Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna

Autor: Aleksandra Pieloch-Babiarz.

Publikacja poświęcona jest analizie fundamentalnej przedsiębiorstwa pojmowanej jako proces badania rynku kapitałowego w oparciu o dane fundamentalne pochodzące ze spółki i rynku dla potrzeb oszacowania wartości wewnętrznej akcji. Ma charakter merytoryczno-metodycznym. Główny nacisk położono w niej na problemy wykorzystania analizy finansowej oraz wyceny przedsiębiorstwa. Zaletą publikacji jest przede wszystkim układ i przejrzystość rozważań oraz dopracowanie pod względem dydaktycznym. Poszczególne części zostały domknięte ustępami aktywizującymi Czytelnika w postaci kluczowych problemów. pytań testowych oraz zadań do samodzielnego rozwiązania. Książka zawiera kompleksowe. a zarazem syntetyczne ujęcie najważniejszych problemów. dylematów i sposobów wyboru inwestycji kapita

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 29.95


Księżniczka Dżawacha

Autor: Lidija Aleksiejewna Czarska

Księżniczka Nina Dżawacha-ogły-Dżamata dorasta wśród malowniczych krajobrazów XIX-wiecznej Gruzji. Nie jest to jednak księżniczka typowa. Płynie w niej góralska krew jej matki. a wraz z nią zadziorny temperament. Nie dla niej zasady i ograniczenia – jest wolna i niezależna jak ptak. ani jej Ojciec. ani Babka nie potrafią jej poskromić. Beztrosko hasa po górskich przełęczach. aż do dnia. w którym okazuje się. że jest ostatnią przedstawicielką rodu.

Zostaje wysłana na pensję do Petersburga. gdzie ma zdobyć wykształcenie i nauczyć się ogłady godnej księżniczki. Nowe. inne. ale równie ciekawe życie przynosi jej wiele niespodzianek. radości i smutków. Poznaje też magiczną moc przyjaźni.

Wydawnictwo: Saga Egmont

Cena: 9.99


ISBN

9788379697786: Wydawnictwo

Format

23.9: https://woblink.com/ebook/swieta-ksiezna-kijowska-olga-zofia-brzozowska-207505u

Cena:


Obraz zwielokrotniony

Autor: Agnieszka Rejniak-Majewska

Książka poświęcona jest twórczości międzywojennych awangard oraz roli. jaką odgrywały w niej media technicznej reprodukcji i procesy transmisji obrazów. Nawiązując do tezy Waltera Benjamina z lat 30. XX wieku. mówiącej. że fotografia i dostępność reprodukcji zmieniły nowoczesne pojęcie sztuki. autorka opisuje. jak użycie reprodukcji i jej upowszechnienie wpływało na nowe sposoby prezentacji sztuki i tworzenie artystycznych sieci wymiany oraz jakie było jej miejsce w świadomości artystycznej pierwszych dekad XX wieku._x000D_ _x000D_ W początkowych rozdziałach publikacji zostały zarysowane przemiany technik reprodukcyjnych związane z wynalezieniem fotografii. w tym sięgające XIX wieku genealogie idei uniwersalnej kolekcji dzieł sztuki – „muzeum wyobraźni” opartego na fotografii. Poruszając kwestie funkcjonowania reprodukcji w naukowym i popularnym obiegu. autorka rekonstruuje toczące się na ten temat debaty. przybliżając zróżnicowane stanowiska badaczy – historyków i krytyków sztuki – względem fotografii jako zapośredniczającego. transformującego narzędzia. Dalsze rozdziały zawierają szczegółowe analizy wybranych praktyk awangardowych – czasopism artystycznych. almanachów. publikacji teoretycznych i wczesnych prób (auto)historyzac ji sztuki awangardowe j. Ukazują one. jak środki mechanicznej reprodukcji – w większości afirmatywnie przyjmowane przez twórców – stawały się podstawą nowych form wizualnego przekazu oraz elementem retorycznych strategii. Zwracając uwagę na zależności między awangardowymi publikacjami a równoległym rozwojem popularnej prasy ilustrowane j. autorka stara się też uchwycić sposoby sytuowania się działań awangardowych w relacji do szersze j kultury wizualne j badanego okresu.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Wizerunek władców bizantyńskich w Historii kościelnej Ewagriusza Scholastyka

Autor: Kazimierz Ginter

Prezentowana książka poświęcona została odtworzeniu i analizie obrazu cesarzy bizantyńskich (od Teodozjusza II do Maurycjusza) w Historii kościelnej Ewagriusza Scholastyka. bizantyńskiego historyka Kościoła z VI w. Dla Autora na obraz cesarzy składa się zarówno bezpośredni ich opis (charakteru. wad. zalet. wyglądu zewnętrznego etc.). jak i opis pośredni – poprzez przedstawienie prowadzonej przez nich polityki. a także zachodzących w czasach ich rządów wydarzeń. które Ewagriusz mógł uważać za skutki ich panowania._x000D_ Książka nie tylko wzbogaca naszą wiedzę na temat Ewagriusza Scholastyka. jego pisarskiego warsztatu i literackich inspiracji. ale stanowi również interesującą panoramę dziejów wschodniej części imperium rzymskiego w V–VI w._x000D_ „Charakteryzując pracę wypada podnieść jeszcze jeden cenny aspekt metodologii badań. Kazimierz Ginter to uczony zaliczający się do pokolenia chętnie sięgającego po nowoczesne narzędzia pracy naukowej i wzbogacającego warsztat badawczy historii późnoantycznej. Analizując teksty sięgnął po narzędzie pozwalające identyfikować miejsca zbieżne i wskazywać ich proweniencję (w ramach Thesaurus Linguae Graecae). co umożliwiło mu na ustalenie powiązań podstawowego źródła z innymi tekstami antycznymi i bizantyńskimi._x000D_ Jestem przekonany. że praca Kazimierza Gintera (…). ukazująca postać i dzieło Ewagriusza z nowej perspektywy zasługuje na opublikowanie.”_x000D_ prof. dr hab. Maciej Salamon_x000D_ Uniwersytet Jagielloński

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45jerzy haszczyński, chandler pdf, szatan z siódmej klasy pdf, krzysztof bonk, jaś i janeczka, szkolny słownik motywów literackich pdf, zaginiecie ethana cartera, casino royale książka, owca uwiezione, książka córeczka, krzyżówki pdf, karolcia tekst pdf, książki camilla lackberg, sploty nerwowe anatomia…