Rybak i diabeł

Rybak i diabeł

Autor: Koprowska-Głowacka Anna

Mieszkańcy krajów nadbałtyckich to opowiadacze. Od wieków. z pokolenia na pokolenie. przekazują sobie baśnie i legendy z morskich głębin: o bursztynowym pałacu. władcy mórz. pięknej królewnie. opiekunce rybaków czy zatopionych statkach. Zbiór tych opowieści to znakomita okazja. aby wyruszyć w podróż w czasie i przestrzeni wokół Bałtyku.

Posłuchaj. o czym szepcze morze.

Wydawnictwo: Marpress

Cena: 27


Dwaj Frontignacy

Autor: Juliusz Verne

“Dwaj Frontignacy” to komedia Juliusza Verne’a. uznanego za jednego z pionierów gatunku science fiction.

“Dwaj Frontignacy” to komedia w trzech aktach. Jest to jeden z nielicznych utworów napisanych przez Juliusza Verne’a specjalnie na scenę teatralną.

Wydawnictwo: Avia Artis

Cena: 14.49


Spór o średniowiecze

Autor: Anna M.

Książka jest propozycją odczytania dorobku czołowych europejskich mediewistów XX wieku w kulturowym kontekście mediewalizmu. rozumianego tu jako przekonanie o fundamentalnej roli średniowiecza dla wykształcenia swoiście europejskiego systemu wartości. Nowatorskim pomysłem było zastosowanie perspektywy porównawczej dla trzech tradycji historiograficznych: polskiej. francuskiej i rosyjskiej. Wpisując się w „jasną legendę” średniowiecza. poprzez dostrzeżenie w nim takich wartości. jak poszanowanie różnic przy jednoczesnym szacunku dla tradycji lokalnej. pomocniczość czy solidarność wobec społeczności. trzej historycy wskazują podstawowe cechy jedności europejskiej. aktywnie kształtując debatę nad tożsamością współczesnej Europy.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Król ptaków

Autor: Ewelina Misiak

Samanta to pewna siebie. uzdolniona i osiągająca sukcesy studentka ostatniego roku ekonometrii. Pomimo że zwraca uwagę kolegów w pracy i na uczelni. unika związków z mężczyznami. Czy plotki o jej romansie z przyjaciółką okażą się prawdziwe? Szybko kończące się znajomości z bogatymi i przystojnymi biznesmenami zdają się potwierdzać przypuszczenia o jej odmienności. Punktem zwrotnym okazuje się pojawienie się Gabriela – tajemniczego i małomównego hodowcy gołębi. który skrywa niejeden sekret.

Wydawnictwo: Novae Res

Cena: 25


Forma i znaczenie rytuału zikru we współczesnym Afganistanie na przykładzie chanqa Chejchane w Kabulu

Autor: Skalski Szymon

Książka przybliża formę i znaczenie zikru. jednego z ważniejszych rytuałów we współczesnym mistycyzmie muzułmańskim. Całość oparta jest na badaniach. które autor przeprowadził w Afganistanie w środowisku sufich. członków kilku bractw popularnych w tym kraju. Zbierane na przestrzeni kilku lat materiały (nagrania. wywiady. pieśni) posłużyły do przedstawienia rytuału zikru praktykowanego w jednym z odwiedzanych przez autora konwentów – Chejrchana. należącym do bractwa Qadirija. Badania. poparte analizą dostępnej literatury perskojęzycznej. pozwoliły na próbę odczytania samego terminu zikr – rozumianego jako pamięć. a w rytualnym kontekście jako wspominanie.

Zagadnienia. które wybrano jako przedmiot

29.9: https://woblink.com/ebook/klub-snow-katarzyna-michalczak-206113u

Cena:20000 mil podmorskiej żeglugi pdf, łamigłówki rysunkowe, nowakowie, dzień szakala online, nie martw się cukierku, refluks leczenie odzywianiem, michael haag, największy gwiazdozbiór, latkowska uś, dobry chłopak elle kennedy pdf, kroniki tygodniowe bolesław prus interpretacja, storytelling książki, piotrowski przemysław, historia kina tom 4, inwigilacja pdf, co to konwergencja…