Funkcja turystyczna i jej wpływ na miasta Pomorza. Warmii i Mazur

Funkcja turystyczna i jej wpływ na miasta Pomorza. Warmii i Mazur

Autor: Łukasz Musiaka

Zamki średniowieczne od momentu swojego powstania budziły respekt i szacunek dla kunsztu i wysiłku ich twórców. Trwałość i żywotność inwestycji. jaką była budowa zamku obronnego w średniowieczu. była planowana nie na lata. ale na wieki. Dzięki odpowiednim materiałom konstrukcyjnym i solidnemu wykonaniu. wiele z dawnych zamków. w lepszym lub gorszym stanie. dotrwało do naszych czasów. Możemy podziwiać myśl inżynieryjną średniowiecznych budowniczych. Zastanowić się. jak kiedyś funkcjonował dany obiekt. jak wpływał na swoje otoczenie i co spowodowało. że w takim. a nie innym kształcie zachował się do naszych czasów. Poszukujemy wiedzy. doznań estetycznych i wrażeń. również tych przesyconych duchem romantycznej przygody. Zazwyczaj skupiamy się na historii. nie zagłębiając się w rozważania nad obecną kondycją i znaczeniem dawnych warowni. _x000D_
Rodzą się pytania. czy we współczesnym świecie średniowieczny zamek może jeszcze odgrywać istotną rolę? Do jakich funkcji może być przeznaczony? Jak kształtują się jego związki z otoczeniem? W niniejszej książce można znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania. _x000D_
Z punktu widzenia geografii turyzmu jest to jedno z pierwszych w Polsce tak dobrze udokumentowanych dzieł badawczych. dotyczących roli walorów kulturowych i dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki. a pośrednio również w aktywizacji gospodarczej miasta. W pracy pokazano rozległość zainteresowań współczesnych badań nad turystyką. Jest interesującym polem badawczym dla geografów i historyków. _x000D_

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 16.8


Innowacje kreujące nowe wartości w transporcie samochodowym

Autor: Jarosław Sosnowski.

W publikacji poruszono najbardziej aktualne kwestie dotyczące rozwoju branży transportowej. Przedstawiono w niej obszary związane z zarządzaniem oraz nowościami technologicznymi. Książka jest adresowana do osób zainteresowanych funkcjonowaniem i rolą transportu drogowego we współczesnej gospodarce. a w szczególności do studentów takich kierunków. jak logistyka i transport oraz pracowników sektora usług TSL (transport – spedycja – logistyka).

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95


Reinterpretacje

Autor: Ewa Kubiak

Prezentowane studium przybliża architekturę jezuitów w Ameryce Południowej w okresie kolonialnym. Czytelnik może zapoznać się zarówno ze skomplikowaną sytuacją kulturową. na której tle powstawały prezentowane obiekty. jak i z zaskakującym bogactwem form. które zostały wykreowane przez europejskich przybyszów w kontakcie z rdzennymi społecznościami. Sztuka barokowej Ameryki Łacińskiej jest zjawiskiem szczególnym. W zapoznaniu się z tą egzotyczną rzeczywistością pomaga bogaty materiał ilustracyjny. pozwalający na uświadomienie sobie odmienności barokowej architektury chrześcijańskiej w różnych zakątkach świata. W publikacji nie ograniczono się do obiektów dobrze znanych i projektowanych przez słynnych architektów. ale przedstawiono też architekturę andyjskich prowincji dawnego Wicekrólestwa Peru oraz

27.45: https://woblink.com/ebook/kapital-finansowy-a-wzrost-gospodarczy-w-polsce-iwona-maciejczyk-bujnowicz-207532u

Cena:


Funkcjonowanie pracowników w sytuacji zmiany

Autor: Tomasz Czapla

Jak pokazują badania Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP). po przeanalizowaniu 70 min internetowych ofert pracy zamieszczonych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i we wszystkich językach. najbardziej poszukiwaną przez pracodawców umiejętnością jest przystosowywanie się do zmian. Taki wynik stanowi odpowiedź na coraz bardziej burzliwe i nieprzewidywalne otoczenie. w którym funkcjonują współczesne organizacje._x000D_ W odróżnieniu od większości opracowań skupiających się na różnych aspektach zarządzania zmianami. autor prezentowanej monografii wychodzi naprzeciw opisanemu wyżej trendowi. koncentrując się na perspektywie pracowników i ich funkcjonowaniu w sytuacji zmiany. W książce Czytelnik znajdzie nie tylko ocenę poziomu gotowości do zmian. jaki prezentują badani pracownicy. lecz także pogłębioną analizę źródeł takiego stanu rzeczy. Przyjęcie perspektywy kompetencyjnej jako elementu metodyki badania pozwoliło na wskazanie mocnych stron i obszarów rozwoju. a te elementy mogą stanowić inspirację dla bezpośrednich przełożonych i menedżerów odpowiadających za rozwój organizacji.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Francuski teatr społeczny na przełomie XIX i XX wieku

Autor:

Prezentowana publikacja stanowi kolejną antologię przekładów dramatów francuskich z przełomu XIX i XX wieku. z nurtu tzw. teatru społecznego. Zawiera pierwsze polskie tłumaczenia tych. nieznanych rodzimemu Czytelnikowi. tekstów. Towarzyszy im esej wstępny redaktora tomu przedstawiający spolszczone dramaty. Poprzednie tomy z cyklu to: Francuski teatr społeczny na przełomie XIX i XX wieku. Antologia przekładów. Twarze i maski kultury mieszczańskiej (2017); Farsy i moralitety Octave’a Mirbeau (2015); .Anarchia i francuski teatr sprzeciwu społecznego 1880–1914 (2014). _x000D_ „Oto dlaczego kultem otaczać musimy naszego Pana. którym jest pieniądz: właśnie dzisiaj w epoce egalitaryzmu. gdy szerzy się miernota i impotencja. on jedyny reprezentuje wartość. która wszystkiemu się oprze. To dzięki niemu wszystkie potęgi tego świata są u naszych stóp. wszystko dzisiaj możemy kupić: talent. inteligencję. zaszczyty. sławę. To właśnie on pozwala nam. moje drogie panie. ozdabiać wasze cudowne uśmiechy perłami. diamentami. oddawać wam w cudowny sposób cześć. która wam się należy. I wreszcie. bo przecież nie możemy niczego pominąć. wspomnieć tu należy o nieszczęśnikach – i chciałbym w tym miejscu wyrazić moje największe uznanie dla przywileju bogactwa: dobroczynności!”_x000D_ Fragment ze sztuki _x000D_ Obiad przed polowaniem (Michel Provins)

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Sztetl. szund. bunt i Palestyna

Autor:

Prezentowane w niniejszej antologii teksty są przykładem zjawisk zachodzących w twórczości Żydów w Łodzi początku XX w. Stanowi ona swoiste odbicie przemian społecznych i kulturowych. trendów. fascynacji i lęków cechujących młode żydowskie pokolenie zamieszkujące nowoczesną metropolię przemysłową. Jej ramy czasowe wyznaczone są przełomami wieków dwóch religii: początek to niezwykle istotny dla Łodzi rok 1905. a zarazem przełom XIX i XX w. w rachubie gregoriańskiej. Zakończenie to 1 tiszri 5700 (14 września 1939 r.). początek nowego stulecia kalendarza hebrajskiego. Ten właśnie czas. pomiędzy Rewolucją 1905 r.. a Zagładą. był okresem intensywnego rozwoju żydowskiej twórczości literackiej oraz życia społecznego. Jego wyrazem są setki publikacji książkowych. gazety codzienne oraz niezwykle liczne czasopisma literackie – efemerydy. których ukazało się jedynie kilka numerów w niskim nakładzie. Wybór dokonany z tak bogatego materiału źródłowego. na który składają się teksty należące do innego kręgu religijno-kulturalnego. publikowane ponadto w różnych językach. musiał opierać się na specyficznej kategoryzacji. Zazwyczaj stosowana klasyfikacja nie za bardzo się do tego nadawała. stwarzając zagrożenie zafałszowania obrazu wynikające z zastosowania pojęć oraz kategorii funkcjonujących co prawda w kulturze i historii żydowskiej. jednak niekoniecznie rozumianych tak samo. Przyjęte kryteria doboru i podziału tekstów są więc. poza jednym. oparte na czterech pojęciach żydowskich. co umożliwia lepsze zrozumienie fenomenu kulturowego łódzkiego społeczeństwa żydowskiego w tym okresie._x000D_ Ze Wstępu

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.95niezdobyta tom 2, badania fizykalne w pielęgniarstwie pdf, matematyka 1 ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy i rozszerzony, odessa i hitler w argentynie, mróz chyłka tom 11, metodologia badań pedagogicznych literatura, słowik kristin hannah pdf, royals tom 2 pdf, ebooki księgarnia, terenowa apteczka ziołowa pdf, szczęście na wyciągnięcie ręki, marek hłasko opowiadania pdf, kochaj regina brett, elia kazan układ, przygody nieumiałka, ewa dmoch, instrukcja obslugi faceta, dziwka, cesarstwo popiołów, ecgo, ashley poston, luca vitiello pdf…