Teraz jesteście Niemcami

Teraz jesteście Niemcami

Autor: Karpińska-Morek Ewelina

Książka jest zapisem losów polskich dzieci. które w czasie II wojny światowej padły ofiarą zaplanowanej już w 1938 roku przez Reichsführera-SS Heinricha Himmlera akcji rabunku i bezwzględnej germanizacji.

Uprowadzane przemocą i często z użyciem podstępu były kierowane na badania. a następnie do specjalnych ośrodków. Tam niszczono ich oryginalne metryki urodzenia i zastępowano je nowymi. zmieniano nazwiska na niemieckie. a także dokonywano wstępnej germanizacji.

Selekcji dokonywaliniemieccy lekarze. Mierzyli rozstaw oczu i wielkość nosa. badali kształt czaszki. Sprawdzali. czy cechy fizyczne i osobowe kwalifikują je do „rasy panów”. Dzieci. które nie spełniały oczekiwań. były odsyłane lub „likwidowane”.

Zacierano wszelkie ślady pochodzenia. Nazistowscy urzędni

14.95: https://woblink.com/ebook/emocje-relacje-empatia-w-wieku-dojrzalym-jolanta-marchlewska-148370u

Cena:


Wydawnictwo

Harlequin: Format

148354

https://woblink.com/product-publication/download/148354/epub: 1

Cena:


Porachunki

Autor: Marek Kamień

Jeżeli ktoś się spodziewa dysertacji naukowej. to się zawiedzie – naukowcem nie jestem.

Jeśli ktoś spodziewa się traktatu teologicznego – zawiedzie się – teologiem nie jestem.

Jestem tylko ekskatolikiem i ekspatriotą. który postanowił przestać milczeć.

Ani kościół. ani nacjonaliści nie mają najmniejszych oporów. by w sposób agresywny. wręcz inwazyjny. narzucać swoje ideologie. Dlaczego ja miałbym mieć jakieś skrupuły w tej materii? Rzeczowość argumentacji i logikę wywodów łamią co chwilę emocje. ale nie potrafię o tych sprawach pisać spokojnie.

Niezwykle osobisty. czysty. surowy zapis myśli i odczuć autora. który w pewien sposób próbuje uporządkować swoje relacje z Bogiem i ojczyzną. Miłość. również ta do Boga czy do ojczyzny jest w swej isto

27.45: https://woblink.com/ebook/zolnierze-ludowego-wojska-polskiego-jaroslaw-palka-148962u

Cena:


Kodeks pracy 2019.Praktyczny komentarz z przykładami wyd.2

Autor: praca zbiorowa

Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy dostosowujące jego przepisy do przepisów unijnych w zakresie ochrony danych osobowych (rozporządzenie RODO) weszły z życie 4 maja 2019 r. Zgodnie z nowymi przepisami od kandydatów do pracy nie można wymagać podania imion rodziców i miejsca zamieszkania. Możliwe jest natomiast żądanie od nich danych kontaktowych. ale o tym. jakie dane podać. decyduje sam kandydat. W nowym stanie prawnym pracodawca nie może również żądać od kandydata na pracownika danych dotyczących jego wykształcenia. kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. jeśli nie są one niezbędne do wykonywania pracy. o którą się ubiega. Takich danych pracodawca będzie mógł żądać dopiero od pracownika. Nowe przepisy regu

Wydawnictwo: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Cena: 32rolnictwo precyzyjne pdf, księgarnia ebooków, sebastien de castell, jacek sitko, jestem szczesliwym singlem pdf, ars amandi owidiusz, mario puzo rodzina borgiów, najlepsze dowcipy w sieci, françois olivennes, karolcia tekst pdf, tajemnice przodków pdf, wstać znowu o ludzkiej porze, dagmara skalska książki, pestki ciarkowska, ptasi móżdżek, "naukowcy spod czerwonej gwiazdy", ziemia planeta ludzi, życie bez bólu, beckett simon…