Przełomowe dwudziestolecie

Przełomowe dwudziestolecie

Autor: Ewa Woźniak

W opisach dziejów polszczyzny na ogół przedstawia się lata międzywojenne jako okres wygasających tendencji dziewiętnastowiecznych. a nowe zjawiska w języku łączy z przeobrażeniami społeczno-politycznymi po II wojnie światowej. Ewa Woźniak ukazuje dwie dekady pomiędzy wojnami jako czasy przełomowe dla polszczyzny. Odzyskanie niepodległości. demokracja parlamentarna. rozwój kultury masowej. a nawet amerykanizacja i globalizacja tworzą splot nowych uwarunkowań rozwoju języka. Stanowią również pomost pomiędzy dwudziestoleciem a polszczyzną przełomu XX i XXI wieku. Autorka udowadnia. że wiele zjawisk uobecniających się w języku po roku 1989 daje się interpretować w kategoriach powrotu do tego. co zaczęło się już w międzywojniu.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 1


Polityka samorządowa wobec starości

Autor: Ryszard Majer

Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat programowania oraz wdrażania lokalnej polityki społecznej w kontekście wyzwań starzejącego się społeczeństwa. Omówiono w niej zagadnienia kluczowe dla społecznego i gospodarczego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Książka może okazać się szczególnie przydatna dla kierowników i pracowników administracji samorządowej._x000D_ Autor – długoletni praktyk związany z samorządem i systemem pomocy społecznej – w sposób zwięzły i przystępny opisuje. jak poszczególne samorządy programują i wdrażają lokalną politykę wobec starości.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45stepaniuk aplikacja, damien bracia slater pdf, oczami jezusa pdf, sarmacja europejska, życie jak film jakimowicz, nagrobek z lastryko, świat milczenia, mimo naszych kłamstw pdf, cukierku ty łobuzie karty pracy chomikuj, dzień w harmenzach, uziębło, kubuś fatalista streszczenie, zdjęcia mózgu…