Kontaminacje leksykalne

Kontaminacje leksykalne

Autor: Krystyna Ratajczyk

Monografia jest poświęcona kontaminacji leksykalnej jako zjawisku językowemu oznaczającemu łączenie nie tylko wyrazów. lecz także jednostek leksykalnych obejmujących frazeologizmy. Autorka analizuje strukturę. sens i pragmatykę kontaminacji. Omawia zagadnienie w kontekście dynamicznego rozwoju języka współczesnych mediów. zwłaszcza w zakresie słowotwórstwa. Materiał badawczy pochodzi z języka rosyjskich i polskich mediów z lat 2008-2014 (z materiałów prasowych. informacyjnych programów telewizyjnych oraz innych środków przekazu elektronicznego). Prezentowane badania prowadzą do wniosku. że współcześnie formacje kontaminacyjne to często zamierzone chwyty stylistyczne pozostające na usługach dowcipu językowego.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21


Trzy oblicza Sawy Nemanjicia

Autor: Błażej Szefliński

Autor opisuje i konfrontuje trzy oblicza żyjącego na przełomie XII i XIII stulecia Sawy Nemanjicia. znanego też jako św. Sawa Serbski. jednej z najważniejszych postaci w historii Serbii – pierwszego zwierzchnika serbskiej Cerkwi autokefalicznej. wybitnego męża stanu. wielkiego prawodawcy. zręcznego dyplomaty. utalentowanego literata. Jest to pierwsza polskojęzyczna monografia poświęcona tej nieprzeciętnej osobistości. Rozdział opisujący Sawę jako postać historyczną stanowi najobszerniejszą naukową biografię tego świętego. jaka powstała od 1900 r. Drugie oblicze Sawy – jego autokreacja – było do tej pory obszarem zupełnie niezbadanym. Natomiast wizerunek w literaturze autorstwa innych twórców przeanalizowany został dotąd jedynie fragmentarycznie. Książka w zupełności wypełnia tę lukę nie t

14.95: https://woblink.com/ebook/some-renaissance-early-modern-topoi-in-the-twenty-first-century-null-207749u

Cena:


Polskie inwestycje bezpośrednie

Autor: Bogdan Buczkowski.

Międzynarodowa ekspansja polskich przedsiębiorstw w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest stosunkowo nowym. ale dynamicznym zjawiskiem. które mocno wpływa na krajobraz polskiej gospodarki i konkurencyjności. Wzbudza też rosnące zainteresowanie praktyków (specjalistów od biznesu międzynarodowego). polityków i ekonomistów. Zaangażowanie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych ma różny zakres (od marginalnego do pełnego). Skala ta zależy od dwóch grup czynników: endogenicznych (wywodzących się z potencjału konkurencyjnego firmy. jej przewag i umiejętności dostosowania się do warunków panujących w gałęzi oraz w całej gospodarce) i egzogenicznych (determinowanych przez cechy otoczenia. w jakim działa przedsiębiorstwo). W książce można znaleźć jeszcze inne cieka

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 27


1

:

:

Cena:


Unia bankowa I jej znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego Unii Europejskiej

Autor: Klaudia Zielińska-Lont

Kryzys finansowy z 2008 roku uwidocznił braki w strukturze zintegrowanego rynku Unii Europejskiej. Niedostateczny stopień integracji rynków finansowych stanowił słabość pozbawiającą strefę euro mechanizmów reakcji na szoki zewnętrzne. Niezbędne usprawnienia w tym zakresie miały się dokonać poprzez utworzenie unii bankowej. W książce przedstawiono szczegółowe badania tego rozwiązania – od pierwotnego projektu do pierwszych lat jego funkcjonowania._x000D_ W monografii przeprowadzono pierwszą kompleksową analizę ex-post wpływu wprowadzenia skoordynowanego nadzoru na instytucje kredytowe strefy euro. W tym celu powstało autorskie narzędzie w postaci miernika syntetycznego. który umożliwia ocenę wypadkowego wpływu reform nadzoru na kondycję banków. Wyniki wskazują na korzystny wpływ reform na stabilność sektora bankowego. Publikacja może stanowić ciekawą lekturę dla naukowców zainteresowanych stabilnością finansową oraz dla pracowników instytucji nadzoru.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 21.45


Teatr

Autor: Marvin Carlson

> KRÓTKIE WPROWADZENIE_x000D_ – książki. które zmieniają sposób myślenia!_x000D_ _x000D_ Teatr to przystępne omówienie najważniejszych zagadnień związanych z tą szczególną ludzką działalnością. która przybiera wiele form – począwszy od prezentacji tekstu literackiego do całkowicie improwizowanych działań. Co różni teatralne tradycje Zachodu i Wschodu? Co łączy teatr z religią. a co z literaturą? Jak powstał teatr lalkowy? Czym jest teatr postkolonialny?_x000D_ _x000D_ *_x000D_ _x000D_ Interdyscyplinarna seria KRÓTKIE WPROWADZENIE piórem uznanych ekspertów skupionych wokół Uniwersytetu Oksfordzkiego przybliża aktualną wiedzę na temat współczesnego świata i pomaga go zrozumieć. W atrakcyjny sposób prezentuje najważniejsze zagadnienia XXI w. – od kultury. religii. historii przez nauki przyrodnicze po technikę. To publikacje popularnonaukowe. które w formule przystępnej. dalekiej od akademickiego wykładu. prezentują wybrane kwestie._x000D_ Książki idealne zarówno jako wprowadzenie do nowych tematów. jak i uzupełnienie wiedzy o tym. co nas pasjonuje. Najnowsze fakty. analizy ekspertów. błyskotliwe interpretacje._x000D_ Opiekę merytoryczną nad polską edycją serii sprawują naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego: prof. Krystyna Kujawińska Courtney. prof. Ewa Gajewska. prof. Aneta Pawłowska. prof. Jerzy Gajdka. prof. Piotr Stalmaszczyk.

Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 24.9farmacja stosowana sznitowska, samotne,wdowy, ślepnąc od świateł jakub żulczyk, o wojtku który został strażakiem, jądro ciemności adam ferency pdf, jaką naukę zawiera baśń o rybaku i rybce, warszawianka 1905, jeffery deaver książki, wojna i pokój mobi, postać człowieka, romantyzm charakterystyka epoki, sławomir mrożek artysta morał, jak mówić żeby dzieci nas słuchały audiobook, zwiadowcy bitwa o skandię pdf, merleau-ponty, srebrne klucze fable, kontakt. polskie specsłużby w afganistanie, chyłka oskarżenie, nie kłamię…