Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku

Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku

Autor: Piotr Szukalski

Przemiany demograficzne – przede wszystkim depopulacja i starzenie się ludności – coraz częściej przedstawiane są. w zależności od nastawienia osoby/instytucji oceniającej. jako wyzwanie lub jako zagrożenie. Od kilkunastu lat w polskich realiach myślenie o przyszłości demograficznej widoczne jest również w skali mezzo. tj. w skali regionów/województw. a nie jedynie w skali kraju. Kolejne województwa odkrywają. że przemiany demograficzne mogą stać się głównym hamulcem rozwoju nie tylko w długim. ale również w średnim okresie. W opracowaniu skoncentrowano się na określeniu zmian w liczbie i rozmieszczeniu ludności województwa łódzkiego. Uwzględniono najważniejsze demograficzne czynniki wywołujące te zmiany. a zatem zachowania roz

:

Cena:


ISBN

9788379697137: Wydawnictwo

Format

22.6: https://woblink.com/ebook/wartosc-rynkowa-struktura-kapitalu-i-efektywnosc-przedsiebiorstwa-natasza-duraj-147579u

Cena: Teresa Pojmańska


Wewnątrzpartyjne uwarunkowania polityki japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej wobec Chin w latach 1955-2006

Autor: Karol Żakowski

Książka koncentruje się na problematyce podziałów wewnątrz Partii Liberalno-Demokratycznej (PLD) oraz ich wpływu na relacje Japonii z Chinami. Nacisk położono na analizę procesów decyzyjnych ze szczególnym uwzględnieniem czynników ideologicznych i osobowościowych. składu „głównych nurtów” (wewnątrzpartyjnych koalicji skupiających frakcje) oraz ewolucji systemu frakcyjnego. Autor dochodzi do wniosku. że o ile polityka PLD wobec Chin była determinowana przez zmiany struktury systemu międzynarodowego. o tyle uwarunkowania wewnątrzpartyjne działały niczym filtr dla bodźców z otoczenia międzynarodowego. wpływając w pewnym stopniu na japońską linię dyplomatyczną.

24: https://woblink.com/ebook/tadeusz-korzon-1839-1918-miedzy-codziennoscia-nauka-a-sluzba-narodowi-jolanta-kolbuszewska-147488u

Cena:


ISBN

9788379694976: Wydawnictwo

Format

31.5: https://woblink.com/ebook/w-kregu-problemow-edukacji-i-dydaktyki-polonistycznej-na-lamach-czasopisma-nowe-tory-1906-1914-dominika-dworakowska-147635u

Cena:


Wydawnictwo

Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego: Format

147532

https://woblink.com/product-publication/download/147532/pdf: 1

Cena:dragon age poczatek poradnik, chanson de roland, fantomowe ciało króla pdf, siłaczka streszczenie, zwykli ludzie książka, pdf książki, jak łatwo rzucić palenie allen carr pdf, komedia moliera z alcestem, włodzimierz kurnik, ove logmansbo połów, finanse publiczne funkcje, racjonalna terapia zachowania pdf, ciemna materia i dinozaury, biomechanika układu ruchu człowieka pdf, dietrich podstawy konstrukcji maszyn, einstein bóg a nauka, żerca pdf, książka 365 dni pdf, system rodzinny, wielkie dni małej floty, wynaturzenie…