Wielowartościowość w logikach modalnych i w lingwistyce formalnej

Wielowartościowość w logikach modalnych i w lingwistyce formalnej

Autor: Szymon Frankowski

Wielowartościowe logiki modalne (zaproponowane m.in. przez Morgana. Fittinga. Ostermana) znajdują zastosowanie zarówno w Computer Science. jak i teoriach ekonomicznych. Jednocześnie można zaobserwować ekspansję wielowartościowości w obrębie lingwistyki formalnej. szczególnie w dziedzinie systemów rozmytych. Wielowartościowość w logikach modalnych i w lingwistyce formalnej poświęcona jest obu tym problematykom. Zaprezentowano syntaktyczny i semantyczny opis skończenie wartościowej logiki Łukasiewicza. jak i bardziej ogólną charakterystykę struktur opartych o dowolne kraty (w szczególności algebry Heytinga). W jednym z rozdziałów ujęto aksjomatyzację wielowartościowej logiki multimodalnej PDL (propositional dynamic logic). W ostatnim rozdziale została

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780-1786

Autor: Witold Filipczak

Analiza życia sejmikowego prowincji wielkopolskiej pozwala na wyciągnięcie szeregu wniosków istotnych dla uchwycenia mechanizmów politycznych rządzących życiem parlamentarnym w Polsce w okresie poprzedzającym Sejm Czteroletni. Na tle ogólnych cech kultury politycznej epoki staropolskiej na uwagę zasługuje wyraźne rozchodzenie się tematyki instrukcji poselskich i problematyki wystąpień sejmowych reprezentantów szlachty. Postulaty formułowane przez sejmiki przedsejmowe w większości nie były nawet wnoszone pod obrady. zaś szanse ich realizacji były bliskie zeru. Dotyczyło to zwłaszcza propozycji w sprawach lokalnych. Żadna z sejmikowych inicjatyw uregulowania problemów poszczególnych województw. ziem oraz powiatów prowincji nie doczekała się w latach 1780–1786 realizacji. Podobnie wyglądała sytuacja w innych częściach Rzeczypospolitej. _x000D_ _x000D_ Od Autora

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 39.6


ISBN

9788379697021: Wydawnictwo

Format

23.5: https://woblink.com/ebook/orientacja-rynkowa-we-wspolrzadzeniu-miastem-justyna-anders-morawska-wawrzyniec-rudolf-208113u

Cena: Wawrzyniec Rudolf


Wydawnictwo

Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego: Format

207898

https://woblink.com/product-publication/download/207898/pdf: 1

Cena:


Dylematy współczesnych korporacji

Autor:

Oddajemy do rąk czytelnika monografię. która jest efektem dyskusji i debaty. jaka miała miejsce podczas XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego pod wspólnym tytułem: ‚Co nas łączy. co nas dzieli?’ Na tom składają się artykuły powstałe na podstawie wybranych referatów przedstawionych podczas sesji dwóch grup. tj. grupy tematycznej: ‚Organizacje i kultury w globalnej wiosce. Współczesne problemy socjologii organizacji i zarządzania’. której organizatorami byli prof. Sławomir Magala i mgr Łukasz Marciniak. oraz sesji specjalnej: ‚Społeczne pułapki logiki życia korporacyjnego – pomiędzy akulturowym charakterem struktur. procesów i ról organizacyjnych a siłą kontekstu lokalnego’. której organizatorami byli dr Beata Pawłowska i dr Wojciech Pawnik. Zatem monografia ta jest rezultatem pracy dwóch grup zjazdowych. Ogólnopolskie forum naukowe. jakim był kolejny zjazd socjologiczny. stworzyło warunki do wymiany zarówno poglądów. dyskusji. prezentacji przemyśleń teoretycznych. jak i wyników badań empirycznych. W monografii zaprezentowane zostało 14 wybranych. najlepszych referatów z obu grup zjazdowych. Ich autorami są zarówno doświadczeni badacze. jak i osoby dopiero rozpoczynające karierę naukową._x000D_ _x000D_ Fragment wstępu

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.2


Pożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro

Autor: Ewa Stawasz-Grabowska

W okresie globalnego kryzysu finansowego główne banki centralne świata podjęły szereg kroków na rzecz stabilności systemu finansowego. W książce dokonano przeglądu działań antykryzysowych Europejskiego Banku Centralnego w celu identyfikacji tych. które stanowiły przejaw realizacji funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji. Zaprezentowano również wyniki badania pozwalającego ocenić skuteczność wybranych inicjatyw z zakresu omawianej funkcji banku centralnego ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na przebieg kryzysu w strefie euro. _x000D_ Publikacja jest jednym z pierwszych w Polsce opracowań naukowych dotyczących funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji. a także kwestii odpowiedzialności za zapewnienie stabilności finansowej we wspólnym obszarze walutowym. Może stanowić ciekawą lekturę dla osób zainteresowanych bankowością centralną oraz mechanizmami funkcjonowania strefy euro.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45wiedźmin 3 jak grać, rodzeństwo willoughby książka, woblink.pl, cyberpunk. odrodzenie, wołanie do yeti, ostatnia strona, emil piasecki rody krwi, słownictwo angielskie poziom c1 pdf, kobiety w ss, książka dziunia, mapa myśli pedagogika przykłady, kafka przemiana pdf, rick i morty książka, książki logopedyczne, wyznania patrycjusza, życie z hashimoto, dariusz kala, teksty do nauki czytania pdf, olga tokarczuk ksiązki, anna bakuła…