Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego

Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego

Autor: Szaruga Elżbieta

W książce zaprezentowano modele racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego z uwzględnieniem funkcji maksymalizującej użyteczność. poprzedzając je analizą trendów oraz cykli koniunkturalnych. Dzięki takiemu podejściu autorka podjęła się próby wniesienia wkładu do sprecyzowania kierunków racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego. realnie możliwych do osiągnięcia w XXI wieku.

Monografia zawiera wyniki badań nad racjonalizacją energochłonności transportu samochodowego w gospodarce Grupy Wyszehradzkiej oraz – osobno – w gospodarce Polski.

Wydawnictwo: edu-Libri

Cena: 40


https://woblink.com/product-publication/download/143782/epub

1:

:

Cena:


Wydawnictwo

Amber: Format

145855

https://woblink.com/product-publication/download/145855/epub: 1

Cena:książka karolcia, woblink com, egzamin gimnazjalny 2019 przedmioty przyrodnicze, narzeczona na chwilę monika serafin, czarne slonce, dostojewski audiobook, książki on line, grażyna białopiotrowicz, kamasutra dla kobiet, andrzej mencwel, klimat polski pdf, po pierwsze złam wszystkie zasady, interakcje leki, ewa stefańska, inwestowanie w jednej lekcji, szamanka, spa dla umysłu…