Biografie i uczenie się

Biografie i uczenie się

Autor:

Kolejny czwarty tom. z cyklu Biografia i badanie biografii. zawiera opracowania. które powstały w latach 2012–2014 w ramach projektu. realizowanego od 2008 roku w Zakładzie Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. z udziałem badaczy z wielu ośrodków akademickich w kraju. w szczególności andragogów. Treści tego tomu koncentrują się wokół głównego tematu projektu. którym jest uczenie się powiązane z biografią. stąd tytuł tej publikacji: Biografie i uczenie się. 15 autorskich tekstów ukazuje związki biografii i uczenia się w kilku głównych. choć także przenikających się kontekstach: całożyciowości uczenia się. uczenia się z biografii Innych oraz biografii edukacyjnych._x000D_ Autorzy rozpatrują biograficzność w kontekście całożyciowego uczenia się. proponują andragogiczne badania biografii. kreśląc ich wybrane aspekty. traktują o potrzebie badań biograficzno-narracyjnych w pedagogice. analizują walory inkontrologiczno-ergantropijne w tekstach wspomnieniowych. przybliżają biografie Pawła Hulki-Laskowskiego. Edith Piaf. Aleksandra Wata i Oli Watowej. zajmują się zagadnieniami edukacji kobiet. kompetencji osobistych i społecznych w szkolnych doświadczeniach uczniów. biografią edukacyjną w badaniach nad dydaktyką. całożyciowym uczeniem się studentów. ukazaniem zakresów międzypokoleniowego uczenia się na podstawie autentycznych dzienników._x000D_ Książka. podobnie jak seria. której jest częścią. ma walor teoretyczny i praktyczny._x000D_ Mogą po nią sięgnąć zarówno badacze. pedagodzy. studenci. jak i amatorzy biografii nie tylko literackich.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27


Zbiory poetyckie

Autor: Wincenty Ignacy

Wincenty Ignacy Marewicz. którego apogeum aktywności pisarskiej przypada na lata Sejmu Czteroletniego. sytuuje się w gronie „chudych literatów” czasów stanisławowskich. Chociaż nieraz przypinano mu etykietę „grafomana”. to coraz częściej można usłyszeć głosy sprzeciwu. a w każdym razie wątpliwości wobec takiej oceny. Wsłuchująca się uważnie w opinie na temat literackich dokonań Marewicza Anna Petlak oddaje w ręce czytelników wczesne utwory poetyckie tego autora. wydane w trzech tomikach (Samotne zabawki wierszem. Sielanki i Różne wiersze) w latach 1786-1788. Autorka opracowania przygotowała edycję krytyczną wierszy Marewicza zewstępem analityczno­interpretacyjnym w połączeniuz biografią poety._x000D_ „Wydanie utworów – utrzymanych w różnych estetykach i podejmujących rozległą skalę tematów – po 230 latach od czasu ich pierwodruku ma na celu uchronienie ich przed zapomnieniem. Lektura wierszy Marewicza może dostarczyć sporo satysfakcji osobom zainteresowanym kulturą polskiego Oświecenia; ponadto otwiera drogę do prowadzenia dalszych badań nad twórczością autora._x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Maksimowicz

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Odkrywanie sensu i wartości

Autor:

Kolejny tom dokumentujący prace uniwersyteckiego Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej jest wydawany w trzydziestolecie działalności ośrodka. Głównym tematem spajającym artykuły są zagadnienia związane z aksjologią i poszukiwaniem sensu we współczesnym życiu społecznym. a także w kulturze i sztuce. Tytułowe odkrywanie sensu i wartości jest zilustrowane przykładami różnych tekstów kultury. Zwraca też uwagę wielość interpretacji tematu przewodniego zbioru. Myśl chrześcijańska – co starają się potwierdzić autorzy – wciąż stanowi źródło twórczej inspiracji.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


The Fundamentals of Economic Research

Autor: Władysław Milo

In this monography there are presented and discussed the following categories of concepts: truth and causes. randomness. isomorphism. homomorphism. models. modelling. expectations. tools and effects of the use of monetary policy. potentia and calculus of potentias. theory and theorizing._x000D_ These categories make themes of successive chapters of this book. It seeks to provide both theoretical and empirical foundations for doing economic research by economists. econometricians. financiers. and management scientists who want to deepen their economic and methodological backgrounds._x000D_ The author presents the essence of the considered concepts from the point of view of the philosophy of science. logic. mathematics. economics and finance. as well as. empirical testing of models and theories.

22.95: https://woblink.com/ebook/podstawy-analizy-fundamentalnej-aleksandra-pieloch-babiarz-artur-sajnog-207742u

Cena: Artur Sajnóg


https://woblink.com/product-publication/download/207200/pdf

1: Autor

:

Cena:joakim zander, ksieni, austin lynn, jerzy sikorski, magdalena bierca, david levithan książki, metodologia badań pedagogicznych łobocki pdf, przyrodni brat penelope ward pdf, andrzej mencwel, refleksje nad filozofią niemiecką, w księżycową jasną noc wiedzmin, nie z miłości jesper juul pdf, strugaccy piknik na skraju drogi, wrum wrum…