ISBN

ISBN

9788380880757: Wydawnictwo

Format

14.95: https://woblink.com/ebook/samodzielni-zaradni-niezalezni-elzbieta-zakrzewska-manterys-jakub-niedbalski-207732u

Cena: Jakub Niedbalski


ISBN

9788375259698: Wydawnictwo

Format

34.8: https://woblink.com/ebook/balkany-zachodnie-miedzy-przeszloscia-a-przyszloscia-null-207215u

Cena:


Myślenie pytajne

Autor: Krzysztof J.

Publikacja dla nauczycieli różnych przedmiotów. pedagogów różnych specjalności. trenerów twórczości. psychologów szkolnych i trenerów grupowych. animatorów kultury – dla wszystkich tych. którym bliskie jest odkrywanie świata wraz z wychowankami. Zawiera oryginalną i pierwszą tak rozwiniętą w polskiej pedagogice teoretyczną koncepcję myślenia pytajnego jako twórczej kompetencji poznawczej. którą warto rozwijać u uczniów we wszystkich kategoriach wieku._x000D_ W części metodycznej czytelnik znajdzie modele lekcji twórczego myślenia pytajnego oraz Dydaktyczny Kodeks Nauczyciela Stymulującego Myślenie Pytajne Uczniów. będący rejestrem zasad pomocy uczniom w rozwoju myślenia pytajnego. nie tylko w klasie szkolnej. Zamieszczono tu także czterdzieści wybranych ćwiczeń (dla wszystkich poziomów kształcenia) wraz ze zwięzłymi zasadami prowadzenia tego typu zajęć. Na końcu autorzy proponują Inwentarz Klasy Przyjaznej Myśleniu Pytajnemu Uczniów._x000D_ *_x000D_ Rozwijanie myślenia w szkole jest zaniedbane. Publikacja pozwoli zbudować fundament dla modelu edukacji konstruktywistycznej. prorozwojowej. w której język (w szczególności pytania stawiane przez uczniów i nauczycieli) pełni funkcję pośrednika pomiędzy uczeniem się a rozwojem. Dostarcza ona teoretycznego wsparcia nauczycielom i pedagogom zainteresowanym problemem. a także pokazuje drogowskazy. możliwości rozwiązań poprzez prezentację m.in. treningu myślenia pytajnego. Otwiera nauczycielom przestrzeń dla podejmowania innowacyjnych rozwiązań. dostarczając im narzędzi._x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Ewy Filipiak_x000D_ _x000D_ W serii ukazały się:_x000D_ E. Płóciennik. Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne_x000D_ E. Płóciennik. Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej_x000D_ E. Płóciennik. Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży_x000D_ E. Płóciennik. Mądrość dziecka. Predyspozycje – przejawy – perspektywy wspierania_x000D_ J. Sternberg. L. Jarvin. E. L. Grigorenko. Mądrość. inteligencja i twórczość w nauczaniu. Jak zapewnić uczniom sukces_x000D_ A. Pobojewska. Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Teoria i metodyka_x000D_ I. Czaja-Chudyba. Myślenie krytyczne w edukacji. Metodyka kształcenia w szkole podstawowej

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


ISBN

9788379699377: Wydawnictwo

Format

22: https://woblink.com/ebook/reinterpretacje-ewa-kubiak-207544u

Cena:


From Shakespeare to Sh(Web)speare

Autor: Monika Sosnowska

Shakespeare’s place in culture can only be captured by many relocations and recreations of his works in/via old and new media. From Shakespeare to Sh(Web)speare provides analysis of Shakespeare’s cultural presence in various spheres of human creative activity and in different locations. both in real and virtual worlds. The volume explores cultural significance of Shakespeare in a broad array of contexts: historical. social. and political; local and global; national and international; highbrow and popular._x000D_ In order to demonstrate the multiplicity of perspectives used by scholars in Shakespeare studies. this collection of essays offers three approaches to Shakespeare: Polish. senesory. and popcultural._x000D_ From Shakespeare to Sh(Web)speare demonstrates how cultural transformations of Shakespeare’s works. both using and constructing his cultural authority. have shaped his status as the world’s most popular playwright in high and popular cultural registers._x000D_ The volume will appeal to Shakespeare scholars. cultural critics. students. and anyone with an interest in Shakespeare’s influence on cultures of the past and present.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 14.95


Racjonalność w dyskursach o pracy w Polsce (po)transformacyjnej

Autor: Konrad Kubala

Książka dotyczy form współczesnej komunikacji społecznej i jej skutków w postaci tworzenia oraz odtwarzania definicji zjawisk i procesów mających podstawowe znaczenie dla porządku społecznego. W publikacji nawiązano do terminów kluczowych dla reprodukcji życia społecznego. takich jak bezpieczeństwo. ryzyko czy zaufanie. Uzasadniono znaczenie pojęcia racjonalność. niezbędnego dla zrozumienia instytucjonalnego planowania wpływu na kształt rzeczywistości społecznej. a także prywatnych oczekiwań i odczuć jednostek._x000D_ W monografii omówiono wzory wytwarzania określonych typów racjonalności w publicznych dyskursach o pracy oraz ich recepcję przez odbiorców mediów. Zwrócono uwagę. że w sporach dotyczących pracy uwidaczniają się najważniejsze elementy permanentnego procesu socjalizacji. umożliwiające zdefiniowanie relacji społecznych wraz z towarzyszącymi im ryzykami bezrobocia. wykluczenia społecznego i innymi. Przeanalizowano trzy typy dyskursów: władzy (wszystkie expose okresu III Rzeczpospolitej). ekspercki (audycje radiowe EKG – Ekonomia. Kapitał. Gospodarka) oraz ‘obywatelski’ (grupowe wywiady zogniskowane)._x000D_ Publikacja zainteresuje teoretyków i praktyków komunikowania społecznego. Dostarcza empirycznych podstaw do rozwoju obiecu-jącej. ale wciąż niepełnej teorii refleksyjnej modernizacji oraz stano-wi przegląd form uzasadniania podejmowanych polityk dominują-cych podczas transformacji ustrojowej w Polsce. Czytelnik odnajdzie w książce zarówno autorskie podejście do doboru i sposobu wyko-rzystania narzędzi analizy. jak i generalizacje pozwalające na etyczną ocenę nieustannie kształtującego się ładu społecznego._x000D_ „Książka dra Konrada Kubali jest pozycją niezmiernie ciekawą i oryginalną. Śmiały zamiar stworzenia empirycznych podstaw do testowania teorii modernizacji refleksyjnej został zrealizowany bardzo pomysłowo zarówno w wymiarze teoretycznym. jak i badawczym. […] Powstała znakomita. rzetelna i wiarygodna diagnoza społeczna. […] która niesie potencjał in¬formacyjny znacznie poważniejszy niż obecne w literaturze przedmiotu studia szczegółowe. zwykle skupione na węższych problemach. Sformułowana przez Autora teza o wyłanianiu się w efekcie lokalnego zderzenia dyskursów ciekawej postaci racjonalności hybrydalnej jest nadzwyczaj interesującym punktem wyjścia do badania procesów modernizacji w krajach półperyferyjnych i peryferyjnych. […] Publikacja ta wejdzie przypuszczalnie do kanonu tych pozycji. które stanowią trzon polskiej socjologii empirycznej. Nie sposób będzie jej pominąć w żadnej diagnozie społecznej.”_x000D_ Z recenzji dr hab. Grażyny Woronieckiej._x000D_ prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


ISBN

9788378932604: Wydawnictwo

Format

28.9: https://woblink.com/ebook/gugark-seymur-baycan-julia-krajcarz-206766u

Cena: Julia Krajcarzbrian mcclellan, historia internetu w polsce pdf, iniekcje podskórne algorytm, kultura narcyzmu, kaprys milionera izabella frączyk pdf, dyscyplina wojskowa, el principle, skazani na ból pdf, articles ćwiczenia, znane mity, szromnik uek, agnieszka adamowicz, jej orgazm najpierw pdf, książka ebook, środki kompensacyjne, mma fighter walka, iwona benjamin wiek, listek kolorowanka…