Strategie marketingowe w polskich firmach na rynkach wirtualnych i realnych

Strategie marketingowe w polskich firmach na rynkach wirtualnych i realnych

Autor:

Jak specjaliści konstruują udane cyfrowe kampanie marketingowe? Jak wykorzystać najnowsze technologie. aby lepiej komunikować się ze swoimi klientami lub mierzyć efekty swoich działań?_x000D_ W publikacji zaprezentowano kreatywne rozwiązania w tworzeniu strategii przedsiębiorstw działających zarówno na rynkach tradycyjnych. jak i wirtualnych. Przykłady projektów już zrealizowanych potwierdzają. iż marketing wsparty rozwiązaniami informatycznymi przynosi firmom świetne efekty finansowe i wizerunkowe. Zaletą opracowania jest to. iż studia przypadków opracowali praktycy – właściciele czy menedżerowie firm oraz studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Zarządzania. Książka może okazać się pomocna w odniesieniu sukcesu zarówno dla przedsiębiorców działających od wielu lat. jak i dla osób dopiero rozpoczynających własny biznes. Stanowi też przydatny materiał dla dydaktyków stosujących metodę case study do połączenia nauki i dydaktyki z praktyką.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych

Autor: Dorota Witkowska

W monografii zaprezentowano wyniki analiz wpływu zmian warunków funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE). wprowadzonych w latach 2011-2014. na ich efektywność inwestycyjną. Przedstawione badania obejmują lata 2007-2015. Wykorzystując metody ilościowe. dowiedziono. że wszystkie rozpatrywane zmiany skutkowały zwiększeniem ryzyka portfeli inwestycyjnych OFE. co nie miało przełożenia na wzrost stóp zwrotu z tych portfeli. Zastosowane mierniki efektywności pozwoliły wykazać. iż do 2014 roku inwestycje podejmowane przez fundusze emerytalne były efektywne. jednak uległo to zmianie z powodu wprowadzonych modyfikacji systemu emerytalnego. Portfele inwestycyjne OFE miały podobne charakterystyki inwestycyjne. co wynikało z obow

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95złoto inków, pan samochodzik i człowiek z ufo, robert tracz, tatarkiewicz dzieje sześciu pojęć pdf, poziomy świadomości hawkinsa, mój pomysł na życie, biblia po angielsku, atlas hematologiczny online, dobry dowcip, złe spojrzenia, oresteja ajschylos, spadać w górę, opowieśćpodręcznej, joanna giza, czarna magia nauka, fenomen facebooka, stulecie winnych ci którzy wierzyli…