Mistrzostwo duchowe

Mistrzostwo duchowe

Autor:

Autorzy prezentowanej publikacji podjęli próbę przywrócenia do badań pedagogicznych kategorii duchowości pojmowanej jako niezbywalny atrybut egzystencji człowieka. Taka refleksja wywodzi się od Wilhelma Diltheya. w Polsce jej wybitnym przedstawicielem był Bogdan Nawroczyński (Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego i ich wspólczesne implikacje. red. A. Walczak. A. Wróbel. M. Wasilewski. Wydawnictwo UŁ. Łódź 2016). współcześnie została jednak niemal zarzucona. Czytelnik znajdzie w książce szkice dotyczące mistrzów duchowości – postaci ważnych dla autorów nie tylko w pracy naukowej. lecz także w doświadczeniu ludzkim. takich jak: Aleksander Kamiński. Bogdan Suchodolski. Janusz Tarnowski. Maria Montessori czy św. Klara. Ponadto zapozna się z tekstami traktującymi o szeroko rozumianej kategorii podróży. w tym z autorskimi

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Towarzystwa oszczędnościowo-pożyczkowe w guberni kaliskiej do 1914 roku

Autor: Marek Król

Kredyt. na szerszą skalę pojawiający się wraz z rozpowszechnieniem pieniądza. jest jedną z miar wzajemności i solidarności. jako nierozerwalnie związany z wszelką wymianą. Istniejące dziś praktycznie w każdym miasteczku na terenie kraju banki spółdzielcze stanowią ważny element w ich życiu ekonomicznym. a także społecznym i kulturalnym. Te popularne w lokalnych ośrodkach instytucje bankowe wywodzą swój początek od powstających na szeroką skalę na przełomie XIX i XX w. na ziemiach polskich towarzystw pożyczkowo-oszczędnościowych. Publikacja dotyczy istotnego rozdziału życia gospodarczego na ziemiach polskich – dziejów taniego kredytu w latach 1867–1914. Autor przedstawia tempo rozwoju towarzystw oszczędnościowo-pożyczkowych. jak rów

20.95: https://woblink.com/ebook/prawo-jako-narzedzie-sprawiedliwej-kooperacji-w-spoleczenstwie-demokratycznym-michal-rupniewski-208108u

Cena:


Znaczenie zasady dwuizbowości w praktyce ustrojowej wybranych demokracji Azji Południowo-Wschodniej

Autor: Anna Michalak

Istniejące klasyfikacje parlamentów wskazują. że badacze kręgu atlantyckiego nie sięgają w swych dociekaniach do państw Azji Południowo-Wschodniej i przyjętych tam rozwiązań ustrojowych. Region ten w omawianym zakresie wymaga zatem przeprowadzenia badań prawno-porównawczych. zwłaszcza pod kątem analizy adaptowanych instytucji. ich modyfikacji oraz unikatowych. charakterystycznych rozwiązań. Prezentowana monografia stanowi efekt badań prowadzonych w latach 2014–2017. mających na celu przeanalizowanie funkcjonowania organów władzy ustawodawczej w wybranych demokracjach Azji Południowo-Wschodniej. Autorka ukazuje. jakie znaczenie prawne (sposób unormowania omawianej zasady w aktach normatywnych). funkcjonalne (efektywność procesu legislacyjnego or

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95irena zimmermann-górska, planeta singli 2 za darmo, factfulness. dlaczego świat jest lepszy, niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą, księga wszystkich dusz tom 2, najlepsze horrory, farmakologia kostowski pdf, turcja wielki step i europa środkowa, byłam kochanką arabskich szejków ebook, 31 korytarzy pdf, perswazje, guy standing prekariat, franc kawka, marcin tomkiel, niezapomina, pamiętnik z powstania warszawskiego pdf, blanka lipińska 365 dni pdf za darmo, zarządzanie w ochronie zdrowia pdf, złe chmielewski, z ukrycia, bajki wioletta, odcień północy shen pdf, tydzień jan brzechwa, wolfe gene, czarne stopy pdf…