Sypiając ze smokiem

Sypiając ze smokiem

Autor: Tomasz Kamiński

Stosunki europejsko-chińskie nigdy nie były tak bliskie. ale też nigdy nie były tak trudne. Potężniejące z każdym rokiem państwo kusi atrakcyjnymi możliwościami współpracy. stanowiąc jednak coraz większe zagrożenie dla interesów europejskich w świecie. „Chiński smok” jest asertywny. głośno wyraża swoje opinie. a co najgorsze ­ Unia Europejska utraciła nad nim swoją przewagę oraz możliwości skutecznego wpływania na jego zachowanie. Brakuje jej do tego instrumentów. politycznej siły. a przede wszystkim wizji. Dlaczego tak się stało? Jak przeformułować założenia polityki unijnej wobec Chin? Czy w tym trudnym związku z „chińskim smokiem” jesteśmy skazani na porażkę?_x000D_ Książka stanowi obszerną analizę polityki Unii Europejskiej wobec Chin zarówno w wymiarze politycznym. jak i gospodarczym. W ośmiu tematycznych szkicach zaprezentowano najważniejsze zagadnienia niezbędne do zrozumienia relacji europejsko-chińskich.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.5


ISBN

9788379699308: Wydawnictwo

Format

22.45: https://woblink.com/ebook/zarzadzanie-w-sporcie-null-207541u

Cena:


ISBN

9788379698547: Wydawnictwo

Format

22: https://woblink.com/ebook/dionizos-agathos-daimon-joanna-rybowska-207530u

Cena:


Świat przedstawiony w literaturze. kulturze i języku

Autor:

Monografia Świat przedstawiony w literaturze. kulturze i języku ma szczególny. okazjonalny charakter. ponieważ jest związana z Jubileuszem naukowym Pani Profesor Tatiany Stepnowskiej._x000D_ rusycystki. badaczki. literaturoznawczyni. w której dorobku naukowym prace związane z rosyjską prozą fantastycznonaukową oraz autorem Mistrza i Małgorzaty – Michałem Bułhakowem zajmują poczesne miejsce._x000D_ Autorami poszczególnych rozdziałów są wybitni – zarówno polscy. jak i zagraniczni (Niemcy. Bułgaria) – literaturoznawcy i językoznawcy. przyjaciele. znajomi i uczniowie Pani Profesor (rusycyści. poloniści. klasycyści). Pomimo różnorodnych zainteresowań i dyscyplin. jakie reprezentują autorzy. ich prace łączy temat przewodni monografii oraz osoba Jubilatki. której dedykowali efekty swych naukowych dokonań. Jubileusz Profesor Stepnowskiej był świętowany w czerwcu 2018 roku. a jego miłą i jakże owocną konsekwencją jest prezentowana książka._x000D_ Ze Słowa wstępnego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Pedagogika społeczna

Autor: Ewa Marynowicz-Hetka

Monografia. będąc syntezą wieloletnich prac badawczych autorki. stanowi nowe otwarcie w pojmowaniu aktywności w polu praktyki analizowanej ze społeczno­pedagogicznej perspektywy. Prezentuje namysł nad pedagogiką społeczną. jej aktualnym postrzeganiem w odniesieniu do jej tradycji i pierwszych sformułowań oraz do współczesnego dyskursu prowadzonego w naukach humanistycznych i społecznych._x000D_ Książka przynosi zarys metateorii dotyczącej tożsamości dyscypliny. jej roli. związków z innymi dziedzinami nauk. otoczeniem kulturowo-społecznym oraz praktyką działań pedagogów społecznych. Praktyka jest jednak ujmowana także w kategoriach ogólnych. Autorkę interesuje. jak działanie wpływa na myślenie o działaniu. z czego działanie wynika i czemu służy. Wykorzystuje przy tym teorię analizy aktywności i tworzenia instytucji symbolicznej Jeana-Marie Barbiera. operując bliską mu perspektywą rozumienia aktywności jako głównej kategorii społeczno-pedagogicznego spojrzenia na pole praktyki. Ustrukturowany i podzielany przez uczestników pola praktyki zestaw pojęć i konceptów tworzy transwersalny paradygmat pedagogiki społecznej._x000D_ Publikacja może zainteresować czytelników zorientowanych na pogłębianie refleksji nad społeczno-pedagogicznym spojrzeniem na pola praktyki edukacyjnej. socjalnej. opiekuńczej oraz na poszukiwanie narzędzi analizy zachodzących w nich procesów.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Tradycyjny a nowoczesny sposób budowania zaufania klientów do banku na przykładzie mBanku

Autor: Marika Świeszczak

Sferą szczególnie wpływającą na decyzje konsumentów są działania marketingowe wykorzystujące takie instrumenty. jak reklamy i grywalizacja. których podstawowym celem jest dotarcie do klienta z określonym komunikatem na temat produktu lub usługi bankowej. Reklamy należą do tradycyjnych narzędzi kształtowania relacji z konsumentami. zaś grywalizacja reprezentuje nowoczesny. a nawet innowacyjny nurt komunikacji marketingowej. Obie te formy – reklamy i grywalizacja – posługują się innymi sposobami oddziaływania na klientów. a w konsekwencji w różnym stopniu wpływają na ich decyzje i poziom zaufania do banku. Grywalizacja jest mniej znanym narzędziem komunikacji. dlatego mniejsza jest. w porównaniu do reklam. świadomość konsumentów dotycząca wpływu mechanizmów grywalizacji na ich decyzje zakupowe. Jeśli jednak konsumenci zdają sobie sprawę. że są poddawani działaniu owych mechanizmów. może to w jakimś stopniu przekładać się na ich zaufanie do banku._x000D_ Głównym celem monografii są rozważania na temat wpływu reklam i grywalizacji na zaufanie klientów do banków. a w dalszej kolejności na ich decyzje zakupowe. W książce przedstawiono mechanizmy kształtowania relacji z konsumentami na przykładzie działań marketingowych mBanku. jedynego banku w Polsce. który wdrożył w swoim systemie transakcyjnym grywalizację. a oprócz tego jego komunikaty reklamowe wyróżniają się pewnym stopniem niestandardowości w całokształcie działań instytucji finansowych._x000D_ Publikacja stanowi istotny wkład w rozwój literatury przedmiotu. zaś wnioski z części badawczej mogą przyczynić się do udoskonalania działalności marketingowej banków.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Zarys pedagogiki sportu

Autor: Arkadiusz Kaźmierczak

Publikacja może stać się ważnym źródłem informacji dla studentów kierunków pedagogicznych i wychowania fizycznego. W sposób kompletny opisano w niej zagadnienia przybliżające czytelnikowi wiedzę z zakresu historii sportu. terminologii specjalistycznej związanej z tym obszarem nauki. problematyki edukacji olimpijskiej. interakcji zachodzących w relacjach trener–zawodnik. wychowawczego znaczenia ról odgrywanych przez trenerów i instruktorów oraz ich znaczenia dla prawidłowego wychowania. Autor pisze we wstępie: „W europejskim szkolnictwie wyższym pedagogika sportu została uznana za ważną dyscyplinę akademicką. funkcjonującą w dziedzinie nauk o sporcie. której celem jest wspomaganie działań edukacyjnych (wychowawczych) osób uczestniczących w treningu sportowym i innych formach aktywności fizycznej. niezależnie od miejsca i czasu ich realizacji w ciągu całego życia”. Opinia ta jest najwłaściwszym wyjaśnieniem potrzeby opracowania tej problematyki w formie prezentowanego podręcznika._x000D_ Z recenzji dr hab. Danuty Umiastowskiej_x000D_ prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95dlaczego spimy, plan wydarzeń zaczarowana zagroda, do wigilii się zagoi, serce diabła meghan march pdf, neil de grasse, storytelling książki, trening jacobsona mp3, ferdinand von schirach, gruzińskie wino książka, katarynka chomikuj, zły król holly black, opowieści ziemiomorza, polluks pdf, chłopak który chciał zacząć od nowa pdf, ufo: decydujące starcie, mróz chyłka tom 1, magbet pdf, chce cie miec, katarzyna majgier…