Odrodzona Rzeczpospolita na rynkach zamorskich

Odrodzona Rzeczpospolita na rynkach zamorskich

Autor: Konrad Banaś

Publikacja dotyczy wymiany handlowej Polski z państwami Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu w okresie międzywojennym. Na tle ogólnej sytuacji odrodzonej Rzeczypospolitej oraz ewolucji relacji handlowych z zagranicą przedstawiono nowy układ geopolityczny w świecie arabskim uwarunkowany stopniem niezależności i potencjałem poszczególnych krajów. Ukazano sytuację polityczną i gospodarkę państw regionu. a także eksport i import między Polską a danym krajem w latach 20. i 30.. co pozwoliło na wskazanie dynamiki obrotów handlowych. Podkreślono też rolę transportu i targów w rozwijaniu współpracy handlowej._x000D_ Książka jest adresowana do historyków orientalistów oraz miłośników Orientu i historii Polski międzywojennej._x000D_ „To pierwsze w literaturze polskiej tak całościowe i unikalne opracowanie zagadnienia relacji handlowych Polski z regionem Bliskiego Wschodu w okresie międzywojennym. […] Publikacja będzie stałą pozycją w polskich badaniach nad Orientem i historią Polski w okresie międzywojennym.”_x000D_ Z recenzji prof. zw. dr. hab. Jerzego Zdanowskiego_x000D_ _x000D_ W serii powołanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz utrwalenia w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy państwa polskiego ukażą się monografie. biografie i źródła. dla których tematyczną klamrą będzie idea polskiej niepodległości oraz walki o jej urzeczywistnienie i kształt z uwzględnieniem zagadnień polskich i międzynarodowych; politycznych. społecznych i ekonomicznych; walki orężnej i działań dyplomatycznych; wreszcie przedsięwzięć na polu kultury._x000D_ _x000D_ W serii ukazały się:_x000D_ Przemysław Waingertner. Konspiracja trzech pokoleń. Związek Młodzieży Polskiej „Zet” i ruch zetowy (1886-1996). wyd. 1 i wyd. 2_x000D_ Łódzcy bohaterowie 1918 roku. pod redakcją Witolda Jarno i Przemysława Waingertnera_x000D_ Jędrzej Moraczewski. Wspomnienia. Ludzie. czasy i zdarzenia. Część pierwsza: Młodość i praca inżynierska. Tom 1: Lata nauki 1870-1896. opracowanie. wstęp i komentarz Ilona Florczak_x000D_ Joanna Sosnowska. Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej. Półkolonie letnie w Łodzi_x000D_ Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego. pod redakcją Aldony Domańskiej i Anny Michalak_x000D_ Witold Jamo. Garnizon Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1918-1939_x000D_ _x000D_ Wkrótce ukaże się:_x000D_ Małgorzata Łapa. Polska polityka handlu zagranicznego w latach 1918-1939

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45


Corporate wellness w organizacji

Autor: Marzena Syper-Jędrzejak

Corporate wellness to zarówno filozofia zarządzania. jak i zbiór konkretnych instrumentów wspierających dobrostan pracowników w przedsiębiorstwie. Podejście to zyskuje w ostatnich latach na popularności. zwłaszcza w kontekście warunków rynku pracownika oraz konieczności zabiegania o pozyskanie i zatrzymanie wykwalifikowanych zasobów ludzkich w firmie. Dotyczy ono nie tylko korporacji komercyjnych. lecz także instytucji publicznych._x000D_ Monografia powstała na podstawie studiów literaturowych i badań przeprowadzonych przez autorkę w wybranym uniwersytecie publicznym. Jest próbą odpowiedzi na pytanie. z jakich elementów powinny składać się działania corporate wellness. aby kompleksowo odpowiadać na potrzeby pracowników oraz jak je wprowadzać i integrować ze sobą w spójny program. Omówiono funkcjonowanie modelu wymiarów wellness w badanej organizacji. a także w jaki sposób poszczególne elementy oferty wellness są wykorzystywane i oceniane przez pracowników. W publikacji zaprezentowano ponadto interesujące rozwiązania z zakresu corporate wellness. które mogą być stosowane w przedsiębiorstwach różnego typu.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 22.45polska ameryka, bonda nowa książka, king śpiące królewny, błękitny umysł, aleksander puszkin książki, stretching ilustrowany przewodnik pdf, absolwentka sj hooks, w pustyni iw puszczy torrent, gwiazda i półksiężyc, śląski kopciuszek, lidia yuknavitch, karolcia kruger, książki za darmo pdf, jozef moscati, krótkie teksty, książki do ebooka…