ISBN

ISBN

9788382262322: Wydawnictwo

Format

12.99: https://woblink.com/ebook/the-poison-belt-arthur-conan-doyle-205826u

Cena:


Doświadczenie duchowości

Autor: Anna Walczak.

Przedmiotem naszych intelektualnych dociekań uczyniliśmy filozofię i literaturę. ponieważ również one – obok religii – roszczą sobie prawo do intelektualnej i artystycznej eksploracji doświadczenia duchowości. Dlatego o doświadczeniu duchowości mówimy w kontekście filozoficzno-literackim. Nie chodziło nam o zrekonstruowanie jakiejś teorii. która uwolni badany przedmiot od przypisywanej mu przez interpretacyjną tradycję niepoznawalności i niejednoznaczności. Nasz zamiar jest o wiele skromniejszy – chcemy mówić o doświadczeniu duchowości dwoma językami: filozofii i literatury. Pierwsza część książki charakteryzuje się zatem większym stopniem ogólności formułowanych rozważań. Natomiast w części drugiej skupiamy się na analizie literackiego doświadcze(a)nia duchowości. czyli jej artystycznych wizualizacjach. Piszemy przede wszystkim o pewnej istotnej potencji literatury. która manifestuje się wykraczaniem poza jej wąsko rozumianą funkcję poetycką. Sprowadza się ona do chęci artystycznego uchwycenia kategorii. która od zawsze była związana z religią i filozofią – duchowości i jej doświadcze(a)nia. W ten sposób zostaje przerzucony swoisty intelektualny most pomiędzy ogółem i szczegółem._x000D_ Ze Wstępu

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


Wyrażanie struktur polipredykatywnych w rozwoju języka bułgarskiego

Autor: Ivan Petrov

W badaniach diachronicznych nad językami słowiańskimi rozwój systemu językowego opisywany jest na poziomie morfologii i składni przede wszystkim w sposób formalny. Podstawowym celem jest ustalenie przyczyn zmian językowych (które najczęściej wynikają ze zmian fonetycznych) oraz opis_x000D_ rozwoju konkretnych form. Podejście takie nie pozwala jednak na kompleksowe i konsekwentne uporządkowanie obserwowanych na przestrzeni wieków zmian w systemie językowym. ponieważ nie uwzględnia systematycznie funkcjonalnego (semantycznego) poziomu języka. Mechanizmy. które powodują zmiany formalne. odnoszą się w sposób bezpośredni do poziomu znaczeniowego_x000D_ form i powinny być konsekwentnie brane pod uwagę. zarówno w opisach synchronicznych. jak i diachronicznych._x000D_ Niniejsza praca jest próbą takiego właśnie. „semantycznego” spojrzenia na rozwój języka bułgarskiego. a jej podstawowym celem jest uporządkowanie zjawisk językowych w obrębie formalizacji struktur polipredykatywnych w oparciu o kryteria semantyczne oraz wykrycie mechanizmów i ograniczeń w używaniu środków językowych do wyrażania określonych relacji.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 10.8


Wyrażanie struktur polipredykatywnych w rozwoju języka bułgarskiego

Autor: Ivan Petrov

W badaniach diachronicznych nad językami słowiańskimi rozwój systemu językowego opisywany jest na poziomie morfologii i składni przede wszystkim w sposób formalny. Podstawowym celem jest ustalenie przyczyn zmian językowych (które najczęściej wynikają ze zmian fonetycznych) oraz opis_x000D_ rozwoju konkretnych form. Podejście takie nie pozwala jednak na kompleksowe i konsekwentne uporządkowanie obserwowanych na przestrzeni wieków zmian w systemie językowym. ponieważ nie uwzględnia systematycznie funkcjonalnego (semantycznego) poziomu języka. Mechanizmy. które powodują zmiany formalne. odnoszą się w sposób bezpośredni do poziomu znaczeniowego_x000D_ form i powinny być konsekwentnie brane pod uwagę. zarówno w opisach synchronicznych. jak i diachronicznych._x000D_ Niniejsza praca jest próbą takiego właśnie. „semantycznego” spojrzenia na rozwój języka bułgarskiego. a jej podstawowym celem jest uporządkowanie zjawisk językowych w obrębie formalizacji struktur polipredykatywnych w oparciu o kryteria semantyczne oraz wykrycie mechanizmów i ograniczeń w używaniu środków językowych do wyrażania określonych relacji.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 10.8paweł jurek, siostry douglas, księga wszystkich dusz czarownica pdf, przedmiot stosunku cywilnoprawnego, książki zbójeckie, churchill biografia, podlewski marcin, kampanie cienia, jezyk dwulatka, zona terrorysty online, jak eskimosi ogrzewają swoje dzieci, fraszki o michale, dowód na istnienie boga, spróbujmy jeszcze raz linde pdf, barbara skoczyńska, gothic 2 gra, gramatyka historyczna języka polskiego, jak się nie zabić i nie zwariować ebook…