Wybór tekstów z dziejów języka polskiego

Wybór tekstów z dziejów języka polskiego

Autor:

Dwutomowa antologia pod red. prof. Marka Cybulskiego przynosi uporządkowany chronologicznie zbiór ponad pięciuset tekstów polskich. Obejmuje ogół piśmiennictwa. utrwala w całości lub we fragmentach teksty od najstarszych po współczesne: od średniowiecznej bulli papieskiej do internetowego flejmu. Zawiera zabytki kanoniczne. powszechnie znane. ale także dotąd niepublikowane i trudno dostępne; teksty wybitne i nietypowe oraz niewybitne i typowe: wielką poezję i nieudolną rymowankę. artykuł sławnego uczonego i pracę domową ucznia-nieuka. Odkryjemy zabawny barokowy przepis kucharski i ponury list skazańca pisany w dniu egzekucji; sensacyjny protokół sprawy o czary i pedantyczny regulamin strzelania z muszkietu. Odnajdziemy świadectwa ekspansji i porażek naszego języka. grzęźnięcia w prymitywie i dorastania do nowoczesności; ulegania obcym wpływom i wybijania się na językową niepodległość. _x000D_ Książka umożliwia śledzenie ewolucji stylów funkcjonalnych. społecznych odmian języka. świadomości językowej i wiedzy o języku. Informuje o sytuacji językowej w Polsce. o polityce językowej Polaków i wobec Polaków. Pokazuje ewolucję fonetyki. gramatyki. słownictwa i ortografii. Teksty opatrzono omówieniami zjawisk. które w nich wystąpiły lub które stanowiły dla nich konteksty. Wyjaśnienia te umieszczono w komentarzach. przypisach. słownikach i w indeksie. _x000D_ Wybór… ma przede wszystkim pomóc studentom i pracownikom filologii polskiej w studiowaniu i nauczaniu historii języka. gramatyki historycznej. stylistyki. retoryki. leksykologii. genologii. dialektologii. ale z pewnością zainteresuje każdego. kogo fascynują sprawy Polski i Polaków._x000D_

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 39


Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej

Autor:

Do przygotowania niniejszego opracowania skłoniły nas zarówno zapotrzebowanie ze strony studentów chemii na skrypt zawierający opis ćwiczeń wykonywanych w laboratorium chemii fizycznej. jak i wieloletnie doświadczenie zdobyte w czasie organizowania i prowadzenia zajęć z chemii fizycznej na kierunku chemicznym Wydziału Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego._x000D_ Zakres opisanych ćwiczeń laboratoryjnych jest dostosowany do trzydziestu dziewięciu zestawów ćwiczeniowych wykonywanych w Katedrze Chemii Fizycznej UŁ. Skrypt nie uwzględnia ćwiczeń z tych działów chemii fizycznej. które nie są reprezentowane w naszym laboratorium. Poszczególne rozdziały dotyczące wybranych zagadnień z chemii fizycznej zawierają wstępy teoretyczne. które stanowią wprowadzenie do problematyki wykonywanych ćwiczeń. Każde ćwiczenie zawiera dość szczegółowo określony cel. z którego na ogół wynika wybór metody pomiarowej. W opracowaniu ćwiczenia zawarty jest zawsze opis układu pomiarowego (często ze schematem aparatury). spis stosowanych odczynników chemicznych. sposób wykonania eksperymentu oraz opracowanie i dyskusja uzyskanych rezultatów badań. Czasochłonność wykonywania wszystkich ćwiczeń została dostosowana do zajęć czterogodzinnych. Studenci wykonują ćwiczenia indywidualnie. a wyniki pomiarów opracowują w formie sprawozdań. Ze względu na to. że niniejsze opracowanie obejmuje tylko te zagadnienia. które są niezbędne do wykonania ćwiczeń. nie może ono stanowić jedynego źródła wiedzy koniecznej do zdania egzaminu. Spis podręczników i opracowań o charakterze monograficznym z dziedziny chemii fizycznej został zamieszczony za wstępem. natomiast na końcu każdego rozdziału podano numery zalecanych pozycji literaturowych dotyczących omawianej tematyki.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


ISBN

9788324224623: Wydawnictwo

Format

15: https://woblink.com/ebook/brak-absolutu-pojecia-dobra-i-zla-w-japonskiej-popkulturze-dorota-baranska-207362u

Cena:


Toponimia powiatu tureckiego

Autor: Ewelina Zając

Publikacja – słownik ojkonimów i anojkonimów z powiatu tureckiego stanowi znakomite źródło poznania nazw miejscowych i terenowych ze wschodniej Wielkopolski. Zawiera 1725 haseł skonstruowanych według przejrzystej struktury: wyraz hasłowy. zapisy form gwarowych nazwy. informacja na temat charakteru obiektu. etymologia naukowa nazwy. historia obiektu lub jego ludowa etymologia. Materiał słownikowy został zgromadzony samodzielnie przez autorkę w wyniku eksploracji terenowej w latach 2010-2012. podczas której przeprowadzono rozmowy ze 195 informatorami. oraz w wyniku ekscerpcji źródeł historycznych._x000D_ Praca stanowi cenny zbiór zestawiający toponimy z powiatu tureckiego obszaru położonego we wschodniej części Wielkopolski. dotychczas nieopracowanego przez onomastów […] Jest dobrym uzupełnieniem publikacji dotyczących terenów sąsiednich […] Praca ma charakter językoznawczy. choć jej odbiorcami mogą być także przedstawiciele innych dyscyplin. a także nieprofesjonaliści. zainteresowani tematyką regionalną dotyczącą Wielkopolski._x000D_ Z recenzji prof. dr hab. Doroty Rembiszewskiej (Instytut Slawistyki PAN)

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95


:

:

Cena:



beatą harasimowicz, nieposłuszeństwo naomi alderman, divinity ii: ego draconis, bajki violetta 2, strach ucieleśniony, techniki manipulacji, charles perrault kopciuszek, konające zwierzę, organiściak, aleksandra jagodzińska, piotr zwierzykowski, olgierd narkiewicz, sandi lynn na zawsze pdf, angielski słówka pdf, bezpieczeństwo finansowe, tomasz mróz, chłopcy z placu broni książka do czytania pdf chomikuj, hej mala…