XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Przestrzeń publiczna miast

XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Przestrzeń publiczna miast

Autor:

Celem konwersatorium jest wszechstronne przedyskutowanie problematyki związanej ze współczesnym pojmowaniem (definiowaniem). organizacją i funkcjonowaniem przestrzeni publicznej w miastach. Szczególny nacisk pragniemy położyć na analizę miejskiej przestrzeni publicznej w zakresie:_x000D_ – budowy i układu miasta (wielkość. formy i rozmieszczenie);_x000D_ – warunków życia mieszkańców miasta (czy jest związek między wielkością. formą i rozmieszczeniem przestrzeni publicznej a warunkami życia w mieście?)_x000D_ – kontaktów mieszkańców między sobą oraz z przyjezdnymi do miasta (przestrzeń publiczna jako obszar penetracji i asymilacji turystycznej z miastem i jego mieszkańcami)._x000D_ _x000D_ Przestrzeń publiczna w mieście jest przedmiotem zainteresowania badaczy wielu dyscyplin naukowych. m.in.: geografów. urbanistów. architektów. ekonomistów. a także praktyków planistycznych. Jej cechy. zagospodarowanie czy przemiany w miastach są odniesieniem do rozważań autorów XXIV tomu „Konwersatorium Wiedzy o Mieście” pt. Przestrzeń publiczna miast.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 20.4


Myślenie krytyczne w edukacji

Autor: Iwona Czaja-Chudyba

W publikacji podjęto zagadnienie myślenia krytycznego pojmowanego jako proces. w którym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności. jak mądrze postępować i dokonywać uzasadnionych wyborów. Współcześnie zalew informacji medialnej wymusza kształcenie podejścia krytycznego. aby nie stracić rozeznania w świecie i móc obronić się przed przeciążeniem informacyjnym. Autorka zakłada. że możliwe. a nawet konieczne jest przenoszenie filozoficznych dociekań na temat myślenia krytycznego na podstawowe. codzienne kompetencje. w które wyposażamy każde dziecko._x000D_ Propozycje metodyczne. zawierające ćwiczenia i projekty. przeznaczone są do edukacji w zakresie szkoły podstawowej. Dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1–3) zaprezentowano ćwiczenia mające na celu zaszczepić dzieciom nawyk uważności. zadawania pytań i intelektualnej odwagi – umiejętności niezbędne w kształceniu krytycznego myślenia. Natomiast do uczniów klas 4–8 skierowano kilkanaście projektów kształtujących samodzielne myślenie. poszukiwanie. badanie. sprawdzanie. wybieranie. ocenianie. rozwiązywanie problemów. podejmowanie decyzji i tworzenie._x000D_ _x000D_ Książka odznacza się jasnością prowadzonego wywodu – zgodnie z McLuhanowską maksymą: „przekaźnik jest przekazem”. Sens praktyczny publikacji nadaje jej wyraźny charakter dydaktyczny. wręcz instruktażowy._x000D_ prof. dr hab. Stanisław Dylak_x000D_ W serii ukazały się:_x000D_ E. Płóciennik. Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne_x000D_ E. Płóciennik. Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej_x000D_ E. Płóciennik. Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży_x000D_ J. Sternberg. L. Jarvin. E. L. Grigorenko. Mądrość. inteligencja i twórczość w nauczaniu. Jak zapewnić uczniom sukces_x000D_ Płóciennik. Mądrość dziecka. Predyspozycje – przejawy – perspektywy wspierania_x000D_ A. Pobojewska. Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Teoria i metodyka

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


ISBN

9788375256055: Wydawnictwo

Format

15.6: https://woblink.com/ebook/regiony-miejskie-w-polsce-dwadziescia-lat-transformacji-null-207147u

Cena:


Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Autor: Aneta Rogalska-Marasińska

Inspiracją do powstania książki była potrzeba podzielenia się z Czytelnikiem obserwacjami oraz naukową refleksją nad współczesną wielokulturową rzeczywistością społeczną i współtworzącym ją człowiekiem. Autorka łączy prezentowaną problematykę z postulatem naprawy relacji międzyludzkich i międzykulturowych poprzez zgodę na powszechną realizację idei zrównoważonego rozwoju. którą postrzega jako niezbędny dziś cel aktywności społeczności globalnej. Sugeruje wykorzystanie edukacji międzykulturowej. dostrzegając w niej najbardziej uzasadnione narzędzie wychowawcze. aby wielokulturowa społeczność globu dokonała zmiany swoich postaw i wybrała odbudowę podstawowych środowisk życia ludzi (przyrodniczego. kulturowego. społecznego i gospodarczego) na zasada

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95piotr glas książki, ebook genetycy pdf chomikuj, ksiazki mobi, wody świata, dom nad kanałem, brat mojego męża, kosmetologia anna kołodziejczak, skazy na pancerzach pdf, księgi jakubowe audiobook, kiedy twoja złość krzywdzi dziecko. poradnik dla rodziców, jerzy ząbkowicz, uncharted 3 trofea, rozenfeld aleksander…