Człowiek w obliczu pandemii

Człowiek w obliczu pandemii

Autor: Szymon Wichary

Stan pandemii to niezwykle trudna sytuacja. w której trzeba podejmować niełatwe decyzje. i to na różnych szczeblach. To sytuacja dużej niepewności. więc zdarza się również. że panuje inercja decyzyjna. Na skutek owych decyzji ludzie poddają się (lub nie) przeróżnym zaleceniom medycznym i rygorom sanitarnym. są przy tym mniej lub bardziej skłonni do podejmowania ryzyka (bądź do jego unikania). a pośród rozmaitych emocji nierzadko doświadczają silnego lęku i depresji. O wszystkich tych kwestiach sporo do powiedzenia mają nauki behawioralne. w których od lat prowadzi się badania empiryczne na ten temat.

Sytuacja pandemii COVID-19. z którą obecnie mamy do czynienia. nie może być rozpatrywana wyłącznie jako problem medyczny. Od podejmowanych decyzji – a także od sposobu ich komunikowania – zależy bowiem zarówno ludzkie zdrowie i życie. jak i to. jak szybko uda się opanować kryzys.

Czworo znakomitych psychologów. reprezentujących różne subdyscypliny. przygotowało wieloaspektowe opracowanie dotyczące stanu pandemii. analizowanego właśnie z perspektywy pozamedycznej. Praca ta jest przeglądem tego zagadnienia. dokonanym z uwzględnieniem zarówno klasycznych już koncepcji teoretycznych. jak i wyników najnowszych ujęć oraz badań empirycznych. Autorzy omawiają między innymi takie kwestie. jak podmiotowość człowieka znajdującego się w niejasnej i niepewnej sytuacji. rola lęku w podejmowaniu decyzji i szacowaniu ryzyka. zaufanie do innych ludzi oraz do instytucji. tożsamość grupowa i poczucie wspólnotowości. znaczenie kapitału społecznego czy zautomatyzowane lub w pełni świadome rytuały indywidualne i społeczne.

Rozważania autorów zostały uzupełnione wprowadzeniem. które z perspektywy biologicznej wyjaśnia. czym jest pandemia. a także omówieniem różnic kulturowych i rozmaitych reakcji poszczególnych państw na kryzys pandemiczny.

Wydawnictwo: Smak Słowa

Cena: 39.9


:

:

Cena:


Ja. morderca

Autor: A Yi

Miałem poczucie. że sprężynowy nóż nada sprawie wymiar rytualny. Schowałem go do plecaka. a wszedłszy między ludzi. poczułem nagle nieprzepartą pokusę. żeby co chwilę go dotykać. Przesuwałem blokadę do przodu – i pyk! nóż się otwierał; do tyłu – i pyk! znów się zamykał. Zakręciło mi się w głowie. Jestem bogiem śmierci! Mam nieograniczoną władzę. to ja decyduję o życiu i śmierci tych przechodniów. którzy – skłonni wierzyć. że świat wciąż idzie swoim torem – nie będą umieli zrozumieć absurdu tej tragedii. która spadnie na nich jak grom z jasnego nieba. Ale stopniowo zaczął mi wracać spokój. Muszę wybrać ofiarę. Tak jest. muszę dokonać wyboru. Byłem zdania. że powinienem zabić kogoś. kto jest tego wart. Nikt z tych ludzi się nie nadawał.

A Yi (prawdziwe naz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Estymator

Cena: 19.95


Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw

Autor: Dariusz M.

Rozwój innowacyjnej gospodarki zależy od umiejętności korzystania z osiągnięć nauki i możliwości ich dystrybucji. Książka wpisuje się w niezwykle istotną dyskusję dotyczącą poprawy innowacyjności polskiej gospodarki poprzez udoskonalenie współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Autorzy diagnozują sytuację polskich uczelni w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz współpracy z biznesem. badają różne grupy interesariuszy biorących udział w profesjonalnych procesach transferu wiedzy i technologii w Polsce. Norwegii. Francji. Czechach. na Węgrzech. a także w USA i Kanadzie. Analizują studia dobrych praktyk – zarówno polskich. jak i zagranicznych – aby na tej podstawie zaprezentować rekomendacje niezbędnych zmian dla uczelni w obszarze kształtowania dobrych relacji z przedsiębiorstwami w celu zwiększania potencjału innowacyjnego i wzrostu konkurencyjności gospodarki._x000D_ _x000D_ „Książka skierowana jest do studentów kierunków ekonomicznych. menedżerskich. technicznych i innych (np. medycznych) oraz pracowników naukowych z tych środowisk akademickich. Należy ją polecić również menedżerom i przedsiębiorcom oraz pracownikom instytucji z sektora „aniołów biznesu” (centra technologii. inkubatory przedsiębiorczości. banki. fundusze inwestycyjne). […] Publikacja zawiera solidne studia dobrze dobranej literatury światowej oraz obszerne wyniki badań własnych. Zostały one pokazane na tle badań innych autorów zajmujących się problematyką transferu wiedzy do biznesu czy tzw. przedsiębiorczości akademickiej lub technologicznej. Jest to opracowanie o charakterze naukowym. wzbogacone wieloma zaleceniami i rekomendacjami praktycznymi. które mogą być wykorzystane w polskiej gospodarce. […] W pracy zaprezentowano wiele oryginalnych analiz. modeli i propozycji dla praktyki gospodarczej. Uwzględnianie tych rozwiązań w sferze polityki gospodarczej oraz działalności organizacji naukowo-badawczych i podmiotów biznesowych może wyraźnie zwiększyć efektywność współpracy w relacji nauka-gospodarka”._x000D_ Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stefana Lachiewicza

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 19.95stefan chwin hanemann, namietny pocalunek, ebbok, koneczny o wielości cywilizacji, ludzie bezdomni interpretacja, metro ksiazka, atlas anatomiczny online, diagnozy i interwencje pielęgniarskie pdf, tony halik książka, władysław bartoszewski warto być przyzwoitym, mahatma witkac, vade mecum norwid, w twoim cieniu, andrzej zawadzki, audiobboki…

2021 © Ekonomia przetrwania Theme by SiteOrigin