Studia bibliotekoznawcze w Polsce

Studia bibliotekoznawcze w Polsce

Autor: Stanisława Kurek-Kokocińska

W prezentowanej monografii przedstawiono historię rozwoju studiów bibliotekoznawczych w Polsce (od czasu ich zainicjowania w Łodzi w roku 1945 po rok 2015). Autorka podkreśla rolę ośrodka łódzkiego jako uniwersyteckiej kolebki nauki o książce i jego udział w dzisiejszej pozycji bibliologii i informatologii pośród dyscyplin naukowych. W publikacji czytelnik znajdzie zarys rozwoju studiów kształcących bibliotekarzy i specjalistów informacji. który przebiegał w poszczególnych ośrodkach indywidualnie – zawsze jednak w odniesieniu do zmian ustawodawstwa szkół wyższych. rozwoju dyscypliny oraz zmieniających się programów kształcenia. Rozwój ten postępował od humanistycznych studiów bibliotekoznawstwa w kierunku studiów związanych z dyscypliną bibliologia i informatologia. Zasadniczym celem publikacji jest próba opisu studiów akademickich w zakresie dyscyplin badających książkę. bibliotekę i informację oraz wykazanie przemian. którym podlegały._x000D_ Autorka prezentuje kolejno rozwój kształcenia na wyższej uczelni w zakresie problematyki książki. biblioteki i informacji. modelowanie akademickich kwalifikacji bibliotekarzy i specjalistów informacji oraz charakterystykę treści kształcenia.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku

Autor:

W książce przedstawiono wyniki badań dotyczących wydawnictw (i wydawców) nie tylko czasopism. ale i publikacji edytowanych przez wybrane oficyny w XIX i na początku XX w. Autorzy zajęli się działalnością edytorską w latach niewoli. akcentując jej wkład w pracę oświatowo-kulturalną w środowisku lokalnym oraz znaczenie nakładców. którzy najczęściej przyjmowali rolę liderów w życiu społecznym. Podjęto w ten sposób poszukiwania historyczno-pedagogiczne zmierzające do ukazania dorobku działalności wydawniczej na rzecz rozwoju oświaty. edukacji i kultury. Mówiąc o działalności wydawniczej. autorzy mieli na myśli nie tylko aktywność profesjonalnych firm edytorskich. ale również bardziej lub mniej znane redakcje periodyków. instytucje i stowarzyszenia społec

21.96: https://woblink.com/ebook/cognition-meaning-and-action-null-208164u

Cena:


Umysł rozstrojony

Autor: Tadeusz Sławek

Czego nas nauczyła wyprawa na Księżyc. w którą zabrał nas Żuławski? Nie wracając do poszczególnych miejsc lektury. zapytajmy. czy dałoby się znaleźć ich wspólny mianownik. punkt solarny. będący mocnym źródłem energii. Zaryzykujmy: węzłem. który splata wiele nici trylogii jest życie uwolnione od przewodnictwa. którego doświadczeniem źródłowym jest brak i utrata. życie na skrajnym horyzoncie oczekiwań i nadziei. i zawsze bliskie katastrofy. To wizja egzystencji zawieszonej nad przepaścią. Trylogia Żuławskiego jest więc tekstem stoickim: uczy. jak Montaigne. że prawdziwym powołaniem człowieka myślącego jest nauka umierania. Doświadczenie rozbitka jest doświadczeniem par excellence nowoczesnym. Brzegi znanego dotychczas świata okazują się niebezpieczne. a praktykowane na nich modele i style przeżycia okazują się niewystarczające i zawodne._x000D_ Tadeusz Sławek_x000D_ *_x000D_ Fascynująca eseistyczna wyprawa do świata wykreowanego w trzech powieściach fantastyczno-filozoficznych Jerzego Żuławskiego; świata. który od dawna zasługiwał na naszą uwagę. Na wskroś współczesna interpretacja cyklu powieściowego młodopolskiego pisarza. którego cechowała rozległa wiedza. erudycja i radykalny pesymizm. gdy chodzi o możliwości gatunku ludzkiego i losy całej cywilizacji. Jeżeli powracać do klasycznych dzieł polskiej prozy i przypominać je dzisiaj – to właśnie w taki sposób. który łączy doskonałą znajomość kontekstu historyczno­literackiego i myśli filozoficznej epoki z nowym. śmiałym i subiektywnym sposobem czytania._x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Anny Czabanowskiej-Wróbel

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 34.9


Funkcjonowanie pracowników w sytuacji zmiany

Autor: Tomasz Czapla

Jak pokazują badania Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP). po przeanalizowaniu 70 min internetowych ofert pracy zamieszczonych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i we wszystkich językach. najbardziej poszukiwaną przez pracodawców umiejętnością jest przystosowywanie się do zmian. Taki wynik stanowi odpowiedź na coraz bardziej burzliwe i nieprzewidywalne otoczenie. w którym funkcjonują współczesne organizacje._x000D_ W odróżnieniu od większości opracowań skupiających się na różnych aspektach zarządzania zmianami. autor prezentowanej monografii wychodzi naprzeciw opisanemu wyżej trendowi. koncentrując się na perspektywie pracowników i ich funkcjonowaniu w sytuacji zmiany. W książce Czytelnik znajdzie nie tylko ocenę poziomu gotowości do zmian. jaki prezentują badani pracownicy. lecz także pogłębioną analizę źródeł takiego stanu rzeczy. Przyjęcie perspektywy kompetencyjnej jako elementu metodyki badania pozwoliło na wskazanie mocnych stron i obszarów rozwoju. a te elementy mogą stanowić inspirację dla bezpośrednich przełożonych i menedżerów odpowiadających za rozwój organizacji.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu

Autor:

Organizowane przez Katedrę Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Uniwersytetu Łódzkiego seminaria naukowe. poświęcone metodologiom językoznawstwa. starają się odpowiedzieć na fundamentalne pytania. dotyczące języka. a także przedstawić stan badań nad językiem. z uwzględnieniem perspektyw różnych nauk i paradygmatów badawczych. Usiłują również pokazać. że za pomocą odpowiednich narzędzi i teorii można. wbrew wątpliwościom Wittgensteina. wydobyć logikę języka z mowy i z tekstów. oraz że tradycyjny obszar badań nad językiem ulega znacznemu rozszerzeniu._x000D_ _x000D_ Niniejszy tom kontynuuje szereg wątków. wprowadzonych w publikacjach wcześniejszych (Stalmaszczyk. red. 2006; 2008; 2010). ale jednocześnie podejmuje nowe problemy. istotne dla badan językoznawczych. zarówno teoretycznych. jak i w wymiarze bardziej stosowanym oraz interdyscyplinarnym. Poszczególne rozdziały maja charakter zdecydowanie autorski. przy jednoczesnym bogatym przeglądzie najnowszej literatury (z uwzględnieniem literatury w języku polskim).

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 13.2


Wprowadzanie klauzuli przeciwdziałającej obejściu prawa podatkowego do polskiego systemu prawnego

Autor: Dominika Łukawska-Białogłowska

W publikacji w przystępny i syntetyczny sposób przedstawiono – w ujęciu historycznym i prawno-porównawczym – zagadnienie wprowadzania do polskiego porządku prawnego regulacji przeciwdziałających zjawisku obejścia prawa podatkowego. a także omówiono znaczenie regulacji Konstytucji RP z 1997 roku dla wprowadzania i oceny podatkowej klauzuli antyabuzywnej._x000D_ O zasadności opublikowania tej monografii przesądza wyjątkowy […] aspekt badawczy problematyki klauzul przeciwdziałających obejściu prawa podatkowego („prześledzenie historyczne i ewolucyjne ich wprowadzania […]. tendencji w tym zakresie i skutków z tego wynikających”). Wyniki tej eksploracji mają znaczenie nie tylko teoretyczne. lecz także praktyczne – w odniesieniu do oceny podatkowych stanów faktycznych zaistniałych w różnych okresach._x000D_ Stopień praktycznej i naukowej przydatności prezentowanej książki wyznacza także szeroki krąg potencjalnych jej adresatów. do których zaliczają się przede wszystkim: pracownicy naukowi. praktycy (zwłaszcza pełnomocnicy procesowi – doradcy podatkowi. adwokaci. radcowie prawni) oraz inne osoby piastujące funkcje w organach władzy publicznej (sędziowie i pracownicy organów administracji skarbowej)._x000D_ Z recenzji prof. UKSW dra hab. Bartosza Majchrzaka

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 29.95


12

https://woblink.com/ebook/struktura-przestrzenna-malych-miast-z-perspektywy-20-lat-transformacji-null-207136u: https://woblink.com/product-publication/download/207136/pdf

:

Cena:kahneman pułapki myślenia, chemia śmierci audiobook, podstawy organizacji i zarządzania stabryła pdf, pan kotek był chory pdf, chodakowska książka, nieodparta pokusa diana palmer pdf, nowoczesne koncepcje zarządzania, tortury współczesne, książki które warto przeczytać blog, 31 korytarzy pdf, na skraju strefy tom 3, obliczanie konstrukcji żelbetowych według eurokodu 2, faraon ksiazka, wojciech potocki, zarządzanie w pielęgniarstwie prezentacja, biskup ryś, małgorzata paszko, porno mp3, wady mężczyzn, dziewczyna w parku, inny świat gustaw herling grudziński pdf, życie piękna katastrofa pdf, magia pdf, król duch słowacki, rozwój zawodowy definicja…