprecedensową skalę nierówności dochodowych i majątkowych. postępujący wzrost zadłużenia tak indywidualnych podmiotów. jak i całych państw czy wreszcie niestabilność systemu finansowego). Co więcej. w procesie finansyzacji nastąpiło redefiniowanie ekonomicznej roli sektora finansowego w gospodarce. Ze służebnej. podporządkowanej funkcji pośrednika. a także mediatora i katalizatora w procesach gospodarczych. przekształcił się on w kreatora nadrzędnych reguł i zasad. w radykalny sposób zmieniając optykę i logikę funkcjonowania wielu podmiotów z realnej sfery gospodarki. fundamentalnie przeobrażając rynki towarowe oraz modyfikując zachowania gospodarstw domowych._x000D_ Dominacja motywów i imperatywów finansowych doprowadziła do przekształcenia kapitalizmu przemysłowego w kapitalizm finansowy. w którym o sile i znaczeniu gospodarki w dużo mniejszym stopniu decydują podmioty wywodzące się z realnych jej sektorów. Ostatni globalny kryzys finansowy. stan wielu gospodarek kapitalistycznych świata zachodniego. a także odczucia społeczeństw wyrażane w procesie wyborczym wraz z wyzwaniami natury społecznej. demograficznej i środowiskowej. przed jakimi obecnie stoimy. skłaniają do stawiania pytań. czy można dalej akceptować model rozwoju. który w tak wyraźny sposób faworyzuje jeden sektor gospodarki. Stanowią one jednocześnie przesłankę do podjęcia rozważań na temat zasadności. a być może nieuchronnej konieczności. przywrócenia historycznie ugruntowanej roli sektora finansowego w gospodarce. co w niektórych przypadkach wiązać się może z przeprowadzeniem procesu definansyzacji.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45


Notatki z getta łódzkiego 1941-1944

Autor: Józef Zelkowicz

Książka została przygotowana na podstawie rękopisu w języku żydowskim przechowywanego w Archiwum ŻIH w Warszawie. Jego uzupełnieniem jest maszynopis reportażu z akcji deportacyjnej do ośrodka zagłady w Chełmie nad Nerem (tzw. szpery)._x000D_ _x000D_ Człowieku. wyjdź na ulicę. przypatrz się. napełnij nozdrza bezwiedną trwogą niemowląt skazanych na rzeź. Bądź silny. nie płacz! Bądź silny. niech nie drży twe serce. tak byś mógł jasno i logicznie opisać choć najdrobniejszą cząstkę tego. co się wydarzyło w getcie w pierwszych dniach września roku 1942!… Biegną matki ulicami. Jedna noga obuta. druga bosa. włosy wpół uczesane. a wpół rozczochrane. opadła z pleców chustka wlecze się po ziemi. Wciąż trzymają w ramionach swoje dzieci i wciąż mogą je mocno tulić do wynędzniałej piersi. wciąż mogą całować ich jaśniejące twarzyczki i oczy. Jednak co będzie jutro. co będzie za godzinę? Mówi się. że jeszcze dziś zabierze się dzieci rodzicom. Mówi się. że już w poniedziałek będą wysłane. wysłane – dokąd?!_x000D_ W poniedziałek wysłane. dziś odebrane. Tymczasem teraz. w tym momencie matki jeszcze trzymają dzieci w ramionach. Teraz dałyby dziecku wszystko. wszystko. co najlepsze – ostatni kęs chleba. Wszystko. co mają najdroższego… Dziś dziecko nie musi spłakane czekać godzinami. aż rodzice postanowią. że można mu teraz dać kawałek z jego 25-gramowej porcji. Dziś zapytają dziecko: „Może. kochaneczku. chcesz teraz chlebka?”… I to nie będzie kromka taka jak zawsze. sucha i bez smaku. ale. jeśli tylko zostało troszkę. to posmarowana margaryną… posypana cukrem. jeśli jest w domu. bo getto żyje dziś bez rachunku. dziś się tu nie waży ani nie mierzy._x000D_ Józef Zelkowicz. Tamte straszne dni

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


ISBN

9788382262391: Wydawnictwo

Format

12.49: https://woblink.com/ebook/cmentarna-lilia-selma-lagerlof-205835u

Cena:


Fonetyka i ortografia dźwięku języka francuskiego

Autor: Mieczysław Gajos

Język francuski jest postrzegany jako trudny ze względu na różnice występujące pomiędzy wymową a pisownią. Słyszymy [boku]. a widzimy beaucoup. Piszemy femme. a czytamy [fam]. Systematyczne prześledzenie reguł przejścia od języka mówionego do języka pisanego pozwala jednak dostrzec. że istnieją ścisłe relacje między głoskami języka francuskiego a literami. czy grupami liter. których używamy do ich zapisu. Optymalne opanowanie systemu fonetycznego języka obcego oraz jego systemu ortograficznego sprzyja efektywnej komunikacji w mowie i piśmie. Warto więc sięgnąć po tę książkę i przekonać się. że uczenie się relacji fonogramicznych może być tak samo przyjemne. jak rozwiązywanie krzyżówek._x000D_ Publikacja zawiera przystępny opis funkcjonowania podsystemów fonicznego i ortograficznego we współczesnej francuszczyźnie. Autor proponuje także konkretne rozwiązania metodyczne ułatwiające nauczanie oraz uczenie się fonetyki i ortografii języka obcego._x000D_ *_x000D_ Monografia prof. Mieczysława Gajosa stanowi wartościowe kompendium wiedzy na temat podsystemu fonetycznego i ortografii dźwięku języka francuskiego oraz sposobów ich nauczania. korygowania i rozwijania w nauce języka francuskiego jako obcego._x000D_ Wartość tej publikacji na rynku wydawniczym jest bardzo wysoka z następujących powodów: stanowi całościowe opracowanie o charakterze naukowym z wartościowymi implikacjami dydaktycznymi; wywodzi podejścia dydaktyczne z opisu badań językoznawczych oraz doświadczeń glottodydaktycznych; część praktyczna opiera się na autorskich rozwiązaniach dydaktycznych; łączy dwa systemy – fonetykę i ortografię dźwięku – w aspekcie zarówno rozważań naukowych. jak i zastosowań w nauczaniu i uczeniu się języka. co jest prekursorskie w literaturze glottodydaktycznej w obszarze języka francuskiego jako obcego._x000D_ prof. Katarzyna Karpińska-Szaj. UAM w Poznaniu

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95festung breslau książka, dziecko z mgły, masaz synkardialny, wojciech mruk, polityka gospodarcza winiarski pdf download, konnica kawaleria, jak stać się doskonałym mówcą i rozmówcą pdf, podręcznik do francuskiego pdf, conn iggulden, kosmiczny poradnik życia na ziemi, stephen king wywiad, promyczek holden, pollyanna pdf, pielęgniarstwo internistyczne talarska, emil ze smalandii pdf, żmijowisko zakończenie, doktor dolittle i jego zwierzęta ebook, pocałunek szpiega pdf, darmowe książki na kindle, klasyfikacja budżetowa 2018 paragrafy, chyłka cytaty…