Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego

Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego

Autor:

W publikacji zostały poruszone najważniejsze dylematy. jakie dziś wiążą się z szeroko rozumianym światem pracy. W swych rozważaniach autorzy koncentrują się m.in. na zagadnieniach dotyczących różnych form partycypacji pracowniczej. Mimo że na gruncie dyskursu neoliberalnego za główny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa uznano generowanie zysku. a wszelką aktywność prospołeczną traktowano jako zbędną. to okazuje się. że ta wizja działalności gospodarczej jest nazbyt uproszczona. Pojawia się coraz więcej dowodów. że istnieje koherencja między podmiotowym traktowaniem pracowników. włączaniem ich w decyzje podejmowane przez firmę a osiągnięciami przedsiębiorstwa. Sama partycypacja zaś pozostaje kolejną próbą realizacji w życiu społecznym wartości. które są głęboko zakorzenione w kulturze Zachodu. _x000D_
Przedmiotem zainteresowania autorów stały się formy reprezentacji pracowniczej. Nacisk położony został na funkcjonowanie związków zawodowych w realiach typowych dla współczesnej rzeczywistości rynkowej. Porusza się również zagadnienia związane z pracą. zarządzaniem. zastosowaniem nowoczesnych technologii w świecie przedsiębiorstw ‒ jak pogodzić ludzkie potrzeby. związane m.in. z bezpieczeństwem. pragnieniem bliskości. współpracy. z napięciem generowanym przez mechanizmy rynkowe. Aby skutecznie rywalizować ze sobą firmy muszą być coraz bardziej elastyczne. skłonne do podejmowania szybkich decyzji. Gdzie w tym wszystkim miejsce dla człowieka. dla jego podmiotowości. dla humanizacji stosunków pracy?

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.6


ISBN

9788324214396: Wydawnictwo

Format

12: https://woblink.com/ebook/choinka-w-kulturze-polskiej-symbolika-drzewka-i-ozdob-smyk-katarzyna-207364u

Cena:


Determinanty zachowań transportowych mieszkańców Łodzi

Autor: Szymon Wójcik

Zatłoczenie transportowe. zanieczyszczenie powietrza oraz emisja hałasu należą do szczególnie uporczywych efektów zewnętrznych rosnącej motoryzacji i stanowią najbardziej aktualne wyzwania dla miejskiej polityki transportowej. Problemy te są szczególnie widoczne w dużych aglomeracjach. w których historyczne uwarunkowania architektoniczne utrudniają procesy infrastrukturalnego usprawniania systemu transportowego. Jedynym skutecznym rozwiązaniem może być wpływanie na codzienne zachowania mieszkańców miast skłaniające ich do rezygnacji z samochodu na rzecz bardziej ekologicznych środków transportu._x000D_ Głównym celem monografii było określenie czynników wpływających na wybory środka lokomocji używanego w codziennych podróżach przez mieszkańców Łodzi. Naukowe rozpoznanie przyczyn tych decyzji przeprowadzono na podstawie mikroekonometrycznych modeli wyborów dyskretnych. W książce wykorzystano dane z badań socjologicznych do określenia determinant zachowań transportowych. Uwzględniono więc bardzo szeroki zestaw zmiennych mogących wpływać na decyzje transportowe łodzian. niespotykany dotąd w innych badaniach tego typu._x000D_ W publikacji przeanalizowano literaturę dotyczącą modelowania determinant zachowań transportowych. omówiono i uzasadniono przypadek Łodzi jako interesującego naukowo miasta poprzemysłowego. Przedstawiono wyniki badań z wykorzystaniem kilku rodzajów modeli dyskretnego wyboru oraz wnioski. które mogą zainteresować zarówno badaczy tematu. jak i decydentów szukających sposobów na usprawnienie miejskiej polityki transportowej.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.45


Uchwycić przemijanie

Autor: Michał Heller

Jednym z najbardziej osobistych doświadczeni człowieka jest doświadczenie zanurzenia w strumień czasu. Michał Heller przedstawia zagadnienie czasu w perspektywie historycznej mając na uwadze dzisiejszy stan nauk: matematyki. fizyki i kosmologii. Możemy śledzić pasjonującą historię myśli ludzkiej zmagającej się z uchwyceniem czegoś tak dobrze nam znanego z codziennego. a jednocześnie tak trudnego do zwerbalizowania. jak przemijanie.

Przeszłość to ogromny obszar. który już był. przyszłość to nieskończone pole możliwości. a chwila teraźniejsza jest punktem. nicością. odgradzająca przeszłość od przyszłości. ale równocześnie jest ona czymś najbardziej rzczywistym – rzeczywistym. bo jedynym. co naprawdę istnieje.

Przeszłości już nie ma. przyszłości jeszcze nie ma. jedynie teraźniejszość JEST.

Michał Heller

Michał Heller – kosmolog. filozof i teolog. Laureat Nagrody Templetona i założyciel Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Autor m.in. książek Bóg i geometria (CCPress 2015). Moralność myślenia (CCPress 2015). Ważniejsze niż Wszechświat (CCPress 2018).

Wydawnictwo: Copernicus Center Press

Cena: 39.9


ISBN

9788381425742: Wydawnictwo

Format

19.95: https://woblink.com/ebook/style-funkcjonowania-mlodych-osob-z-uszkodzeniami-sluchu-w-bliskich-relacjach-interpersonalnych-diana-muller-siekierska-207326u

Cena:skrzydła gołębicy, ekonometria i badania operacyjne pdf, dobranoc, auschwitz, fizyka s, ewa woydyłło ludzie ludzie, dzień w którym powrócił pdf, adam woźniak, ruiny i zgliszcza, pięść boga, żylińska neurodydaktyka, gwp kancelaria, cukierku, ty łobuzie audiobook, lato tove jansson, program genetycy pdf chomikuj, sekrety szeptuch…