Zarządzanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwie

Zarządzanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwie

Autor: Michał Comporek

W publikacji zaprezentowano dwuwymiarowe podejście do analizy i oceny zjawiska earnings management w przemysłowych spółkach akcyjnych. Z jednej strony nawiązuje ono do koncepcji księgowego kształtowania wyniku finansowego oraz związanego z nim postulatu twórczej i niestandardowej interpretacji obowiązujących zasad rachunkowości wraz z podniesionymi obawami naruszenia standardów sprawozdawczości finansowej w procesach przetwarzania i prezentacji zdarzeń gospodarczych. Z drugiej strony zaś dotyka ono zagadnień z zakresu problematyki realnego (rzeczowego) zarządzania zyskiem. która znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. w ingerencjach w wartość raportowanego wyniku finansowego poprzez przeprowadzanie operacji gospodarczych nakierowanych na ponadprzeciętną akcelerację bądź spowalnianie sprzedaży lub też nienaturalne kształtowanie kosztów produkcyjnych i kosztów uznaniowych. W szerokim spektrum dokonanej analizy znalazły się ponadto kwestie wzajemnych zależności pomiędzy obiema strategiami kreowania wyniku finansowego. Warto dodać. że omawiany segment studiów teoretyczno-empirycznych nie doczekał się dotychczas pełniejszych badań naukowych w Polsce._x000D_ W świetle skandali księgowych ostatnich lat praktyki zarządzania zyskiem stały się szczególnie istotne z perspektywy dyskusji dotyczących jakości sprawozdań finansowych. transparentności informacji przekazywanych interesariuszom jednostek gospodarczych czy charakteru podejmowanych decyzji w aspekcie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Monografia adresowana jest zatem przede wszystkim do analityków finansowych. inwestorów giełdowych. audytorów. specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką intencjonalnego kształtowania wyniku finansowego podmiotów gospodarczych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


:

:

Cena:


Zrównoważona turystyka

Autor: Beata Gontarz.

Nowa wizja rozwoju Polski zawarta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. zakłada budowanie wizerunku naszego kraju jako atrakcyjnej. bezpiecznej i otwartej destynacji turystycznej. Obejmuje ona m.in. rozwój tzw. przemysłu czasu wolnego. w tym sektora gospodarki turystycznej. a także koncentrację potencjału finansowego lokalnego biznesu na jednym. dużym i kompleksowym produkcie turystycznym. Przewiduje się uruchomienie zintegrowanego produktu turystycznego. umożliwiającego efektywne prowadzenie działań promocyjnych. co będzie stymulować ruch turystyczny i przyczyni się do wzrostu gospodarczego. _x000D_ W niniejszej książce autorzy proponują budowę zintegrowanego produktu turystycznego wokół idei miejskiej zrównoważonej turystyki oraz oferują narzędzia ewaluacyjne umożliwiające ocenę współpracy miasta z wyższymi uczelniami i korporacjami ICT we wdrażaniu pilotażowych rozwiązań. Na potrzeby publikacji stworzono listę potencjalnych pilotażowych projektów ICT wspierających strategię miejskiej zrównoważonej turystyki. m.in. budowy smart society w ramach projektów rewitalizacyjnych realizowanych na podobnej zasadzie. jak w korporacji Panasonic w Tokio czy Berlinie. Zaproponowano metodę oceny i hierarchizacji projektów ICT wspierających rozwój miejskiej zrównoważonej turystyki. pozwalającą oszacować wartość współpracy miasta z interesariuszami przy realizacji wspólnych projektów innowacyjnych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


Symmachia cesarstwa rzymskiego z Bogiem chrześcijan (IV-VI wiek). T. 1

Autor: Sławomir Bralewski

Od czwartego wieku istniało wśród chrześcijan przekonanie nie tylko o przełomie. jaki dokonał się w świecie wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. ale i o tym związanym z panowaniem cesarza Konstantyna Wielkiego. Pisano o „niezwykłej” czy „cudownej przemianie”. która zdarzyła się światu na mocy zrządzenia Bożego. a doprowadziła do ponie¬chania zarówno poprzedniej religii. jak i rodzimych tradycji. W przekonaniu chrześcijan doszło do niej na skutek sojuszu cesarza Konstantyna I z Najwyższym Bogiem. który był dla niego nie tylko opiekunem. ale i sprzymierzeńcem._x000D_ Niniejsza książka poświęcona jest niektórym aspektom owego szczególnego aliansu – symmachii. w której wymiar militarny odgrywał istotną. a na samym początku wręcz dominującą rolę. Stanowi pierwszą część dwutomowej rozprawy i zawiera refleksje na temat szeroko pojętej genezy sojuszu Imperium Romanum z Bogiem chrześcijan. Znajdują się w niej rozważania na temat poszukiwania Najwyższego Boga przez Konstantyna. ideologii zwycięstwa. którą kierowali się władcy. czy też narodzin monastycyzmu traktowanego jako nowy. charakterystyczny dla epoki przełomu. sposób umiłowania mądrości. czyli rodzaj nowej filozofii. która zastąpić miała filozofię właściwą poprzedniej epoce._x000D_ „Rzeczona publikacja ma charakter pracy naukowej z zakresu historii antyku chrześcijań¬skiego. (…) S. Bralewski poświęcił powyższym zagadnieniom wiele lat pracy i w tym czasie ugruntował swą pozycję cenionego badacza z zakresu starożytności chrześcijańskiej. Temat rozprawy ma charakter internacjonalny i interdyscyplinarny (…) jest dobrze wybrany i wskazuje na dążenie Autora do przedstawienia swemu czytelnikowi oryginalnego ujęcia badanej od dawna problematyki. (…) książka ta ma duże szanse spotkać się ze znacznym zainteresowaniem zarówno znawców przedmiotu. jak i tzw. miłośników antyku. co rokuje tej publikacji znaczne powodzenie na rynku księgarskim.”_x000D_ dr hab. Piotr Kochanek. prof. KUL_x000D_ Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.95


Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością

Autor: Dorota Kobus-Ostrowska

Choć żyjemy w czasach pełnych innowacyjnych rozwiązań. niepełnosprawni mają znacznie większą szansę popaść w ubóstwo. doświadczyć izolacji. a nawet upokorzenia niż ludzie sprawni. Niezwykle niepokojącą kwestią. podejmowaną w niniejszej książce. jest wysoki poziom bierności zawodowej osób z niepełnosprawnością w Polsce. Zdaniem autorki sytuacja ta wymaga jak najszybszych zmian. żeby w analizowanej grupie aktywność zawodowa stała się cechą dominującą. Aby sprostać nowym wyzwaniom. trzeba uwzględnić potrzeby osób z różnym rodzajem dysfunkcji. różnym stopniem niepełnosprawności oraz w różnym wieku. Wieloletnie doświadczenia w realizacji projektów skierowanych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością w Polsce nie przyniosły z

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45jak rozmawiac z nieznajomymi, wszytskie jasne miejsca, szajka bez końca, andrzej brzeziecki, tamci, buddyzm pdf, blanka lipińska pdf, stawiszyński, czołgi 2 wojna światowa, program pdf do pobrania za darmo, krajski, tomasz piątek morawiecki, fighter chomikuj, sto lat samotności, alice miller, język rzeczy, jacek łeski, jacek soboń, formularz zamówienia excel, żulczyk czarne słońce, mudry książka, książka broszurowa ze skrzydełkami, pokłosie przekleństwa…