Format

Format

PDF: 208182

https://woblink.com/ebook/autokreacja-malzonkow-bezdzietnych-do-wielowymiarowego-rodzicielstwa-adopcyjnego-arkadiusz-wasinski-208182u

:

Cena:


ISBN

9788381423571: Wydawnictwo

Format

22.45: https://woblink.com/ebook/determinanty-zmian-wspolzaleznosci-wybranych-gield-papierow-wartosciowych-anna-czapkiewicz-207850u

Cena:


Od inkunabułów do pierwszych gramatyk

Autor: Ivan Petrov

W kulturze piśmienniczej Słowian południowych. przede wszystkim Bułgarów. okres rozpoczynający się od schyłku XV wieku i obejmujący wieki XVI i XVII jest postrzegany często jako etap zapowiadający dobę przednarodową czasów nowożytnych. Wiąże się to w szczególności ze stopniowym zastąpieniem wielowiekowej tradycji rękopiśmiennej rozwijającą się wtedy cyrylicką książką drukowaną. która – po inkunabułach krakowskich i czarnogórskich – była wydawana w takich ośrodkach. jak: Tărgoviște. Praga. Wenecja. serbskie klasztory. Wilno. a także Moskwa. Zabłudów. Lwów. Ostróg i wiele innych. Badanie starodruków słowiańskich łączy się ściśle z opisem procesów. które zdeterminowały powstanie nowożytnych języków literackich obszaru Slavia Orthodoxa. w tym – z wpływem wspólnego dla p

:

Cena:


Problemy pracy w koncepcjach programowych Delegatury Rządu na Kraj (1941-1945)

Autor: Wacław Szubert

Książka Wacława Szuberta ma wyjątkowy charakter i powinna spotkać się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko środowisk naukowych związanych z prawem pracy. ubezpieczeniami społecznymi i polityką społeczną. Nie do przecenienia są również jej walory swoistego rodzaju świadectwa niezłomności Narodu Polskiego. który w najtrudniejszych latach okupacji hitlerowskiej nie tylko prowadził walkę z wrogiem. ale również. nie tracąc wiary w powodzenie tej walki. przygotowywał się do przyszłego okresu odbudowy struktur niepodległego państwa. Przejawem tego były prowadzone pod auspicjami Delegatury Rządu na Kraj prace koncepcyjne dotyczące kształtu życia społeczno-gospodarczego i politycznego w powojennej rzeczywistości. Nie ulega wątpliwości. że szczególną w tej perspektywie doniosłość miały koncepcje związane z przyszłym ustrojem pracy. Książka Profesora Szuberta ukazuje ten prawie nieznany obszar działalności Delegatury. a jest to tym cenniejsze. że Autor uczestniczył bezpośrednio w opisanych pracach koncepcyjnych i prowadząc rozważania mógł sięgać nie tylko do zasobów własnej pamięci. ale również do dokumentów. które zdołał zachować On sam oraz inni bohaterowie tamtych dni. _x000D_ _x000D_ Koncepcje programowe Departamentu Pracy i Polityki Społecznej były budowane w przeświadczeniu o potrzebie krytycznej kontynuacji tego. co w tym zakresie miało miejsce w II Rzeczpospolitej. z uwzględnieniem szczególnych potrzeb i uwarunkowań związanych z okresem przypadającym bezpośrednio po zakończeniu wojny światowej (odbudowa gospodarki i struktur organizacyjnych państwa). ale także z próbą zarysowania wizji rozwiązań. które powinny być realizowane docelowo. w późniejszym okresie. Ideologiczne i aksjologiczne podłoże tych wizji było zróżnicowane. zawsze jednak miały one bardzo widoczne zabarwione humanistyczne i były nacechowane pragnieniem budowy państwa silnego. ale i sprawiedliwego społecznie. W tej perspektywie należy postrzegać przewijające się w prezentowanych koncepcjach programowych założenia planowości gospodarki. uspołecznienia prawa własności. instytucjonalizacji stosunków pracy. obiektywizacji płac. pełnego zatrudnienia itp. Z pewnością nie wszystkie propozycje okazały się trafne (choćby odejście od zobowiązaniowego charakteru stosunku pracy). niektóre zostały zdeformowane przez patologie systemu „realnego socjalizmu” (choćby zasada planowości). to jednak wiele z nich po latach ciągle może odegrać pewną rolę „w wypracowaniu – jak pisał Profesor Szubert – optymalnych rozwiązań odpowiadających obecnym potrzebom”.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 26.4


ISBN

9788380889743: Wydawnictwo

Format

19.95: https://woblink.com/ebook/facets-of-prefabrication-piotr-pezik-207655u

Cena:


ISBN

9788379696710: Wydawnictwo

Format

26.25: https://woblink.com/ebook/metody-statystyczne-w-analizach-hydrologicznych-srodkowej-polski-null-207261u

Cena:konsumpcjonizm pdf, maria kownacka książki, mariusz lipski, zemsta katarzyna michalak pdf, jak przetrwać w średniowiecznym krakowie, zwiadowcy bitwa o skandię, internowanie wałęsy, król edyp test pdf, audiobook lew czarownica i stara szafa, lokomotywa do kolorowania, stefan żeromski ludzie bezdomni streszczenie, 365 dni książka pdf, peter zumthor myślenie architekturą, artur halasz, nie rań mnie, eufemizm przykłady w literaturze…