Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej

Granice orzekania sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej

Autor: Jacek Izydorczyk

Zagadnienie granic środka odwoławczego jest od dawna jedną z bardziej dyskusyjnych kwestii w polskiej nauce procesu karnego. Aktualnie obowiązujący kodeks postępowania karnego z 1997 r. nie zmniejszył wspomnianych kontrowersji. jednakże – jak się wydaje – można już zdefiniować to pojęcie. O wiele jednak ważniejsze jest zwrócenie uwagi na zasadniczą różnicę między ww. pojęciem (granic środka odwoławczego) a pojęciem granic orzekania sądu odwoławczego. To drugie bowiem. w zależności od konkretnych rozwiązań procesowych. może oznaczać to samo co ww.. ale może też zasadniczo się różnić od niego. tj. może to być pojęcie węższe albo też szersze. W piśmiennictwie polskim. jak i w orzecznictwie nadal dość często traktuje się te pojęci

:

Cena:


Metody i instrumenty rozwoju lokalnego

Autor: Katarzyna Zajda

W publikacji zostały omówione metody i instrumenty rozwoju lokalnego. takie jak LEADER. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność oraz innowacje społeczne. Jej autorzy są członkami interdyscyplinarnego zespołu badawczego. w skład którego wchodzą socjolog (pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego z bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie współpracy z lokalnymi grupami działania) i geografowie (pracownicy Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie. specjalizujących się m.in. w tematyce projektów rewitalizacji. na co dzień współpracujący z przedstawicielami samorządów różnego szczebla). W ciekawy i przystępny sposób zaprezentowali oni istotę i problemy związane z wdrażaniem wskazanych metod i instrumentów. poświęcając wiele uwagi praktycznym przykładom rewitalizacji i

29.4: https://woblink.com/ebook/lodzki-strajk-studencki-styczen-luty-1981-krzysztof-lesiakowski-147412u

Cena:


ISBN

9788381193245: Wydawnictwo

Format

24.9: https://woblink.com/ebook/muszki-owocowki-danuta-sadownik-148250u

Cena:


ISBN

9788381320818: Wydawnictwo

Format

32.9: https://woblink.com/ebook/zdrowe-stawy-leczenie-dieta-stolinska-fiedorowicz-hanna-147598u

Cena:złączeni nienawiścią doci, agnieszka kasprzak, najlepsze cykle fantasy, seks w wielkich miastach, elle kennedy podbój pdf, vonegut, dawca przysięgi pdf, książka jak rzucić palenie pdf, brzydki zly i szczery, chłopcy z placu broni molnar pdf, sapiens od zwierząt do bogów pdf chomikuj, ebooki mobi, piotr imiennik, china miéville, rebecca winters, piękne wsie pięknie płoną, radium girls, gospodarowanie kapitałem ludzkim, darmowe pdf, kryptonim kawki…