LaTeX dla niecierpliwych. Część pierwsza. Wydanie drugie (poprawione i uzupełnione)

LaTeX dla niecierpliwych. Część pierwsza. Wydanie drugie (poprawione i uzupełnione)

Autor: Zofia Walczak

„LaTeX” jest językiem znaczników. dzięki któremu możemy opisywać strukturę i wygląd dokumentu. Przy jego pomocy możemy przekonwerterować tekst źródłowy. pomieszany ze znacznikami. do dokumentu wysokiej jakości._x000D_ _x000D_ „LaTeX” jest językiem niskiego poziomu. posiada ok. 300 pierwotnych sekwencji sterujących. które nie są rozkładalne na prostsze funkcje. Rozumie ok. 900 sekwencji sterujących zbudowanych z sekwencji pierwotnych. które są częścią wbudowanego słownika i dzięki nim możliwe jest budowanie makr i wygodnego interfejsu._x000D_ _x000D_ Książka ta z pewnością przyda się studentom kierunków ścisłych. którzy są w trakcie tworzenia swoich prac dyplomowych. Z publikacji mogą również skorzystać pracownicy naukowi stający przed koniecznością złożenia artykułu do czasopisma naukowego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 15.6


Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej

Autor: Joanna Sosnowska

W serii powołanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz utrwalenia w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy państwa polskiego ukażą się monografie. biografie i źródła. dla których tematyczną klamrą będzie idea polskiej niepodległości oraz walki o jej urzeczywistnienie i kształt z uwzględnieniem zagadnień polskich i międzynarodowych; politycznych. społecznych i ekonomicznych; walki orężnej i działań dyplomatycznych; wreszcie przedsięwzięć na polu kultury._x000D_ _x000D_ Publikacja dotyczy nowych form opieki społecznej zapoczątkowanych w okresie międzywojennym. Autorka zaprezentowała główne założenia opieki społecznej. w tym opieki nad dziećmi. wskazując obszary życia mieszkańców. w których łódzkie władze wdrożyły systemowe rozwiązania pomocowe wobec dorosłych i dzieci. Na przykładzie półkolonii letnich w Łodzi ukazała sposób organizacji wypoczynku na terenie miejskich parków. źródła jego finansowania. uczestników. personel. a także kwestie związane z opieką. wychowaniem oraz edukacją dzieci i młodzieży. Książka może zainteresować zarówno historyków wychowania. pedagogów. socjologów. jak i organizatorów inicjatyw w zakresie opieki nad dziećmi.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida

Autor: Stanisław Kosmynka

Autor porusza szereg ważnych kwestii związanych ze zjawiskiem terroryzmu. jego definiowalnością i współczesnymi formami jego manifestowania. Koncentruje się na ukazaniu religijnej motywacji. stojącej za zamachami terrorystycznymi dokonywanymi przez islamistów w rożnych częściach świata. Istotę rozważań stanowi refleksja nad tym. dlaczego i w jaki sposób stosowany jest terror w imię Boga. jakie przesłanki towarzyszą jego wyrazicielom i jakie formy on przybiera. Towarzyszy temu omówienie poglądów głównych myślicieli. którzy są przywoływani przez współczesnych islamistów. Autor wielokrotnie zwraca uwagę na to. że mechanizmy identyfikacji i tożsamości oparte na pojęciu sacrum generują tak sprzeczne z jego is

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 16.8


ISBN

9788375253528: Wydawnictwo

Format

18: https://woblink.com/ebook/metodologie-jezykoznawstwa-filozoficzne-i-empiryczne-problemy-w-analizie-jezyka-null-207115u

Cena:overlord 10, tracę ciepło, doktor jekyll i pan hyde pdf, książki online do czytania za darmo, demony zemsty, na pamięć tekst, dziennik odchudzania pdf, graveyard keeper clay, zbigniew herbert książki, kieślowski zbliżenie, książki o 2 wojnie światowej, rozmaitości sokołowskie, okultystyczne źródła nazizmu, asiunia lektura pdf, wypalony znak, książki historyczne, darmowe ebooki…