Poszukiwania teologiczno-filozoficzno-kulturowe

Poszukiwania teologiczno-filozoficzno-kulturowe

Autor:

Zapraszamy do lektury kolejnego interdyscyplinarnego tomu Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. w którym zostały zamieszczone studia badaczy z: Uniwersytetu Śląskiego. Uniwersytetu Warszawskiego. Katolickiego Uniwersytetu Lu belskiego. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Łódzkiego._x000D_ Podjęta w prezentowanej publikacji dyskusja ma bardzo szerokie ramy. teksty obejmują bowiem zagadnienia z wielu dyscyplin humanistycznych: filozofii religii. antropologii chrześcijańskiej. ekumenizmu. teologicznych inspiracji dawnych i współczesnych utworów literackich. nauczania społecznego Kościoła oraz komunikologii. Jedni z autorów koncentrują się na wybranym aspekcie tytułowych poszukiwań. inni – próbują łączyć te zjawiska. W niektórych studiach podjęto aktualne problemy. np. dramat uchodźców i potrzebę dialogu międzyreligijnego (chrześcijańsko­muzułmańskiego). we wszystkich zaś potwierdzono tezy. iż „fundamentem prawdziwej kultury jest poszukiwanie Boga” oraz że „świat rozumu i świat wiary potrzebują siebie wzajemnie” (Benedykt XVI)._x000D_ Ze Wstępu

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Zbiory poetyckie

Autor: Wincenty Ignacy

Wincenty Ignacy Marewicz. którego apogeum aktywności pisarskiej przypada na lata Sejmu Czteroletniego. sytuuje się w gronie „chudych literatów” czasów stanisławowskich. Chociaż nieraz przypinano mu etykietę „grafomana”. to coraz częściej można usłyszeć głosy sprzeciwu. a w każdym razie wątpliwości wobec takiej oceny. Wsłuchująca się uważnie w opinie na temat literackich dokonań Marewicza Anna Petlak oddaje w ręce czytelników wczesne utwory poetyckie tego autora. wydane w trzech tomikach (Samotne zabawki wierszem. Sielanki i Różne wiersze) w latach 1786-1788. Autorka opracowania przygotowała edycję krytyczną wierszy Marewicza zewstępem analityczno­interpretacyjnym w połączeniuz biografią poety._x000D_ „Wydanie utworów – utrzymanych w różnych estetykach i podejmujących rozległą skalę tematów – po 230 latach od czasu ich pierwodruku ma na celu uchronienie ich przed zapomnieniem. Lektura wierszy Marewicza może dostarczyć sporo satysfakcji osobom zainteresowanym kulturą polskiego Oświecenia; ponadto otwiera drogę do prowadzenia dalszych badań nad twórczością autora._x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Maksimowicz

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Czynić postęp w prawie

Autor:

Założeniem merytorycznym księgi jubileuszowej dedykowanej Pani Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej było ujęcie w formie opracowań naukowych zasadniczych kierunków przemian charakterystycznych dla prawa cywilnego na początku XXI wieku. Podjęta tematyka. zgrupowana w trzech częściach. nawiązuje do najważniejszych zagadnień prawa cywilnego i odzwierciedla główne obszary zainteresowań badawczych oraz aktywności prawniczej Jubilatki. Część pierwsza publikacji poświęcona jest problematyce czynności prawnych. w drugiej omawiane są różne aspekty odpowiedzialności cywilnej. zaś trzecia obejmuje tematykę interdyscyplinarną. obrazującą powiązania prawa cywilnego z innymi gałęziami prawa. w tym z prawem konstytucyjnym. bliskim Pani Profesor ze względu na okres Jej służby sędziowskiej w Trybunale Konstytucyjnym._x000D_ W każdej dziedzinie. która stała się przedmiotem zainteresowań naukowych Pani Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej. dba Ona o harmonijny rozwój myśli teoretycznej i orzeczniczej. Jeśli zaś przywołamy jeszcze olbrzymie zasługi Jubilatki na polu akademickiej dydaktyki prawniczej. możemy powiedzieć. że z pewnością jest osobą. która „czyni postęp w prawie” – co odzwierciedla tytuł publikacji._x000D_ Wojciech Robaczyński_x000D_ (redaktor tomu)

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 34.45


Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych

Autor: Milan Popović

Problematyka faktoringu z roku na rok staje się coraz istotniejsza. ze względu na rozpowszechnianie się tej formy finansowania działalności przedsiębiorstw. Zaletą książki jest kompleksowe ujęcie zagadnień dotyczących faktoringu i procedury ograniczania ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych. Opisano mechanizmy funkcjonowania faktoringu i ryzyka z nim związanego. zaproponowano metody klasyfikacji transakcji faktoringowych. a także sposoby przetwarzania tych transakcji. Treści zawarte w publikacji mogą okazać się szczególnie przydatne pracownikom firm. które świadczą usługi faktoringowe. projektantom systemów informatycznych i studentom szkół ekonomicznych.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


12

https://woblink.com/ebook/struktura-przestrzenna-malych-miast-z-perspektywy-20-lat-transformacji-null-207136u: https://woblink.com/product-publication/download/207136/pdf

:

Cena:


ISBN

9788375256055: Wydawnictwo

Format

15.6: https://woblink.com/ebook/regiony-miejskie-w-polsce-dwadziescia-lat-transformacji-null-207147u

Cena:krew olimpu, historia marksizmu, książki o afganistanie, to zdarza się tylko w filmach, pan tadeusz rozprawka, złączeni zemstą pdf, dotyk crossa 5 pdf, wojny xx wieku, metafizyka arystoteles pdf, zabójcza pamięć, paweł loroch wiek, dla ellison pdf, olivia gates, star wars: empire at war, audiobooki nowości, reportaże książki, byle by czy byleby, złota legenda pdf…