Strasznie lubię cię piosenko Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego

Strasznie lubię cię piosenko Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego

Autor:

„Strasznie lubię cię. piosenko”. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego to pierwsza tak obszerna monografia poświęcona w całości twórczości jednego z największych poetów polskiej piosenki. Analizy tekstów Wojciecha Młynarskiego podjęli się językoznawcy. literaturoznawcy i kulturoznawcy. Wśród opracowań przeważają studia naukowe. ale nie zabrakło też artykułów o charakterze popularnym._x000D_ Dorobek poety znanego z trafnych komentarzy na temat otaczającej go rzeczywistości został zaprezentowany z różnych punktów widzenia. Przyjrzano się nie tylko słowom. gatunkom i zabiegom językowym. jakie wykorzystywał wybitny twórca. lecz także znaczeniom ukrytym w jego tekstach. Czytelnicy dowiedzą się m.in.: jaki obraz Polaków wyłania się z twórczości Młynarskiego. czym jest dla niego szczęście. jak przedstawiał on kobiety. co można wyczytać z tytułów jego utworów. dlaczego autor Róbmy swoje zasłużył na miano mistrza mowy polskiej i co łączyło go z Okudżawą. _x000D_ Tom bez wątpienia zainteresuje wszystkich. którzy cenią Wojciecha Młynarskiego i jego artystyczne sposoby konceptualizowania wielobarwnych światów.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.95


Some Renaissance/ Early Modern Topoi in the Twenty First Century

Autor:

This collection of essays is in part the result of an international research project “Revisiting the Renaissance: Poland and the Low Countries in Early Modern Europe – The Culture of Self-Deception”. which was carried out by the British and Commonwealth Department of the University of Lodz in Poland and the Vakgroep Nederlandse Literatur en Alegemene Literatuuretenschap of the University of Ghent in Belgium (2009–2012). The goal of this project was to validate the ongoing debate on the Renaissance by looking at its significance in European civilization through the prism of marginalized cultures. As the essays presented in this volume demonstrate. the scope of our interest has grown over time so that issues such as literature. religion. diplomacy. politics. and arts are seen not only from Polish and Netherlan

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 18


:

:

Cena:


Ciągłość i zmiana w świecie islamu

Autor:

Książka traktuje o „Arabskiej Wiośnie”. historycznych i współczesnych relacjach Polaków z mieszkańcami Bliskiego Wschodu. prawie i bioetyce muzułmańskiej. arabskich społecznościach i muzułmańskich mniejszościach w Europie Zachodniej oraz w rosyjskojęzycznym kręgu kulturowym. _x000D_ Z jednej strony tradycjonalizm widoczny jest w życiu społecznym na Bliskim Wschodzie. Z drugiej – Arabowie chętnie korzystają z obcych wynalazków: anten satelitarnych. telefonów komórkowych. smartfonów i tabletów. zaś młodzież arabska ogląda zachodnie seriale i słucha zachodniej muzyki. Właśnie młodzież była siłą napędową „Arabskiej Wiosny”. która wybuchła na Bliskim Wschodzie w 2011 roku. Wielu europejskich komentatorów widziało w niej wyraźne opowiedzenie się arabskich społeczeństw po stronie nowoczesności. Szybko jednak nastąpił zwrot ku tradycji. Ujawnili się fundamentaliści różnej proweniencji. którzy pogłębili destabilizację regionu. Napięcie między tym. co religijne i świeckie. dawne i nowe. rdzenne i zapożyczone ujawniło się z całą mocą. W Europie odżyły dawne lęki przed islamem. Nasiliła się więc potrzeba mówienia o muzułmanach w sposób spokojny i merytoryczny.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 17.45


Od Hookera do Benthama

Autor: Tomasz Tulejski

Każdy czytelnik zainteresowany współczesnymi debatami o właściwym kształcie ustroju politycznego powinien zapoznać się z pracą Tomasza Tulejskiego. Autor przedstawia bowiem poszukiwania prowadzone w angielskiej myśli politycznej przez dwa stulecia. od schyłku doby Tudorów. zatem od czasów Elżbiety I. po schyłek XVIII stulecia. po wystąpienie Benthama i jego projekty nabudowane na tak dzisiaj wpływowej refleksji utylitarystycznej. Szuka nie tyle prawidłowości „mechaniki ustrojowej”. ile podstaw ustroju. a szuka analizując jakże różne. do dzisiaj przywoływane podejścia. uzasadniające panowanie jednostki lub „ludu” potrzebę lub brak potrzeby uwzględniania religijnych (czy szerzej: kulturowych). nie tylko politycznych zatem. uwarunkowań władania. legitymacje panujących znajdowane w Bogu. naturze ludzkiej bądź potrzebie umacniania społeczeństwa. relacje władzy i wolności oraz jednostki i grupy. do której ona należy. zmienności i stałości. faktyczności władzy i norm ją ograniczających. Niekiedy prowokując czytelnika. łamiąc jego „potoczny ogląd”. Tulejski zachęca do refleksji potrzebnej także. a może szczególnie. dzisiaj._x000D_ prof. Bogdan Szlachta

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 29.95


Dyskurs oświeceniowy. Filozofia ks. Antoniego Jakuba Wiśniewskiego SchP (1718-1774)

Autor: Agnieszka Smolińska

Prezentowana książka przedstawia myśl filozoficzną ks. Antoniego Jakuba Wiśniewskiego SchP (1718-1774). który w swych pierwszych dziełach używał terminu ‚philosophia recentiorum’. W późniejszym okresie jego działalności naukowej można dostrzec cechy filozofii Oświecenia. Termin ‚dyskurs’ w pierwszym członie tytułu książki nie oznacza dialogu. lecz jest określeniem służącym do prezentacji poglądów pijarskiego filozofa. który nie wymaga drugiej strony. Filozofię autora poprzedza europejska myśl naukowa i jej popularyzacja na gruncie polskim. Książka przybliża Wiśniewskiego na tle zakonu pijarów i epoki oraz jego dorobek naukowy. Przedstawiono teorię wiedzy filozoficznej i filozofię nauki w ujęciu pijarskiego filozofa. Ukazano rela

14: https://woblink.com/ebook/dzieci-xx-zjazdu-film-w-kulturze-sowieckiej-lat-1956-1968-joanna-wojnicka-207463u

Cena:katastrofa posmoleńska, lsnienie king, ken robinson książki, bajka o żurawiu i czapli, julian ursyn niemcewicz powrót posła, wyprawa na biegun gra, dziennik intymny, harlan coben bez śladu, ustrój polityczny australii, testy z matematyki klasa 3, andrzej bolesta, logistyka usług, perswazje jane austen pdf, andrzej kojder, ks. piotr kocur…