ISBN

ISBN

9788366494152: Wydawnictwo

Format

26.9: https://woblink.com/ebook/falszywi-bogowie-keller-timothy-206176u

Cena:


Dyskursywny obraz Łodzi w mediach

Autor: Mateusz Gaze

Publikacja zawiera odpowiedź na pytanie. czy media wzmacniają i/lub wyciszają stereotypy o Łodzi. Przystępując do badania. określono następujące problemy poznawcze: co pisze się o Łodzi. jak się pisze oraz czy to. jak się pisze. podlega refleksji samych dziennikarzy. a zatem. czy możliwe jest zbadanie metadyskursu. Już na etapie wyboru tematu czy selekcji materiału dziennikarz dokonuje subiektywnego przedstawienia wybranych elementów Łodzi. Z lingwistycznego punktu widzenia istotny jest proces. podczas którego na bazie zebranych materiałów i opinii dziennikarz tworzy tekst. nadając mu konkretną strukturę językową. Dobiera odpowiednie środki językowe. by osiągnąć określone wcześniej intencje._x000D_ Celem monografii jest analiza wizerunku Łodzi w różnych typach mediów (prasa. internet. telewizja). Źródła dobrano tak. by wychwycić różnice między wizerunkiem Łodzi w mediach o zasięgu ogólnopolskim a wizerunkiem w mediach o zasięgu lokalnym._x000D_ Ze Wstępu_x000D_ Niezwykle ciekawym dopełnieniem analiz jest rozdział poświęcony metadyskursowi na temat wizerunku Łodzi w mediach. Jest to próba zarejestrowania i zdemaskowania praktyk dziennikarskich. które wpływają na opinię publiczną poprzez kreowanie określonej wizji Łodzi. Rozdział ten świadczy o dociekliwości badawczej Autora. który podjął trud wielostronnego oglądu badanego materiału._x000D_ Z recenzji dr hab. Magdaleny Trysińskiej (UW)

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.95


Zofia Rydet po latach. 1978-2018

Autor:

Monografia Zofia Rydet po latach. 1978–2018 to niewątpliwie publikacja naukowa najwyższej próby. Na jej wyjątkową wartość naukową nie tyle ma wpływ poprawność warsztatowa. jasność i logika wywodu. a nawet temat. który dotychczas nie doczekał się wyczerpującego omówienia w literaturze przedmiotu. co przede wszystkim prezentacja nowych. a ściśle rzecz ujmując. z tej okazji specjalnie pozyskanych źródeł. które niewątpliwie spełnią rolę materiału badawczego dla refleksji współczesnej humanistyki. Należy podkreślić. że owe źródła nie dotyczą wyłącznie samej Zofii Rydet. ale w niemałym stopniu odkrywają problematykę artystyczną i cechy kilku dekad twórczej działalności artystów fotomedialnego nurtu sztuki. co z natury rzeczy stanowi źródło wiedzy nie tylko o bohaterce opracowania. ale również kreśli panoramę polskiej fotografii i jej społecznych uwikłań w latach 1978–2018._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Batora

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Network marketing. Kulturowe i osobowościowe wyznaczniki uczestnictwa w Amway

Autor: Beata Pawłowska

„Dokonany solidny opis firmy Amway opiera się na prawidłowym założeniu Autorki tekstu. iż należy połączyć w udaną analityczną całość niektóre koncepcje zwane teoretycznymi z empirycznymi danymi. Stąd wybór takich problemów. jak motywacja działalności gospodarczej. struktury organizacyjne jako fundament działalności. osobowość przedsiębiorców. kultura organizacyjna. w tym wartości. normy. symbole i zachowania uczestników tejże sieci. (…) W tym niezwykle cennym poznawczo tekście warto podkreślić teoretyczne i empiryczne walory pracy oraz jednolitą narrację. to jest psycho-socjologiczne udane opowiadanie. które oprócz rzetelnego opisu zawiera także pomysły na światową monografię nie pozbawioną wielu krytycznych myśli uważnego badacza”_x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Kazimierza Doktora

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.2


ISBN

9788380029569: Wydawnictwo

Format

28: https://woblink.com/ebook/dwor-polski-kresy-i-polityka-wewnetrzna-teksty-niewydane-tadeusz-dolega-mostowicz-206278u

Cena:marta maklakiewicz, audiobook kryminał za darmo, wywoływanie duchow, pałeczki nepera, praca dziennikarz sportowy, ossendowski przez kraj ludzi zwierząt i bogów, diabelska gra, wszystko o różańcu, edward łysiak, czytaj za darmo, doggerland podstęp, napoleon wolański, andrzej łuczeńczyk, barbara krauz mozer…