Świat dziecka ziemiańskiego. Antologia źródeł

Świat dziecka ziemiańskiego. Antologia źródeł

Autor: Nina Kapuścińska-Kmiecik.

Podstawę wydania stanowią drukowane po raz pierwszy materiały pamiętnikarskie: dziennik sześcioletniej Helenki Potockiej oraz dziennik pisany przez jej ciotkę Ludwikę Ostrowską. gdy miała ona osiemnaście i dziewiętnaście lat._x000D_ Obydwa rękopisy zachowały się w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi. w zespole podworskim Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna. Dzienniki Helenki i Ludwiki wzbogacone zostały o materiał ilustracyjny – fotografie autorek i ich krewnych – głównie z rodzin Ostrowskich. Potockich. Morstinów. Siemieńskich – występujących na kartach obu dzienników. Ponadto w trzeciej części publikacji. zatytułowanej Varia. zamieszczono materiał ikonograficzny pochodzący z zespołu APiOM. z Cyfrowej Biblioteki Narodoweji z ówczesnej prasy ilustrowanej Królestwa Polskiego. dotyczący różnorodnych kwestii związanych z życiem. wychowaniem i kształceniem dzieci ziemiańskich oraz stanowiący efekt weny młodych ziemian._x000D_

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.6


Między obrazem a tekstem

Autor:

„Obraz” to malowidło na płótnie. ale też abstrakcja – wyobrażenie obiektów. relacji i zdarzeń w umyśle. Myślimy – i mówimy – o tekstach jako „obrazach rzeczywistości” i „malujemy obrazy słowami”. zastępując pisarza malarzem w zgodzie z rozbudowaną metaforą pojęciową. „Obrazowanie” to termin opisujący raczej konstruowanie tekstu niż obrazu. Z drugiej strony. w terminologii wielu badaczy. obraz jest też „tekstem”. który można „odczytać” w taki lub inny_x000D_ sposób. Jeśli jednak obraz jest tekstem. a tekst obrazem. to jak rozumieć słowo „między”? Czy może istnieć coś – jakaś przestrzeń – między bytami. które są. jak nam podpowiada (mądrze. czy oszukańczo?) język. tożsame? I czy „między” łączy tu. czy dzieli? Czy relacja między obrazem a tekstem jest podobna do uczucia między dwiema osobami? Czy też zieje między nimi przepaść. lub rozciąga się ziemia niczyja? Sensy gmatwają się coraz bardziej. to. co wydawało się proste. wcale takie nie jest._x000D_ _x000D_ Owa niejednoznaczność. paradoksalność. owo zapętlenie tytułu oddaje jednak świetnie zawartość tego tomu. Mnogość punktów widzenia. z jakich patrzą na temat autorzy. ich odmienne pojmowanie interesujących nas relacji i różne sposoby ich opisu – ich różne obrazy w ich tekstach – tworzą mozaikę złożoną z bardzo różnych elementów. które jednak układają się (mamy taką nadzieję) w barwną i interesującą całość._x000D_ _x000D_ Fragment wstępu

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 18


Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze

Autor: Joanna Madalińska-Michalak

Autorka książki podjęła bardzo ważny. bardzo aktualny. istotny teoretycznie i mający olbrzymie znaczenie praktyczne temat. Zauważalny brak zwartych opracowań teoretycznych oraz badań empirycznych dotyczących skutecznego przywództwa w szkołach na obszarach defaworyzowanych stawia badacza wobec poważnych wyzwań. z którymi Autorka. jako doświadczona badaczka. posiadająca bogatą i zasługującą na uznanie biografię naukową. doskonale. wręcz mistrzowsko. sobie poradziła. (…) Przedłożoną do recenzji pracę należy uznać za niezwykle wartościowe. oryginalne dzieło. które zasługuje na wysokie wyróżnienie. Książka w sposób znaczący wypełnia istniejącą lukę w piśmiennictwie pedagogicznym i stanowi istotny przyczynek do dalszych poszukiwań w tym obszarze problemowym._x000D_ _x000D_ Z recenzji wydawniczej Profesora Stefana Michała Kwiatkowskiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 38.4


Władza a społeczeństwo?

Autor: Janusz Skodlarski

Głównym celem autora jest ukazanie ewolucji w relacjach władzy i społeczeństwa od upadku Rzymu do II wojny światowej. Od najdawniejszych czasów do dziś stosunki władzy ze społeczeństwem stanowią podstawowy element dziejów ludzkości. Dążenie do rządzenia. panowania nad innymi. wywodzi się z natury człowieka. I władza. i społeczeństwa miały wpływ na zmianę stosunków społecznych. na kształtowanie się prawa i poziomu egzystencji ludzkiej._x000D_ W książce autor podejmuje próbę odpowiedzi m. in. na następujące pytania: _x000D_ kto miał większy wpływ na kształtowanie się prawa i poziomu egzystencji ludzkiej. władza czy społeczeństwo?_x000D_ jaki był zakres władzy w poszczególnych systemach ustrojowych?_x000D_ jakie metody i środki były stosowane przez rządzących. a jakie przez społeczeństwo. które z nich były skuteczniejsze?_x000D_ w jakim stopniu władcy i rządzący wychodzili naprzeciw potrzebom społecznym?_x000D_ czy demokracja parlamentarna była w omawianym czasie najlepszym ustrojem?_x000D_ czy demokratyzacja ustroju wpłynęła na stopę życiową społeczeństwa?

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Oddziaływania wobec skazanych na karę pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym

Autor:

Prace zamieszczone w zbiorze można zaliczyć do kilku dyscyplin wiedzy – prawa karnego i kryminologii. psychologii. pedagogiki. socjologii. Pojęcie „penitencjarystyka” zawiera w sobie także psychopatologię. medycynę więzienną. służby ochronne (również uzbrojone) i ekonomiczne._x000D_ W publikacji ukazano rozmaite punkty widzenia dotyczące funkcjonowania więziennictwa. a szczególnie unormowania prawne systemu penitencjarnego i jego ewaluację oraz różnorodne oddziaływania na skazanych izolowanych w zakładach karnych._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Teodora Szymanowskiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45krysicki włodarski analiza matematyczna, tańcząca w ogniu, zbigniew herbert książki, ibuk libre, komedia ludzka balzac, slownik ortograficzny polski online, 4 godzinne cialo, adam zamoyski napoleon, test z fizyki optyka, tajemnicze życie grzybów, rycerz i dama, naruszenie praw autorskich w internecie, pierony, zbrodnie robali, alfons maria liguori, system prawa karnego…