Estetyczne i etyczne aspekty współczesnej antropologii

Estetyczne i etyczne aspekty współczesnej antropologii

Autor: Krystyna Piątkowska

Książka jest nową próbą łącznego ujęcia problemów estetyki i etyki w badaniach antropologicznych – zarówno na poziomie teoretycznym. jak i empirycznym. Krytyczne podejście do kultury ponowoczesnej nie jest tu tylko estetyzującą. antropologiczną interpretacją ikonosfery codzienności. lecz także próbą wniknięcia z wrażliwością etyczną w szczególne obszary praktyki społecznej. które wymagają innych sposobów przedstawiania. Autorka na podstawie własnych badań nad ikonosferą miejsc – dużego miasta. miasteczek. wsi oraz instytucji. tzn. urzędów pracy – wskazuje m. in. na konkretne układy w przestrzeniach. które w kontekście estetycznych wyborów ludzi i ich wrażliwości etycznej mogą uczynić skomplikowane związki społeczne bardziej adekwatnymi i harmonijnymi. O tym „w taki właśnie sposób. nikt jeszcze nie pisał” (z recenzji prof. Zbigniewa Libery)._x000D_ Publikacja powinna zainteresować nie tylko antropologów i badaczy społecznych zajmujących się problemami wizualności i etyki w badaniach naukowych. lecz także przedstawicieli środowisk instytucjonalnych i ruchów społecznych oraz osoby. którym leżą na sercu sprawy ubóstwa. wykluczenia i zaangażowania w idee dobra społecznego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 23.45


Kobiety w drodze na naukowy Olimp…

Autor: Jolanta Kolbuszewska

Tematykę prezentowanej monografii można ulokować pomiędzy historią kobiet a historią nauki. Autorka wypełnia istniejącą od długiego czasu lukę badawczą w zakresie rozpoznania i charakterystyki osiągnięć kobiet oraz ich wkładu w rozwój rodzimej historiografii. Ukazuje dorobek naukowy historyczek z uwzględnieniem przeobrażeń dokonujących się zarówno w obszarze zbiorowej mentalności. jak i polityki. kultury. nauki. Przygląda się rozwojowi kobiecych karier na tle kilku epok – od okresu poprzedzającego wybuch Wielkiej Wojny (pierwsze doktoraty kobiet). przez dwudziestolecie międzywojenne (pierwsze habilitacje kobiet). po PRL (badaczki dziejów zaczęły wieńczyć swe osiągnięcia profesurą zwyczajną). Zdaniem autorki zawężenie skali obserwacji do jednej dyscypliny pozwala sformułować szersze wnioski odnoszące się do polskiej humanistyki w ogóle. Daje to możliwość uchwycenia zjawisk i prawidłowości. które stały się i nadal są udziałem kobiet w nauce._x000D_ Publikacja zainteresuje historyków historiografii. specjalistów z zakresu historii kobiet i dziejów najnowszych. a także naukoznawców i antropologów.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27.45


ISBN

9788379699377: Wydawnictwo

Format

22: https://woblink.com/ebook/reinterpretacje-ewa-kubiak-207544u

Cena:


Stałość i zmienność w biografii

Autor:

W kolejnym tomie serii „Biografia i Badanie Biografii” autorzy skoncentrowali się na dwóch podstawowych zagadnieniach. którymi są stałość vs. zmienność w biografii oraz przełomy biograficzne. Opisywane są one z perspektywy odniesień do narracji biograficznej skupionej na doświadczeniach życiowych badanych osób. Tom zawiera teksty teoretyczne. a także prezentacje wyników badań empirycznych. Autorzy ukazują. w jaki sposób można wykorzystać teorie naukowe. by zrozumieć przemiany życiowe zapisane w biografiach oraz jak w świetle tych teorii interpretować materiał biograficzny.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 23.45


Przywry Trematoda

Autor: Katarzyna Niewiadomska

Wydawnictwo seryjne Fauna Słodkowodna Polski istnieje od 1935 roku. Dotychczas opublikowało 21 zeszytów poświęconych zarówno zwierzętom bezkręgowym (lnvertebrata). jak i kręgowcom (Vertebrata)._x000D_ _x000D_ Kolejne tomy FSP zawierają bogate dane ogólne dotyczące omawianej grupy zwierzęcej oraz informacje szczegółowe o określonych gatunkach. rodzajach. rodzinach i rzędach. Integralną część każdego opracowania stanowią też klucze do oznaczania taksonów. Dzięki takiemu ujęciu monografie poszczególnych grup systematycznych stanowią kompendium najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej na ich temat. Zeszyty FSP przygotowują wybitni specjaliści w zakresie znajomości fauny Polski._x000D_ _x000D_ Tom 34A. autorstwa prof. dr hab. Katarzyny Niewiadomskiej z Instytutu Parazytologii PAN w Warszawie. poświęcony krajowym przywrom (Trematoda). omawia szczegółowo cykle rozwojowe. anatomię. biologię. ekologię i taksonomię tych zwierząt oraz dostarcza wskazówek praktycznych dotyczących metodyki badań. Zawiera również klucze do oznaczania żyjących w wodach śródlądowych Polski przywr należących do podgromady Aspidogastrea oraz do rzędu Strigeida z podgromady Digenea.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 18.9


ISBN

9788380883956: Wydawnictwo

Format

22.45: https://woblink.com/ebook/zmiana-warunkow-funkcjonowania-a-efektywnosc-inwestycyjna-otwartych-funduszy-emerytalnych-dorota-witkowska-207785u

Cena:


Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze

Autor: Joanna Madalińska-Michalak

Autorka książki podjęła bardzo ważny. bardzo aktualny. istotny teoretycznie i mający olbrzymie znaczenie praktyczne temat. Zauważalny brak zwartych opracowań teoretycznych oraz badań empirycznych dotyczących skutecznego przywództwa w szkołach na obszarach defaworyzowanych stawia badacza wobec poważnych wyzwań. z którymi Autorka. jako doświadczona badaczka. posiadająca bogatą i zasługującą na uznanie biografię naukową. doskonale. wręcz mistrzowsko. sobie poradziła. (…) Przedłożoną do recenzji pracę należy uznać za niezwykle wartościowe. oryginalne dzieło. które zasługuje na wysokie wyróżnienie. Książka w sposób znaczący wypełnia istniejącą lukę w piśmiennictwie pedagogicznym i stanowi istotny przyczynek do dalszych poszukiwań w tym obszarze problemowym._x000D_ _x000D_ Z recenzji wydawniczej Profesora Stefana Michała Kwiatkowskiego

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 38.4


Senior Policy in Hungary. Poland and Russia

Autor: Bogusława Urbaniak.

The monograph considers the notion and scope of senior policy vis-a-vis similar policies. such as social policy on ageing. social policy on old age. and social policy on the elderly. Although retirement policy is unrelated to senior policy. it is also covered in the monograph because of its influence on the financial situation and well-being of the elderly and older adults. A brief review of the demographic situation and main population trends in EU-28 countries is followed by a presentation of senior policies in Hungary. Poland and Russia. and the impact of their retirement policies on the economic situation of older people.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95kazuo ishiguro książki, eliza maniewska, sierżant cuff audiobook chomikuj, serce tygrysie, radek budnicki, wielki człowiek do małych interesów, kolejne 365 dni książka, radosław gruca, są tematy trudne, sieroszewski wacław, jolanta itrich-drabarek, aleksandra gancarz, język angielski ćwiczenia i testy gramatyczno-leksykalne pdf, pdf do pobrania za darmo, śmierć iwana iljicza pdf, fizyka 2, sex machine pdf, pypcie na języku pdf, wezwanie john grisham, k.a. figaro dwie drogi pdf…