Łódzkie czasopisma humorystyczne w międzywojniu

Łódzkie czasopisma humorystyczne w międzywojniu

Autor: Bartłomiej Cieśla

Książka zawiera analizę łódzkiej prasy humorystycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego (początki łódzkiej prasy. łódzka prasa międzywojenna. łódzka prasa o charakterze humorystycznym) pod kątem stosowanych gatunków wypowiedzi (gatunki prymarnie humorystyczne. takie jak: anegdota. humoreska. dowcip. satyra. komedia. aforyzm; gatunki sekundarnie humorystyczne. czyli wzmianka prasowa. notatka prasowa. felieton. zapowiedź. odpowiedź redakcji. sonda. ogłoszenie. list. a także wybrane gatunki literackie) i w kontekście obecnego w prasie dowcipu językowego (klasyfikacja żartów o charakterze ogólnokomicznym – dowcipy oparte na kontraście. na powtórzeniu i nagromadzeniu oraz żartów swoiście językowych – dowcipy oparte na polisemii. homonimii. odwróceniu paralelnym. neologizmach. wyzyskujących nazwy własne. oparte na eufemizmach. na modyfikacji związków frazeologicznych i przysłów. na stylizacji językowej). Analizowany materiał pochodzi z 14 łódzkich czasopism humorystycznych. wydawanych w latach 1918–1939. _x000D_ Oprócz dominującego waloru filologicznego. teoretyczno-literackiego. genologicznego publikację cechuje walor historyczny (wiedza o krajowym czasopiśmiennictwie satyryczno-humorystycznym. łódzkiej kulturze dwudziestolecia międzywojennego. potrzebach kulturalnych wielu żyjących ówcześnie łodzian). Tekstowi towarzyszy bogaty materiał ilustracyjny z epoki oraz schematy i zestawienia. kondensujące informacje. Jest ona kierowana do naukowców. filologów. prasoznawców. studentów. ale także do wszystkich miłośników humoru i kultury dawnej Łodzi._x000D_

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 25.5


Płacz Antygony

Autor: Dorota Samborska-Kukuć

Zbiór ośmiu szkiców Płacz Antygony dotyczy różnych narracji (z przeznaczenia fikcjonalnych i niefikcjonalnych) o insurgentach powstania styczniowego. Łączy je przede wszystkim próba wykorzystania prymarnych źródeł historycznych. tj. metryk – dokumentów autentycznych i surowych. w przekazie indyferentnych. jako materiału nie tyle pozwalającego na uznanie referencjalności wiedzy historycznej. ile organizujące go próby odkształcania (i demaskowania przez odsłonięcie mechanizmu) mitów lub modelowania biografii znanych dotąd jedynie w rudymentach. Stwarza się przez to niekiedy nowa narracja. alternatywna wobec poprzedniej (szkic o Marii Piotrowiczowej)._x000D_ Bohaterkami większości tekstów są kobiety: piszące lub opisywane. mówiące swoim głosem lub cudzym słowem. Antygony szukające grobów braci i Amazonki walczące i ginące ja k mężczyźni. heroiny i westalki. gloryfikowane i postponowane._x000D_ Ze Wstępu_x000D_ Choć znaczna część książki dotyczy marginaliów. odległych od spraw o znaczeniu przesądzają cym o losach narodu. ustalenie faktów ma kapitalne znaczenie – blokuje rozradzanie się mitów opartych na pogłoskach. Takie mity na dłuższą metę są społecznie szkodliwe. Książka ma szansę stać się podstawową lekturą ilustrującą proces światopoglądowego i kulturowego emancypowania się kobiety polskiej w XIX wieku: w stosunku do feministycznej orientacji w humanistyce stanowi rzadki przykład mówienia o rzeczach nowych bez ustawicznego przywoływania wytartych argumentów publicystycznych o widmie Kodeksu Napoleona nad światem polskiej kobiety w XX wieku._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Budrewicza

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzni fizycznej

Autor:

Nazwa „Polska” pierwotnie oznaczała ziemię Polan. a dopiero później doznała rozszerzenia znaczenia. odnosząc się np. do terytorium państwa Bolesława Chrobrego. Nazwa „Wiślanie” pojawia się w IX w. w trzech niezależnych od siebie źródłach. Tym i wielu innym przykładom pochodzenia wielu nazw poświęcona jest ta książka. Wcześniej na podobne tematy ukazały się: „Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna” (red. Artur Gałkowski. Renata Gliwa. 2014); „Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze” (red. Artur Gałkowski. Renata Gliwa. 2015). W monografii „Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej” kontynuowane są rozważania na temat osiągnięć w zakresie toponimii. ze szczególnym uwzględnieniem występowania jednostek mikro- i makrotoponimicznych w szerok

:

Cena:


Rozmowy przy filmie

Autor:

Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami są efektem dwuletnich spotkań z cyklu „Poznaj swojego filmoznawcę”. zainicjowanych jesienią 2013 r. przez Koło Naukowe Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego._x000D_ Głównymi bohaterami Rozmów… nie są twórcy filmowi. lecz filmoznawcy. opowiadający nie tylko o swoich zainteresowaniach badawczych. lecz także o ulubionych dziełach i motywacjach wyboru dyscypliny naukowej. Pretekstem jest zawsze jedna konkretna publikacja. choć poruszane wątki dotyczą wielu zagadnień. często wykraczających poza jej zakres. Z przeprowadzonych wywiadów wyłaniają się pasjonujące portrety autorów. chętnie dzielących się swoją specjalistyczną wiedzą. oraz zamiłowaniem do kina._x000D_ Dla osób znających omawiane publikacje Rozmowy przy filmie będą interesującym uzupełnieniem. nierzadko zawierającym dodatkowe wnioski i obserwacje autorów. Dla wszystkich pozostałych – zachętą. aby sięgnąć po książki naszych rozmówców.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95earth 2160, ośrodki preadopcyjne w polsce, paweł hanus, propriocepcja ćwiczenia, 356 dni online, piotrowski sfora, arteuza centurion książka, audiobook quo vadis, zarobek pasywny, zimowa panna mloda, stulecie chirurgów audiobook, budowa koparki jednonaczyniowej, zatrucie ostre, nawet o tym nie wspominaj, toksykologia książka pdf, kreatywne reklamy…