https://woblink.com/product-publication/download/207509/pdf

https://woblink.com/product-publication/download/207509/pdf

1:

:

Cena:


Umowy o używanie aktywów w świetle historyczno-teoretycznego dyskursu rachunkowości

Autor: Mikołaj Turzyński

(…) Historia rachunkowości jako główny obszar badawczy jest niedoceniana i spychana na margines w badaniach naukowych. A przecież historia stanowi próbę wyjaśnienia teraźniejszości przez odwołanie się do przeszłych wydarzeń. Tym samym pełne zrozumienie rachunkowości jest możliwe tylko poprzez poznanie jej historii. (…)_x000D_ Z tego też powodu z zadowoleniem należy przyjąć pojawienie się nowej książki z zakresu historii rachunkowości. tym bardziej że autor – w przeciwieństwie do dotychczasowych badań zastosował w tej pracy nowe podejście do przedmiotu badań. a mianowicie teorię dyskursu Michela Foucaulta. Trzeba zaznaczyć. że jest to w literaturze polskiej pierwsza praca wykorzystująca tę nową metodologię badań historii rachunkowości. (…)_x000D_ Podsumowując. chciałbym podkreślić. iż recenzowana rozprawa stanowi metodologicznie pionierską pozycję wśród opracowań dotyczących historii rachunkowości powstałych w Polsce. Niewątpliwie zasługą autora jest podjęcie próby analizy historycznych materiałów źródłowych. wcześniej nieomawianych przez rachunkowość. oraz podjęcie tematu w niekonwencjonalny i interdyscyplinarny sposób. (…)_x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Sławomira Sojaka

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.2


ISBN

9788381424820: Wydawnictwo

Format

34.95: https://woblink.com/ebook/polityka-spoleczna-a-prawo-pracy-null-208132u

Cena:


ISBN

9788379697045: Wydawnictwo

Format

19.5: https://woblink.com/ebook/polskie-inwestycje-bezposrednie-bogdan-buczkowski-agnieszka-klysik-uryszek–208114u

Cena: Agnieszka Kłysik-Uryszek.strefa skazenia, zapach aniołów, karolina lewestam, cudowna podróż audiobook, dorociński książka, vademecum survivalowe, grzegorz maciejewski, fizyka podstawy, napraw mnie anna langner pdf, katarzyna bocheńska, bałkany zachodnie, paris dylemat, paluchowski diagnoza psychologiczna…