Mobbing i dyskryminacja w pracy – po zmianach przepisów

Mobbing i dyskryminacja w pracy – po zmianach przepisów

Autor: praca zbiorowa

 Celem zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu jest zagwarantowanie pracownikom (osobom ubiegającym się o zatrudnienie). że będą oceniani według posiadanych kwalifikacji. doświadczenia zawodowego. jakości oraz ilości wykonanej pracy. Dotychczas dyskryminację stanowiło gorsze traktowanie pracownika ze względu na jakąś jego osobistą cechę lub właściwość niezwiązaną z wykonywaną pracą bądź ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Od 7 września 2019 r. obowiązuje nowelizacja przepisów Kodeksu pracy dotyczących dyskryminacji. Jej skutkiem jest stworzenie otwartego katalogu przesłanek dyskryminacji. Obecnie każde nierówne traktowanie pracowników. nieuzasadn

79.2: https://woblink.com/ebook/jak-zdobyc-i-rozliczac-dodatkowe-srodki-w-jsfp-marta-banach-176964u

Cena:


Słowenia pod rządami Tity (1945–1980). W cieniu Jugosławii

Autor: Żurek Piotr

W kontekście polskiej historiografii książka ta stanowi pierwszą próbę przedstawienia dziejów Słowenii w okresie jej funkcjonowania jako jugosłowiańskiej republiki w państwie rządzonym przez Josipa Broza-Tito. Należy pamiętać. iż początki państwowości dzisiejszej Słowenii. zarówno pod względem terytorialnym. jak i elit politycznych. sięgają okresu istnienia socjalistycznej Jugosławii. W latach 1945–1980 głównym elementem tego państwa była osoba marszałka Tity. a panujący tam system komunistyczny znacznie odbiegał od modelu funkcjonującego w innych krajach demokracji ludowej. Oprócz tego silna pozycja Słoweńców we władzach komunistycznej Jugosławii gwarantowała im specjalny status w tym państwie i możliwość rozwoju. Dlatego w książce podkreślono

Wydawnictwo: Psychoskok

Cena: 16.9


W trzech zdaniach. Zapiski z lat 2018/2019

Autor: Orzechowski Krzysztof

Książka W trzech zdaniach. Notatki z lat 2018–2019 powstała z namysłu nad rytmem współczesnego świata. nad przemianami w percepcji odbiorcy. Czesław Miłosz. układając kiedyś Pieska przydrożnego. zauważył. że coraz trudniej jest czytelnikowi przyswajać dłuższe formy literackie. że przyszedł czas na lapidarne. a równocześnie pojemne i zróżnicowane pisanie. Powstał zbiór przede wszystkim krótkich tekstów prozatorskich. ale też wierszy lirycznych. aforyzmów. mini-traktatów. wspomnień. niektóre to prawdziwe perełki. Moje notatki. toutes proportions gardées. zostały oparte na podobnych założeniach. tylko bardziej rygorystycznych – każdą z wypowiedzi ograniczyłem do trzech zdań.

ze Wstępu Krzysztofa Orzechowskiego

:

Cena:


Piękno Miłości

Autor: Georgia Cates

Jack Henry McLachlan nie sądził. że dostanie od życia aż tak wiele. W Laurelyn Prescott odnalazł wszystko. nawet to. czego – wydawało mu się – nie chciał i nie potrzebował.

Szczęście młodej pary nie trwa jednak długo. Czar pryska wraz z powrotem mrocznej przeszłości Jacka. Mężczyzna chce ochronić ukochaną przed konsekwencjami popełnionych przez niego grzechów. lecz szybko okazuje się to niemożliwe. Nie ulega wątpliwości. że oboje będą musieli stawić im czoła.

Czy Jack i Laurelyn pokonają przeciwności losu?

Czy znowu będą szczęśliwi?

Wydawnictwo: Wydawnictwo NieZwykłe

Cena: 29.4ogolna teoria wzglednosci, wielka ksiega nalewek, franka w obcym domu, kallentoft, rycerze średniowiecza, poczwarka ksiazka, tortury jej duszy, diuna audiobook peb, błękit błyskawicy, król edyp drzewo genealogiczne, remigiusz mróz pdf, jestem zona szejka, poranki na miodowej, karolcia maria kruger, gnitecki metodologia badań pedagogicznych pdf, pan romantyczny pdf, para w ruch, dziedzic podziemia…