Kim jesteśmy skąd przyszliśmy

Kim jesteśmy skąd przyszliśmy

Autor: David L. Reich

Prawdziwy naukowy thriller. Genomika i statystyka pozwalają pokazać. jak seks i walka o władzę kształtowały nasze dzieje. Te historie mogłyby wpędzić w kompleksy scenarzystów „Gry o tron” […] Musimy na nowo nauczyć się mówić o genetycznych różnicach i podobieństwach między różnymi populacjami. a książka Reicha bez wątpienia jest ważnym wstępem do takiej dyskusji. „Nature” 

Dzięki kopalnemu DNA możemy na nowo napisać historię naszego gatunku (i neandertalczyków przy okazji). Genomy zmarłych przed tysiącleciami Homo przynoszą nam wciąż nowe niespodzianki. Książka Kim jesteśmy. skąd przyszliśmy ukazuje skalę tych zmian. „The Atlantic”

W ciągu zaledwie pięciu lat badania nad kopalnym DNA c

Wydawnictwo: Harlequin

Cena: 7.99


:

:

Cena:


W kręgu problemów edukacji i dydaktyki polonistycznej na łamach czasopisma ‚Nowe Tory’ (1906-1914)

Autor: Dominika Dworakowska

Miesięcznik „Nowe Tory” był jednym z ogniw szybkiego rozkwitu polskiej myśli pedagogicznej w Królestwie Polskim oraz dynamicznego rozwoju prądów w nauczaniu literatury ojczystej i języka narodowego w zaborze rosyjskim. Periodyk skupiał czołowych polskich pedagogów i działaczy oświatowych. którzy celowali w recenzenckich omówieniach nowych podręczników szkolnych. krytycznej i objaśniającej ocenie książek dziecięco-młodzieżowych.

W prezentowanej monografii autorka opisuje dzieje warszawskiego czasopisma. określa jego literacką. artystyczną i ideową zawartość treściową. a także ukazuje niepowtarzalne współbrzmienie na jego łamach edukacji polonistycznej i wiedzy z różn

Wydawnictwo: E-bookowo

Cena: 12największy gwiazdozbiór, głupi dzidziuś, warkot, mowa zależna ćwiczenia pdf, figury geometryczne klasa 4 karty pracy pdf, jonathan carroll książki, wojna i miłość kaleta, dramat udanego dziecka pdf, wykłady z fizjologii człowieka tafil-klawe pdf, bagno szaleńców, wojna końca świata, karolina na detoksie pdf, polactwo, motywy dziady cz 2, biega krzyczy pan hilary gdzie są moje okulary…