Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej

Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej

Autor: Michał Słowikowski

Punktem wyjścia w dyskusji na temat miejsca i roli Jednej Rosji w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej w latach 2001-2016 jest założenie. że w obrębie rodziny partii autorytarnych mamy do czynienia ze szczególnym typem partii. Podstawą jego wyodrębnienia są: bezpośrednie związki z obozem władzy – faktycznym ośrodkiem podejmowania decyzji politycznych w obrębie danego systemu politycznego i udział w procesie stabilizowania reżimu autorytarnego. Ten typ partii autorytarnych jest wewnętrznie zróżnicowany. co wynika z rzeczywistego wkładu partii w stabilizację systemu autorytarnego i stopnia ich instytucjonalizacji. w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. przede wszystkim w obszarze autonomii decyzyjnej i systemowości. W związku z tym wyodrębnić można

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Kapitał społeczny a jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej

Autor: Monika Mularska-Kucharek

Opis socjologicznych i psychologicznych mechanizmów życia zbiorowego. Takie ujęcie problemu jakości życia wzbogaca rozumienie fenomenu zarówno kapitału społecznego. jak i samej jakości życia. Publikacja ukazuje nowy. nie w pełni dotąd dobrze zanalizowany. mechanizm działania kapitału społecznego. jak i genezy powstawania wyższej jakości życia. Omówienie określonych koncepcji teoretycznych i ich weryfikacja. Autorka przedstawia w swej pracy własne badania ilościowe z wykorzystaniem przygotowanych przez siebie narzędzi badawczych. Analizy ilościowe zostały pogłębione przez badania jakościowe. tworząc razem interesującą i uzupełniającą się całość. _x000D_ Tematyka monografii należy w ostatnich latach. nie tylko w Polsce. do wiodących w obszarze nauk społecznych. zwłaszcza zaś w socjologii. Wnioski z badań i ustaleń Autorki należy rekomendować. a w konsekwencji aplikować na poziomie różnych polityk społecznych. M. Mularska-Kucharek ukazała w książce nie tylko wzajemne związki i zależności między kapitałem społecznym a jakością życia mieszkańców Łodzi. ale również podjęła udaną próbę połączenia perspektywy teoretycznej z aplikacyjną. W odniesieniu do znaczących części monografii wyniki przeprowadzonych badań mają charakter reprezentatywny. co z pewnością w sposób istotny podnosi jej rangę. W tym przypadku mamy do czynienia z zarówno z rozwiniętą samo-świadomością metodologiczną. jak i umiejętnością interpretacyjną dotyczącą uzyskanego materiału empirycznego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.6pustułka miszczuk, erin hunter sfora, podstawy neonatologii szczapa pdf, heroes dzikie hordy, millennium stieg larsson, coben klinika śmierci, kasa memy, małgorzata strzałkowska wiersze pdf, żywoty i poglądy słynnych filozofów, jozef baka, relacje międzypokoleniowe w literaturze, bez pożegnania mia sheridan, struktura teorii socjologicznej, perlustracja, robin hood legenda sherwood pl, bednarek justyna, muhammad ali moje życie moja walka, historia brudu pdf, stygmat, metro 2034 audiobook…